• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Lista aktivnih javnih nabava OB Karlovac


 

Datum objave:

02.10.2020.

Predmet nabave:

Potrošni materijal za čišćenje, održavanje i higijenu

Ev.broj nabave

08/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

23.10.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0035058

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

23.09.2020.

Predmet nabave:

Servisno održavanje radiološke opreme proizvođača Siemens Healthcare AG

Ev.broj nabave

108/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

16.10.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0034080

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

23.09.2020.

Predmet nabave:

Materijal za potrebe intervencijske radiologije i pribor za biopsije dojke

Ev.broj nabave

25/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

15.10.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0034071

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

23.09.2020.

Predmet nabave:

Infuzijske otopine

Ev.broj nabave

15/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

14.10.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0034056

https://eojn.nn.hr/ponuda/Datum objave:

02.09.2020.

Predmet nabave:

Usluga popravka i održavanje opreme Olympus

Ev.broj nabave

113/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

23.09.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0031741

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

13.07.2020.

Predmet nabave:

Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu

Ev.broj nabave

19/2020-VV-OS

Javno otvaranje ponuda

24.08.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0025756

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

06.07.2020.

Predmet nabave:

Usluga preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopsanog medicinskog otpada

Ev.broj nabave

203/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

29.07.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0024800

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

06.07.2020.

Predmet nabave:

Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju-poništene grupe

Ev.broj nabave

59-1/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

27.07.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0024580

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

18.06.2020.

Predmet nabave:

Potrošni medicinski materijal-zavojni i ostali sanitetski materijal

Ev.broj nabave

57/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

13.07.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0022542

https://eojn.nn.hr/ponuda/