• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Lista aktivnih javnih nabava OB Karlovac

 

Datum objave:

22.12.2017.

Predmet nabave:

Jednogodišnja  nabava medicinskog potrošnog materijala XI- prekrivke, navlake, ogrtači, pregače, gaze, zavoji, vata, folije, komprese, flasteri, operacijski setovi

Ev.broj nabave

143/2017-MV

Javno otvaranje ponuda

16.01.2018. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2017/S 0F2-0027257

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 

 


Datum objave:

18.12.2017.

Predmet nabave:

Nabava opreme za opremanje dnevnih bolnica

Ev.broj nabave

76/2017-VV

Javno otvaranje ponuda

25.01.2018. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2017/S 0F2-0026498

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

14.12.2017.

Predmet nabave:

Nabava opreme za opremanje operacijskih dvorana jednodnevne kirurgije

Ev.broj nabave

73/2017-VV

Javno otvaranje ponuda

22.01.2018. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2017/S 0F2-0026038

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

11.10.2017.

Predmet nabave:

Razni potrošni medicinski materijal 2

Ev.broj nabave

118/2017-MV

Javno otvaranje ponuda

06.11.2017. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2017/S 0F2-0020864

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

09.10.2017

Predmet nabave:

Nabava usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova

Ev.broj nabave

77/2017-MV

Javno otvaranje ponuda

07.11.2017. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2017/S 0F2-0020652

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

21.09.2017

Predmet nabave:

Tehnički potrošni materijal

Ev.broj nabave

110/2017-MV

Javno otvaranje ponuda

13.10.2017. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2017/S 0F2-0019406

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

21.09.2017.

Predmet nabave:

Uređenje prostora dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Opće bolnice Karlovac

Ev.broj nabave

94/2017-MV

Javno otvaranje ponuda

17.10.2017. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2017/S 0F2-019422

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

04.09.2017.

Predmet nabave:

Jednogodišnja nabava ostalih lijekova

Ev.broj nabave

90/2017-VV

Javno otvaranje ponuda

12.10.2017. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2017/S 0F2-0017956

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

30.08.2017.

Predmet nabave:

Isporuka i montaža medicinske i nemedicinske tipske opreme

Ev.broj nabave

101/2017-MV

Javno otvaranje ponuda

25.09.2017. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2017/S 0F2-0017810

https://eojn.nn.hr/ponuda/