• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Lista aktivnih javnih nabava OB Karlovac


Datum objave:

18.03.2019.

Predmet nabave:

Sustav za pripremu demineralizirane vode

Ev.broj nabave

261/2019-VV

Javno otvaranje ponuda

25.04.2019. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2019/S 0F2-0009301

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

15.03.2019.

Predmet nabave:

Reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biokemijski laboratorij-II (reagensi, testovi, alergeni)

Ev.broj nabave

39/2019-VV-OS

Javno otvaranje ponuda

24.04.2019. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2019/S 0F2-0009061

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

13.03.2019.

Predmet nabave:

Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju (koji nije obuhvaćen ZN)

Ev.broj nabave

67/2019-MV

Javno otvaranje ponuda

05.04.2019. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2019/S 0F2-0008909

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

12.03.2019.

Predmet nabave:

Umjetne krvne žile i pribor za vaskularnu kirurgiju (nije obuhvaćeno ZN)

Ev.broj nabave

60/2019-MV

Javno otvaranje ponuda

04.04.2019. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2019/S 0F2-0008877

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

08.03.2019.

Predmet nabave:

Potrošni medicinski materijal namijenjen za medicinske uređaje 2- poništene grupe

Ev.broj nabave

63/2019-MV

Javno otvaranje ponuda

03.04.2019. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2019/S 0F2-0008399

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

05.03.2019.

Predmet nabave:

Uređenje prostora Centra za hemodijalizu

Ev.broj nabave

249/2019-MV

Javno otvaranje ponuda

28.03.2019. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2019/S 0F2-0007804

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

28.02.2019.

Predmet nabave:

Potrošni medicinski materijal- igle, kanile, šprice, sistemi za davanje

Ev.broj nabave

66/2019-MV

Javno otvaranje ponuda

25.03.2019. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2019/S 0F2-0007174

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

26.02.2019.

Predmet nabave:

Uređaj za laserske operacije sa pumpom za tumescentnu anesteziju (1 kom)

Ev.broj nabave

266/2019-MV

Javno otvaranje ponuda

21.03.2019. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2019/S 0F2-0006788

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

28.01.2019

Predmet nabave:

Materijal za potrebe intervencijske radiologije i pribor za biopsije dojke

Ev.broj nabave

31/2019-MV

Javno otvaranje ponuda

20.02.2019. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2019/S 0F2-0003123

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

28.01.2019

Predmet nabave:

Mikrobiologija-testovi,reagensi, potrošni materijal za mikrobiologiju, boje za mikrobiologiju

Ev.broj nabave

42/2019-VV-OS

Javno otvaranje ponuda

01.03.2019. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2019/S 0F2-0002710

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

17.01.2019.

Predmet nabave:

Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje

Ev.broj nabave

28/2019-MV

Javno otvaranje ponuda

07.02.2019. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2019/S 0F2-0001783

https://eojn.nn.hr/ponuda/