• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Lista aktivnih javnih nabava OB Karlovac


 

Datum objave:

08.11.2019.

Predmet nabave:

Telekomunikacijske usluge (mobilne i fiksne)

Ev.broj nabave

110/2019-MV-OS

Javno otvaranje ponuda

29.11.2019. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2019/S 0F2-0043992

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

25.10.2019.

Predmet nabave:

Preventivno održavanje radiološke opreme proizvođača Siemens Healthcare AG

Ev.broj nabave

115/2019-MV

Javno otvaranje ponuda

15.11.2019. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2019/S 0F2-0042311

https://eojn.nn.hr/ponuda/