• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Lista aktivnih javnih nabava OB Karlovac

 

                                                                       

 

Datum objave:


 

 

16.11.2018.


 

 

Predmet nabave:


 

 

Rukavice


 

 

Ev.broj nabave


 

 

34/2018-MV


 

 

Javno otvaranje ponuda


 

 

Datum objave:


 

 

16.11.2018.


 

 

Predmet nabave:


 

 

Potrošni materijal za čišćenje, održavanje i higijenu-
  2.dio


 

 

Ev.broj nabave


 

 

27/2018-MV


 

 

Javno otvaranje ponuda


 

 

06.12.2018. u 12,00


 

 

Broj objave – link na EOJN


 

 

Datum objave:


 

 

26.11.2018


 

 

Predmet nabave:


 

 

Tehnički i ostali potrošni materijal


 

 

Ev.broj nabave


 

 

79/2018-VV


 

 

Javno otvaranje ponuda


 

 

Datum objave:


 

 

29.11.2018.


 

 

Predmet nabave:


 

 

Umjetne krvne žile i pribor za vaskularnu kirurgiju


 

 

Ev.broj nabave


 

 

41/2018-MV


 

 

Javno otvaranje ponuda


 

 

21.12.2018. u 12,00


 

 

Broj objave – link na EOJN


 

 

2018/S 0F2-0033460


 

https://eojn.nn.hr/ponuda/
 


 

 

18.12.2018. u 12,00


 

 

Broj objave – link na EOJN


 

 

2018/S 0F2-0032971


 

https://eojn.nn.hr/ponuda/
 


 

 

2018/S 0F2-0031943


 

https://eojn.nn.hr/ponuda/
 


 

 

07.12.2018. u 12,00


 

 

Broj objave – link na EOJN


 

 

2018/S 0F2-0031960


 

https://eojn.nn.hr/ponuda/
 


 

 


Datum objave:

10.05.2018.

Predmet nabave:

Višenamjenski UZV (1 kom) za potrebe Službe za internu medicinu

Ev.broj nabave

2642018-MV

Javno otvaranje ponuda

01.06.2018. u 11,00

Broj objave – link na EOJN

2017/S 0F2-0012001

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

10.05.2018.

Predmet nabave:

Magnetski senzor i magnetski obilježivač za otkrivanje i otkrivanje i lociranje limfnih čvorova

Ev.broj nabave

274/2018-MV

Javno otvaranje ponuda

10.05.2018. u 11,00

Broj objave – link na EOJN

2017/S 0F2-0011995

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

07.05.208.1

Predmet nabave:

Uređaj za koštanu denzitometriju-usluga najma

Ev.broj nabave

312/2018-MV

Javno otvaranje ponuda

29.05.2018. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2017/S 0F2-0011653

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

30.04.2018.

Predmet nabave:

Jednogodišnja nabava posebno skupih lijekova

Ev.broj nabave

21/2018-VV

Javno otvaranje ponuda

04.06.2018. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2018/S 0F2-0011072

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

25.04.2018.

Predmet nabave:

Izmjena i montaža RTG cijevi sa kućištem za uređaj Axiom Artis MP

Ev.broj nabave

310/2018-MV

Javno otvaranje ponuda

25.04.2018. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2017/S 0F2-0010583

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

23.04.2018.

Predmet nabave:

Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu

Ev.broj nabave

22/2018-VV-OS

Javno otvaranje ponuda

28.05.2018. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2018/S 0F2-0011214

https://eojn.nn.hr/ponuda/


 

Datum objave:

04.04.2018.

Predmet nabave:

Jednogodišnja nabava medicinskih i nemedicinskih plinova

Ev.broj nabave

72/2018-MV

Javno otvaranje ponuda

25.04.2018. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2018/S 0F2-0008342

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

06.04.2018.

Predmet nabave:

ORL radno mjesto (1 kpl)

Ev.broj nabave

259/2018-MV

Javno otvaranje ponuda

27.04.2018. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2017/S 0F2-0008587

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

16.04.2018.

Predmet nabave:

Potrošni medicinski materijal za medicinske uređaje 1

Ev.broj nabave

60/2018-MV

Javno otvaranje ponuda

08.05.2018. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2017/S 0F2-0009463

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

17.04.2018.

Predmet nabave:

Nabava opreme za opremanje dnevnih bolnica i operacijskih dvorana jednodnevne kirurgije sredstvima EU (ponovljene grupe)

Ev.broj nabave

305/2018-MV

Javno otvaranje ponuda

09.05.2018. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2017/S 0F2-0009687

https://eojn.nn.hr/ponuda/