• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Financijska izvješća

Financijski plan poslovanja za 2021 sa projekcijama 2022 i 2023 (objavljeno 26.11.2020.)

2. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja za 2021. (objavljeno 23.09.2021.)

Financijski pokazatelji poslovanja za siječanj - lipanj 2021. (objavljeno 12.07.2021.)


Financijski plan poslovanja za 2020 sa projekcijama 2021 i 2022 (objavljeno 29.11.2019.)

1. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja za 2020. (objavljeno 24.09.2020.)

2. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja za 2020. (objavljeno 18.12.2020.)

Financijski pokazatelji poslovanja za siječanj - lipanj 2020. (objavljeno 10.07.2020.)

Financijski pokazatelji poslovanja za siječanj - rujan 2020. (objavljeno 12.10.2020.)

Financijski pokazatelji poslovanja za siječanj - prosinac 2020. (objavljeno 01.02.2021.)

Bilješke uz financijske pokazatelje poslovanja za siječanj - prosinac 2020. (objavljeno 01.02.2021.)


Financijski plan poslovanja za 2019 sa projekcijama 2020 i 2021 (objavljeno 27.12.2018.)

1. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja za 2019. (objavljeno 15.04.2019.)

2. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja za 2019. (objavljeno 29.11.2019.)

3. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja za 2019. (objavljeno 30.12.2019.)

Financijski pokazatelji poslovanja za siječanj - lipanj 2019. (objavljeno 10.07.2019.)

Financijski pokazatelji poslovanja u 2019. godini (objavljeno 31.01.2020.)

Bilješke uz financijske pokazatelje poslovanja u 2019. godini (objavljeno 31.01.2020.)


Financijski plan poslovanja za 2018 sa projekcijama 2019 i 2020 (objavljeno 22.12.2017.)

1. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja za 2018. (objavljeno 27.02.2018.)

2. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja za 2018. (objavljeno 25.09.2018.)

Financijski pokazatelji poslovanja u 2018. godini (objavljeno 01.02.2019.)

Bilješke uz financijske pokazatelje poslovanja u 2018. godini (objavljeno 01.02.2019.)


Financijski pokazatelji poslovanja u 2017. godini (objavljeno 01.02.2018.)

Bilješke uz financijske pokazatelje poslovanja u 2017. godini (objavljeno 01.02.2018.)

1. izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja za 2017 (objavljeno 22.12.2017.)

Financijski plan poslovanja 2017 (objavljeno 29.12.2016.)


Biljeske uz financijske pokazatelje poslovanja za 2016

Financijski pokazatelji poslovanja za 2016 (objavljeno 03.02.2017.)

Financijski plan poslovanja 1-3-2016 OB Karlovac (objavljeno 18.09.2015.)

Financijski plan poslovanja 2016-2018 (objavljeno 18.09.2015.)

1. izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja 2016 (objavljeno 19.04.2016.)

2. izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja 2016 (objavljeno 20.06.2016.)

3. izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja 2016 (objavljeno 20.09.2016.)

4. izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja 2016 (objavljeno 29.11.2016.)


Financijski pokazatelji poslovanja OB Karlovac za 2015 (objavljeno 04.02.2016.)

Bilješke uz financijske pokazatelje poslovanja za 2015


   DONACIJE