1994. godine u sklopu Službe za gospodarske poslove formiran je odjel Elektroničke obrade podataka. Njegovim uvođenjem uvodi se novi računski sustav te počinje i informatizacija bolnice. Do tada je u bolnici bilo svega nekoliko računala. Prvo računalo instalirano je 1988.g. u bolničkoj ljekarni, zatim 1989.g. na dijalizi. Godine 1992. prvi puta je izvršen obračun plaća na računalu. Zatim su uvedene aplikacije za kadrovsku evidenciju, materijalno i financijsko knjigovodstvo, a 1995.g. program za fakturiranje stacionarnih, a kasnije i usluga polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Tijekom 1996.god. pristupilo se razvijanju računalne mreže po bolničkim odjelima i šalterima na radilištima polikliničko-konzilijarnog dijela, te se vrši edukacija zdravstvenog i administrativnog osoblja za rad na računalu. Uz vanjske tvrtke „Računski centar“, „Eurokod“ i „Comel“ nositelji informatizacije Bolnice bili su dr. Žarko Belavić, Vladimira Briščik i Igor Movre sve do 2003. god. Dolaskom informatičara Denisa Jagera, ing. i Miroslava Tropčića, dipl.ing. počinje sustavno unapređenje, modernizacija i proširenje računalne mreže i opreme. Početkom 2011. godine

Kontinuiran razvoj informatičkog sustava vidljiv je i po broju računala: od svega nekoliko računala 1994. god. do više od 370 umreženih računala do sada. Tijekom 2006. god. Bolnica je izvršila prelazak na novi poslovno-medicinski bolnički informacijski sustav (BIS) kojim se je moderniziralo cjelokupno bolničko poslovanje svih službi i odjela, dok su liječnici i sestre dobili moderan sustav za rad s pacijentima i njihovom dokumentacijom.