• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Edukacija „Zajedno u liječenju alkoholizma“

Edukacija će se održati 15. 11. 2016. god. (utorak) u Stručnoj biblioteci Opde bolnice Karlovac (Ulaz 1; I. kat) s početkom u 19,00 sati.

O edukaciji možete pogledati ovdje. Letak