• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Nove pretrage u Odjelu medicinsko-biokemijskog laboratorija

U Odjelu medicinsko-biokemijskog laboratorija uvedene su pretrage:

            Vitamin D (25-OH kolekalciferol)

            Vitamin B12

            Folna kiselina

            Inzulin

            C-peptid

            Cyfra 21-1

            NSE

Za pretrage nije potrebno naručivanje. Molimo da se navedene pretrage odvoje na uputnicama od pretraga za koje pacijenti moraju ići u kliničke bolnice.

S poštovanjem,

                                                                                    Voditelj odjela:

                                                           mr.sc.Miljenka Maradin, spec.medicinske biokemije