• slide 1
 • slide 2
 • slide 3

 • slide 4

 • slide 5
 • slide 6
 • slide 7
 • slide 8

Poziv na sastanak liječnicima primarne zdravstvene zaštite

 

Datum:19.lipanj
PREDMET: Poziv na sastanak

Poštovani,
u utorak 26.09.2017. u 20,00 sati u stručnoj knjižnici Opće bolnice Karlovac održat će se 5. koordinacijski sastanak s liječnicima primarne zdravstvene zaštite.

Dnevni red:

 1. Izvješće o proteklom razdoblju
 1. Planirani otpust pacijenata iz OB Karlovac

             Pozvani gosti:

- Ana Kovačić Jagušić, sestra za planirani otpust u Jedinici za kvalitetu OBK,

- Marijana Car, Centar za koordinaciju palijativne skrbi,DZ Karlovac

- Marica Plavetić, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Karlovac

- Jasmina Jančić, Dom zdravlja Karlovac, patronaža

- Karolina Vižintin,mag.med.techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, OBK

 1. Planiranje slijedećeg sastanka
 1. Razno

S poštovanjem,

            RAVNATELJ          

prim.dr.sc. Ervin Jančić, dr.med.