• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

U subotu, 21. listopada 2017. održana je edukacija za specijalizante OB Karlovac u vidu tečaja "Postupanje s pacijentom na Odjelu objedinjenog hitnog bolničkog prijema". Tom prigodom specijalizanti su imali mogućnost naučiti više o suvremenim stručnim smjernicama i iskustvima naših kliničara o nekima od najčešćih stanja radi kojih pacijenti dolaze na hitni prijem.

Tako je program tečaja obuhvatio predavanje prim. Ervina Jančića na temu "Racionalno poslovanje na OHBP-u", dr. Ivana Frketića s temom "Bolovi u trbuhu", dr. Petra Miloševića koji je govorio o "Bolovima u listu", dr. Silvije Jelić o "Međuodjelnoj suradnji u hitnim stanjima", prim. Vladimira Bauera o "Upalnim bolestima gornjeg dišnog sustava", mag. Jelene Vrdoljak o "Racionalnoj laboratorijskoj dijagnostici hitnih stanja", dr. Ivane Čop o "Hipertenziji u akutnim stanjima", dr. Vedrana Milankovića o "Abdominalnim kolikama", dr. Vande Gašpar Mitrečić o "Hitnim stanjima u oftalmologiji", dr. Jasminke Sušanj o "Hitnim urološkim stanjima", dr. Jasne Topić o "Liječenju akutne boli" te dr. Antonije Švinger Muić o "Hitnim stanjima u neurologiji".

Uz predavanja, polaznici su imali mogućnost i razgledati pokaznu vježbu Hrvatske gorske službe spašavanja sa slijetanjem vojnog helikoptera Mi8 HRZ-a.