• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Karlovački i riječki znanstveni prinosi 130. obljetnici rođenja Andrije Štampara

Poštovani,

izuzetno nam je zadovoljstvo pozvati Vas na Znanstveno -  stručni skup: Karlovački i riječki znanstveni prinosi 130. obljetnici rođenja Andrije Štampara koji će se održati u Općoj bolnici Karlovac, u petak, 14. rujna 2018. s početkom u 11,00 sati. U privitku pozivnica sa svim detaljima o Skupu.

Radujemo se susretu s Vama!