• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Edukacije o pristupu osobama sa psihičkim smetnjama

Poziv svim zainteresiranim zdravstvenim djelatnicima na seminar: "Prepoznavanje i pristup emocionalnim reakcijama i psihijatrijskim poremećajima bolesnika" te radionicu: "Komunikacijske vještine u radu psihosocijalnih timova" koji će se održati u Stručnoj biblioteci Opće bolnice Karlovac u petak, 16. studenog 2018. Detalji o edukacijama nalaze se u privitku.