• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Rad Ordinacije za oftalmologiju - obavijest

Obavijest o radu Ordinacija za oftalmologiju Odjela za oftalmologiju Opće bolnice Karlovac nalazi se ovdje.