• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Cijenik zdravstvenih usluga izvan ugovora sa HZZO

Cijenik možete pogledati OVDJE.

Trajno usavršavanje za medicinske sestre

Prema  Planu trajnog usavršavanja za medicinske sestre za 2015. godinu, predavanje će se održati  14.05.2015. u 14.15 h u Stručnoj biblioteci.

    NAZIV TEME : „ Edukacija novoprimljenih operacijskih sestara“   

PREDAVAČI : Karmenka Žgela, prvostupnica sestrinstva

                           Blaženka Poljak, dipl.med.sestra

Predavanje će se bodovati prema pravilniku HKMS. 

Predavanje 30.01.2015.

Poziv na predavanje Radne skupine za trajno usavršavanje medicinskih sestara/tehničara pročitajte OVDJE.

Predavanje:Zadaci med. sestre/tehničara kod bolesnika s ugrađenom totalnom endoprotezom koljena

Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 10.05.2012. u 15:15 h u stručnoj biblioteci OB KArlovac.

 

 

Planirana zdravstvena njega bolesnika na respiratoru u jedinici intenzivne medicine

Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 17.01.2013. u 14.15 h u Stručnoj biblioteci OB Karlovac.

PREDAVAČ : Blaženka Krivačić, bacc.med.techn.