Bagatelna nabava

Pravilnik o provodenju postupaka jednostavne nabave-2017


-Evidencija ugovora od 20.000 do 200.000 kn-2016

-Evidencija bagatelne nabave do 20.000 kn-I kvartal 2016.

-Evidencija bagatelne nabave do 20.000 kn-II kvartal 2016

-Evidencija bagatelne nabave do 20.000 kn-III kvartal 2016

-Evidencija bagatelne nabave do 20.000 kn -IV kvartal 2016


- Evidencija bagatelne nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000 kn – I. kvartal 2015.g.

- Evidencija bagatelne nabave procjenjene vrijednosti manje od 20.000 kn - II. kvartal 2015.g.

- Evidencija bagatelne nabave procjenjene vrijednosti manje od 20.000 kn - III. kvartal 2015.g.

- Evidencija bagatelne nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000 kn-IV kvartal 2015.g.

- Evidencija ugovora 2015 - Nabava roba, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn a do 200.000,00 kn za robu i usluge i do 500.000,00 kn za radove


11/2018-JN Potrošni materijal za mikrobiologiju (lateks aglutinacija)

11-2018-JN Poziv na dostavu ponude - lateks aglutinacija

11-2018-JN specifikacija - lateks aglutinacija

11-2018-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

11-2018-JN Odluka o odabiru


205/2018-JN Periodično ispitivanje RTG uređaja (13 kom) u Odjelu za radiološku dijegnostiku, mjesečno mjerenje i očitavanje dozimetara (130 kom) i ispitivanje ionizacijskih javljača požara (173 kom)

205-2018-JN Poziv na dostavu ponuda - dozimetrija

205-2018-JN specifikacija - dozimetrija

205-2018-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

205-2018-JN Odluka o odabiru


17/2018-JN Usluga odštopavanja i ispiranja kanalizacije pomoću specijalnog vozila za čišćenje - VOMA

17-2018-JN Poziv na dostavu ponuda - ispiranje kanalizacije

17-2018-JN specifikacija - troškovnik

17-2018-JN Dopis - izmjena specifikacije

17-2018-JN Poziv na dostavu ponuda - ispiranje kanalizacije - izmjena 1

17-2018-JN specifikacija - troškovnik - izmjena 1

- 17-2018-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 17-2018-JN Odluka o odabiru


16/2018-JN Periodični pregled i ispitivanje radne opreme na lokaciji "Švarča"

16-2018-JN Poziv na dostavu ponuda - ispitivanje radne opreme

16-2018-JN troškovnik - ispitivanje radne opreme

- 16-2018-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 16-2018-JN Odluka o odabiru


13/2018-JN Pribor za biopsije dojke

13-2018-JN Poziv na dostavu ponude - pribor za biopsije dojke

13-2018-JN troškovnik - specifikacija

- 13-2018-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 13-2018-JN Odluka o odabiru


12/2018-JN Jednokratne sonde za operaciju hemeroida

12-2018-JN Poziv na dostavu ponude - sonde za operaciju hemeroida

12-2018-JN troškovnik - specifikacija

- 12-2018-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 12-2018-JN Odluka o odabiru