Bagatelna nabava

Pravilnik o provodenju postupaka jednostavne nabave-2017


-Evidencija ugovora od 20.000 do 200.000 kn-2016

-Evidencija bagatelne nabave do 20.000 kn-I kvartal 2016.

-Evidencija bagatelne nabave do 20.000 kn-II kvartal 2016

-Evidencija bagatelne nabave do 20.000 kn-III kvartal 2016

-Evidencija bagatelne nabave do 20.000 kn -IV kvartal 2016


- Evidencija bagatelne nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000 kn – I. kvartal 2015.g.

- Evidencija bagatelne nabave procjenjene vrijednosti manje od 20.000 kn - II. kvartal 2015.g.

- Evidencija bagatelne nabave procjenjene vrijednosti manje od 20.000 kn - III. kvartal 2015.g.

- Evidencija bagatelne nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000 kn-IV kvartal 2015.g.

- Evidencija ugovora 2015 - Nabava roba, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn a do 200.000,00 kn za robu i usluge i do 500.000,00 kn za radove


318/2018-JN Zaštitna ograda terase i prozora na Odjelu psihijatrije

318-2018-JN Poziv na dostavu ponuda - zaštitna ograda na Odjelu psihijatrije

318-2018-JN ograda psihijatrija - tehnički opis i nacrti

318-2018-JN troškovnik - specifikacija


77/2018-JN Gorivo (dizelsko gorivo i motorni benzin)

- 77-2018-JN Poziv na dostavu ponude - gorivo


241/2018-JN Usluga održavanja računalnog sustava na Radiologiji

- 241-2018-JN Poziv na dostavu ponuda - VAMSTEC


176/2018-JN Usluga čišćenja mastolovca - separatora jestivih ulja i masti

- 176-2018-JN Poziv na dostavu ponuda - usluga čišcenja mastolovca

- 176-2018-JN Specifikacija usluga čišćenja mastolovca


165/2018-JN Jednogodišnja nabava usluge preventivnog održavanja i servisa dizala

- 165-2018-JN Poziv na dostavu ponuda - servis dizala

- 165-2018-JN Troškovnik dizala


83/2018-JN Nabava posuda za infektivni otpad

- 83-2018-JN Poziv na dostavu ponuda - posude za infektivni otpad

- 83-2018-JN troškovnik - kante za infektivni otpad

- 83-2018-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 83-2018-JN Odluka o odabiru


82/2018-JN Jednogodišnja nabava filtera za sterilizaciju vode

- 82-2018-JN Poziv na dostavu ponude - filteri za sterilizaciju vode

- 82-2018-JN - troškovnik - filteri za sterilizaciju vode

- 82-2018-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 82-2018-JN Odluka o odabiru


19/2018-JN Kontrasti (Metilensko modrilo, oftalmološki, ginekološki)

- 19-2018-JN Poziv na dostavu ponude - kontrasti

- 19-2018-JN troškovnik - kontrasti

- 19-odgovor na upit-kontrasti

- 19-2018-JN Poziv na dostavu ponude-kontrasti-izmjena

- 19-2018-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 19-2018-JN Odluka o poništenju

- 19-2018-JN Odluka o odabiru


110/2018-JN Operacijsko rublje (zeleno)

110-2018-JN Poziv na dostavu ponude - operacijsko zeleno rublje

110-2018-JN troškovnici - specifikacije


228/2018-JN Jednogodišnja usluga produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede

-228-2018-JN Poziv na dostavu ponude-sanitarne knjizice

-228-troskovnik-sanitarne knjizice

-228-2018-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-228-2018-JN Odluka o odabiru


227/2018-Zdravstvene usluge- ispitivanjaje vode i uzoraka

-227-2018-JN Poziv na dostavu ponude-analiza vode i uzoraka

-227-troskovnik-zdravstvene usluge-voda brisevi i uzorci 

-227-2018-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-227-2018-JN Odluka o odabiru


221/2018-JN Jednogodišnja usluga deratizacije i dezinsekcije 

-221-2018-JN Poziv na dostavu ponude-DDD mjere

-221-2018-Troskovnik-DDD mjere

-221-Odgovor na upit

-221-2018-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-221-2018-JN Odluka o odabiru


10/2018-JN Nabava potrošnog materijala za čišćenje, održavanje i higijenu - 1. dio (toaletni papir, rupčići, salvete, metle, radne rukavice, šamponi, sapuni, žileti)

10/2018-JN Poziv na dostavu ponude - higijena 1. dio

10/2018-JN troškovnik - higijena 1.dio

- 10-2018-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 10/2018-JN Odluka o odabiru


280/2018-JN Uređaji i oprema za bolničku kuhinju

280-2018-JN Poziv na dostavu ponuda - oprema za bolničku kuhinju

280-2018-JN troškovnik - specifikacija

280-2018-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

280-2018-JN Odluka o odabiru


261/2018-JN Digitalni EMNG uređaj (1 kom) - Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

261-2018-JN Poziv za dostavu ponuda - EMNG

261-2018-JN specifikacija - EMNG uređaj

- 261-2018-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 261-2018-JN Odluka o odabiru


260/2018-JN Uređaji i aparati za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

260-2018-JN Poziv na dostavu ponuda - uređaji za fizikalnu

260-2018-JN specifikacija - uređaji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

260-2018-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

260-2018-JN Odluka o odabiru

260-2018-JN Odluka o poništenju


275/2018-JN Prijenosni EEG za utvrđivanje moždane smrti (1 kom) za potrebe Odjela za neurologiju

275-2018-JN Poziv za dostavu ponuda - prijenosni EEG za utvrđivanje moždane smrti

275-2018-JN specifikacija - prijenosni EEG

275-2018-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

275-2018-JN Odluka o odabiru


98/2018-JN Sitni inventar za bolničku kuhinju (porculansko posuđe, stakleno posuđe, drveni pribor, plastični pribor, ostali pribor)

98-2018-JN Poziv na dostavu ponuda - sitni inventar za bolničku kuhinju

98-2018-JN specifikacija - troškovnici

98-2018-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

98-2018-JN Odluka o odabiru

98-2018-JN Odluka o poništenju


303/2018-JN Baterijska modularna pila/bušilica (1 kpl) za potrebe Odjela za ortopediju i traumatologiju

303-2018-JN Poziv za dostavu ponuda - pila-bušilica

303-2018-JN specifikacija - pila za ortopediju

303-2018-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

303-2018-JN Odluka o odabiru


302/2018-JN Oftalmološki ultrazvuk (1 kom)

-302-2018-JN Poziv za dostavu ponuda - očni ultrazvuk

302-2018-JN specifikacija - oftalmološki ultrazvuk

302-2018-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

302-2018-JN Odluka o odabiru


271/2018-JN Robotizirani snimač CD-a (1 kom) - Radiologija

271-2018-JN Poziv za dostavu ponuda-robotizirani snimač cd-a

271-2018-JN specifikacija - robotizirani snimač cd-a

271-2018-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

271-2018-JN Odluka o odabiru


268/2018-JN Pletizmograf (1 kom) - Plućni

268-2018-JN Poziv za dostavu ponuda - pletizmograf

268-2018-JN specifikacija - pletizmograf

268-2018-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

268-2018-JN Odluka o odabiru


267/2018-JN Spirometar (2 kom) - Plućni

267-2018-JN Poziv za dostavu ponuda - spirometar

267-2018-JN specifikacija - spirometar

267-2018-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

267-2018-JN Odluka o odabiru


262/2018-JN Mikroskopi (3 kom) za Odjel za patologiju i citologiju, Odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija i Odjel za mikrobiologiju

262-2018-JN Poziv za dostavu ponuda - mikroskopi

262-2018-JN specifikacije - mikroskopi

262-2018-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

262-2018-JN Odluka o odabiru


03/2018-JN Obrasci i tiskanice - tiskane po narudžbi

03-2018-JN Poziv na dostavu ponude - tiskanice po narudžbi

03-2018-JN specifikacija - tiskanice po narudžbi

03-2018-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - tiskanice

03-2018-JN Odluka o odabiru - tiskanice


11/2018-JN Potrošni materijal za mikrobiologiju (lateks aglutinacija)

11-2018-JN Poziv na dostavu ponude - lateks aglutinacija

11-2018-JN specifikacija - lateks aglutinacija

11-2018-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

11-2018-JN Odluka o odabiru


205/2018-JN Periodično ispitivanje RTG uređaja (13 kom) u Odjelu za radiološku dijegnostiku, mjesečno mjerenje i očitavanje dozimetara (130 kom) i ispitivanje ionizacijskih javljača požara (173 kom)

205-2018-JN Poziv na dostavu ponuda - dozimetrija

205-2018-JN specifikacija - dozimetrija

205-2018-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

205-2018-JN Odluka o odabiru


17/2018-JN Usluga odštopavanja i ispiranja kanalizacije pomoću specijalnog vozila za čišćenje - VOMA

17-2018-JN Poziv na dostavu ponuda - ispiranje kanalizacije

17-2018-JN specifikacija - troškovnik

17-2018-JN Dopis - izmjena specifikacije

17-2018-JN Poziv na dostavu ponuda - ispiranje kanalizacije - izmjena 1

17-2018-JN specifikacija - troškovnik - izmjena 1

- 17-2018-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 17-2018-JN Odluka o odabiru


16/2018-JN Periodični pregled i ispitivanje radne opreme na lokaciji "Švarča"

16-2018-JN Poziv na dostavu ponuda - ispitivanje radne opreme

16-2018-JN troškovnik - ispitivanje radne opreme

- 16-2018-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 16-2018-JN Odluka o odabiru


13/2018-JN Pribor za biopsije dojke

13-2018-JN Poziv na dostavu ponude - pribor za biopsije dojke

13-2018-JN troškovnik - specifikacija

- 13-2018-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 13-2018-JN Odluka o odabiru


12/2018-JN Jednokratne sonde za operaciju hemeroida

12-2018-JN Poziv na dostavu ponude - sonde za operaciju hemeroida

12-2018-JN troškovnik - specifikacija

- 12-2018-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 12-2018-JN Odluka o odabiru