Bagatelna nabava

Pravilnik o provodenju postupaka jednostavne nabave-2017


258/2019-JN Implementacija GDPR modula u okviru projekta sukladnosti poslovanja sa zahtjevima opće EU uredbe o zaštiti osobnih podataka pojedinaca

258-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - GDPR


248/2019-JN Tipska oprema za opremanje Centra za endoskopiju

248-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

248-2019-JN troškovnik - specifikacija

248-2019-JN Dopis - izmjena specifikacije

248-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - izmjena 1

248-2019-JN troškovnici - specifikacije - izmjena 1