Pravilnik o provodenju postupaka jednostavne nabave-2017


261/2020-JN Monitori vitalnih funkcija (3 kom) - Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

- 261-2020-JN Poziv na dostavu ponuda

- 261-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 261-2020-JN troškovnik-specifikacija monitori vitalnih funkcija


255/2020-JN Antidekubitalni madraci

- 255-2020-JN Poziv na dostavu ponuda

- 255-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda-antidekubitalni madraci

- 255-2020-JN Specifikacija - antidekubitalni madraci


83-2020-JN Uredske stolice (15 kom)

- 83-2020-JN Poziv na dostavu ponuda

- 83-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 83-2020-JN troškovnik-uredske stolice


42-2020-JN Potrošni materijal za sterilizaciju - krep papiri, folije, rukavi, indikatori sterilizacije

- 42-2020-JN Poziv na dostavu ponuda

- 42-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 42-2020-JN troškovnici-specifikacije


259/2020-JN Proširenje postojećeg monitoring sustava sustavom za telemetrijsko praćenje 7 pacijenata

- 259-2020-JN Poziv na dostavu ponuda - telemetrija

- 259-2020-JN Dokumentacija uz poziv za dostavu ponuda - telemetrija

- 259-2020-JN specifikacija - telemetrija

- 259-2020-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 259-2020-JN Odluka o odabiru


257-2020-JN  EKG holter snimač (10 kom)- Internistička služba

-257-Poziv na dostavu ponude

-257-Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-257-2020-JN specifikacija -ekg holter snimac

-257-2020-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

-257-2020-JN Odluka o odabiru


46-1-2020-JN Ugradbeni potrošni materijal za traumatologiju-poništene grupe

-46-1-2020-JN Poziv na dostavu ponuda

-46-1-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-46-1-2020-JN Troškovnik

- 46-1-2020-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 46-1-2020-JN Odluka o poništenju


55-1/2020-JN Potrošni med.mat. - namijenjen za medicinske uređaje (PARI, Nanodukt, potrošni za ORL, Erbe, pulmološka dijagnostika, Olympus, Drager) - PONIŠTENE GRUPE

- 55-1-2020-JN Poziv za dostavu ponuda

- 55-1-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 55-1-2020-JN specifikacije - troškovnici

- 55-1-2020-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 55-1-2020-JN Odluka o odabiru

- 55-1-2020-J Odluka o poništenju


18-1/2020-JN Potrošni medicinski mat. za citologiju i patologiju - Reagensi, testovi i potrošni mat. - PONIŠTENE GRUPE

- 18-1-2020-JN Poziv na dostavu ponuda

- 18-1-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 18-1-2020-JN troškovnici - specifikacije

-18-1-2020-JN Odluka o odabiru

-18-1-2020-JN Odluka o ponistenju

-18-1-2020-jn Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


190/2020-JN Usluge obavljanja stručnih poslova radiološke sigurnosti

- 190-2020-JN Poziv za dostavu ponuda - dozimetrija

- 190-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda - dozimetrija

- 190-2020-JN specifikacija - dozimetrija

-190-2020-JN Odluka o odabiru

-190-2020-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


251-2020-JN Oprema po mjeri za Oralnu kirurgiju

-251-2020-JN Poziv na dostavu ponuda

-251-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-251-2020-JN Troškovnik-specifikacija

-Oralna oprema nacrti

-251-2020-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-251-2020-JN Odluka o odabiru


08-01-2020-JN Vreće za smeće

-8-1-2020-JN Poziv na dostavu ponude

-8-1-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-8-1-2020-JN Troskovnik

-8-1-2020-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-8-1-2020-JN Odluka o odabiru


248-2020-JNv Teretno vozilo-5 sjedala + teretni prostor  (1 kom) za potrebe Opće bolnice Karlovac

-248-2020-JN Poziv na dostavu ponude-teretno vozilo

-248-2020-JN Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude-teretno vozilo

-248-2020-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-248-2020-JN Odluka o odabiru


 44-2020-JN Potrošni materijal za ginekologiju, rodilište i rađaonu

-44-2020-JN Poziv na dostavu ponude

-44-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-44-2020-JN troškovnik

-44-2020-JN Odluka o odabiru

-44-2020-JN Odluka o ponistenju

-44-2020-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponude

 


46-1-2020-JN Ugradbeni potrošni materijal za traumatologiju-poništene grupe

-46-1 Poziv na dostavu ponude

-46-1-2020-JN dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-46-1-2020-JN troškovnik

-46-1-2020-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude

-46-1-2020-JN Odluka o poništenju

 


202-2020-JN Odštopavanje i ispiranje kanalizacije

-202-2020-JN Poziv na dostavu ponuda

-202-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-202-2020-JN Troškovnik-specifikacija

-202-2020-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-202-2020-JN Odluka o odabiru


33-2020-JN Mikrobiologija (testovi koji nisu obuhvaćeni okvirnim sporazumom)

-33-2020-JN Poziv na dostavu ponuda

33-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-33-2020-JN Troškovnici-specifikacije

-33-2020-JN Odluka o odabiru

-33-2020-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude


50-2020-JN Potrošni materijal za urologiju

-50-2020-JN Poziv na dostavu ponuda

-50-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

-50-2020-JN Troškovnici-specifikacije

-50-2020-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

-50-2020-JN Odluka o poništenju

-50-2020-JN Odluka o odabiru


26-2020-JN Ugradbeni potrošni materijal za invazivnu i interventnu kardiologiju

-26-2020-JN Poziv na dostavu ponude

-26-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-26-2020-JN Troškovnici-specifikacije

-26-2020-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponude

-26-2020-JN Odluka o odabiru

-26-2020-JN Odluka o poništenju


49-2020-JN Skalpeli i rezači

-49-2020-JN Poziv na dostavu ponude

-49-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-49-2020-JN Troškovnici-specifikacije

-49-2020-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

-49-2020-JN Odluka o odabiru


256-2020-JN  Radovi na sanaciji prodora vode u okno dizala

-256-Poziv na dostavu ponude-dopis

-256-Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-256-2020-JN-troskovnik

-256-2020-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-256-2020-JN Odluka o odabiru


47-1-2020-JN Potrošni materijal za bušilice i pile (za ortopediju i traumatologiju) - PONOVLJENO

- 47-1-2020-JN Poziv na dostavu ponuda

47-1-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

47-1-2020-JN Troškovnici - specifikacije

-47-1-2020-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-47-1-2020-JN Odluka o odabiru

-47-1-2020-JN Odluka o poništenju


17-1/2020-JN Deterdženti i dezinficijensi za medicinske instrumente u operaciji

17-1-2020-JN Poziv na dostavu ponuda - dezinficijensi

17-1-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

17-1-2020-JN troškovnici - specifikacije

-17-1-2020-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

-17-1-2020-JN Odluka o poništenju

-17-1-2020-JN Odluka o odabiru


104/2020-JN Poštanske usluge

-104-2020-JN Dopis-poziv na dostavu ponude

-104-2020-JN Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-104-2020-JN -troškovnik-poštanske usluge

-104-Odluka o odabiru

-104-Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


 140/2020-JN Usluga godišnjeg održavanja uređaja za demineralizaciju vode

-140-2020-JN Poziv na dostavu ponude

-140-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-140-2020-JN Troškovnik-specifikacija

-140-2020-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-140-2020-JN Odluka o odabiru