Pravilnik o provodenju postupaka jednostavne nabave-2017


 44-2020-JN Potrošni materijal za ginekologiju, rodilište i rađaonu

-44-2020-JN Poziv na dostavu ponude

-44-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-44-2020-JN troškovnik

 


46-1-2020-JN Ugradbeni potrošni materijal za traumatologiju-poništene grupe

-46-1 Poziv na dostavu ponude

-46-1-2020-JN dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-46-1-2020-JN troškovnik

 


202-2020-JN Odštopavanje i ispiranje kanalizacije

-202-2020-JN Poziv na dostavu ponuda

-202-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-202-2020-JN Troškovnik-specifikacija

-202-2020-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-202-2020-JN Odluka o odabiru


33-2020-JN Mikrobiologija (testovi koji nisu obuhvaćeni okvirnim sporazumom)

-33-2020-JN Poziv na dostavu ponuda

33-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-33-2020-JN Troškovnici-specifikacije


50-2020-JN Potrošni materijal za urologiju

-50-2020-JN Poziv na dostavu ponuda

-50-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

-50-2020-JN Troškovnici-specifikacije


26-2020-JN Ugradbeni potrošni materijal za invazivnu i interventnu kardiologiju

-26-2020-JN Poziv na dostavu ponude

-26-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-26-2020-JN Troškovnici-specifikacije

-26-2020-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponude

-26-2020-JN Odluka o odabiru

-26-2020-JN Odluka o poništenju


49-2020-JN Skalpeli i rezači

-49-2020-JN Poziv na dostavu ponude

-49-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-49-2020-JN Troškovnici-specifikacije

-49-2020-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

-49-2020-JN Odluka o odabiru


256-2020-JN  Radovi na sanaciji prodora vode u okno dizala

-256-Poziv na dostavu ponude-dopis

-256-Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-256-2020-JN-troskovnik

-256-2020-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-256-2020-JN Odluka o odabiru


47-1-2020-JN Potrošni materijal za bušilice i pile (za ortopediju i traumatologiju) - PONOVLJENO

- 47-1-2020-JN Poziv na dostavu ponuda

47-1-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

47-1-2020-JN Troškovnici - specifikacije

-47-1-2020-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-47-1-2020-JN Odluka o odabiru

-47-1-2020-JN Odluka o poništenju


17-1/2020-JN Deterdženti i dezinficijensi za medicinske instrumente u operaciji

17-1-2020-JN Poziv na dostavu ponuda - dezinficijensi

17-1-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

17-1-2020-JN troškovnici - specifikacije

-17-1-2020-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

-17-1-2020-JN Odluka o poništenju

-17-1-2020-JN Odluka o odabiru


104/2020-JN Poštanske usluge

-104-2020-JN Dopis-poziv na dostavu ponude

-104-2020-JN Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-104-2020-JN -troškovnik-poštanske usluge

-104-Odluka o odabiru

-104-Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


 140/2020-JN Usluga godišnjeg održavanja uređaja za demineralizaciju vode

-140-2020-JN Poziv na dostavu ponude

-140-2020-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-140-2020-JN Troškovnik-specifikacija

-140-2020-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-140-2020-JN Odluka o odabiru