Prvi operativni zahvati rađeni su u Karlovačkoj bolnici na Dubovcu. Prve sestre koje su pomagale pri operativnim zahvatima bile su časne sestre iz reda Sv. Vinka.

1939. god. spominje se časna sestra Blazike

1946 god. spominju se časne sestre : Jelinka, Notburga, Helronida.

1947. god. spominje se časna sestra Leokadija Turkalj koja je radila kao glavna instrumentarka u kirurškoj operaciji i kao pomoćnica anesteziologa.

Prve priučene instrumentarke na kirurgiji su bile : Ana Medved, Marija Murgić, Evica Rožman, Milka-Vujković Gomerčić, Dragica Mejaški, Danica Tomašević, Milka Prstec.

Zatim dolaze Katica Friml koja je imala završen tečaj za instrumentarke te Božica Abramović i Nada Miljušević koje su bile njegovateljice a kasnije završile večernju školu za sestre.

Prva sestra sa završenom medicinskom školom bila je Ana Štefan.

Glavna instrumentarka na kirurgiji u to vrijeme je bila Evica Rožman, a kasnije Katica Friml.

Odjel kirurgije ostaje na Dubovcu sve do 1974. godine kada se seli u novoizgrađenu zgradu bolnice na Švarči.

1952 god. glavna instrumentarka na orl odjelu je bila sestra Leopoldina (prof. Ana Götner). Uz nju je na orl odjelu radio priučeni bolničar Pajo Vlašić koji je asistirao kod operativnih zahvata. U to vrijeme dr. Kosem operira i zahvate na čeljusti u orl sali.

60 – tih godina 20. stoljeća počinju dolaziti prve školovane sestre na Orl odjel.

1964 god. dolazi vms Majda Bosnar – Bakšić

1967 god. dolazi sms Smilja Gaćeša – Kartalija

Sestre su radile na Orl odjelu, instrumentirale kod operativnih zahvata, obavljali sterilizaciju instrumenata, rublja i zavojnog materijala.

1976 god. se otvara kirurški blok sa centralnom sterilizacijom.Osnivač Odsjeka sterilizacije je bila vms Justina Butković koja je ujedno bila i glavna sestra Odjela operacije i sterilizacije.

Sestre u sterilizaciji : Nevenka Pajtak, Ruža Čunović, Smilja Kartalija.

U kirurškom bloku bile su operacione sale: kirurgije, urologije, ortopedije.

Kirurška operacija ima svoje instrumentarke : Katica Friml, Nada Miljušević, Milka Gomerčić, Vesna Blauhorn, Ana Štefan, Jelica Kovač, Branka Tropčić, Živka Jović, Jadranka Čurčija, Danijela Brnadić, Ružica Puljak – Mohor, Jelena Vidnjević, Tatjana Gajić.

1976 god. Orl operaciona sala se odvaja od odjela, ali iste sestre i dalje rade na odjelu i u Sali.Orl sala ima svoje instrumentarke : Majdu Bakšić, Smilju Kartaliju i Zdenku Dudić.

Ginekološka sala ima svoje instrumentarke : Mariju Murgić, Anu Medved, Ljubicu Despot, Jovanku Gluščicu i Idu Ofner, Jadranku Vučić.

Očne instrumentarke su bile : Štefanija Aradski, Mirjana Vukojević, Marta Sertić. One rade na očnom odjelu i u operacionoj Sali na VI katu sve do 1983. god.

1979. god. vms Majda Bakšić dolazi na mjesto vms Justine Butković koja odlazi za predavača u srednju medicinsku školu.

1984. god. dolazi do ujedinjavanja kirurških, ginekoloških, očnih i otorinskih instrumentarki pa operacija i sterilizacija postaje služba za sebe pod nazivom Služba operacije i centralne sterilizacije. Voditeljica Službe je vms Majda Bakšić, a glavna instrumentarka je vms Vesna Blauhorn.

Instrumentarke postaju polivalentne sestre, sve su osposobljene za rad na svim radilištima.

Pet sestara odlazi u školu za instrumentarke u Maribor : Vesna Blauhorn, Tatjana Gajić, Danijela Brnadić, Branks Tropčić, Ida Ofner.

1989. god. iz karlovačke bolnice odlazi vms Vesna Blauhorn, a umjesto nje dolazi vms Blaženka Poljak koja je do tada radila kao sestra instrumentarka u bolnici Duga Resa.

1991. god. iz Karlovačke bolnice odlaze instrumentarke : Jelica Kovač, Jadranka Čurčija, Jelena Vidnjević, Živka Jović, Jovanka Gluščica, Jadranka Vučić. Umjesto njih dolaze instrumentarke : Đurđica Brajdić, Darko Sudac, Jadranka Šćulac, Bernarda Benić – Jakšić, Đurđica Moškun, Damir Okičić.

 

DOMOVINSKI RAT

   4.10. 1991.napadom na Karlovac, prostor poliklinike je u roku nekoliko sati pretvoren u operacioni blok i osposobljen za rad u ratnim uvjetima. Na tom prostoru su bile 3 operacione sale i centralna sterilizacija. Instrumentarke su radile u 3 tima po pet instrumentarki, 24 ili 48 sati, kako je bilo potrebno. Za vrijeme zatišja radile su se sve vrste hladnih operacija kao i hitnosti.

U toku domovinskog rata sestre instrumentarke Đurđica Brajdić, Tatjana Gajić, Nevenka Pajtak te med. tehničari instrumentari Darko Sudac i Damir Okičić sudjeluju u raznim akcijama na terenu.(Topusko, Plitvice, Maslenica, Oluja)

1995. god. za vrijeme akcije Oluja odlaze u bolnicu Duga Resa vms Blaženka Poljak i ms Ljubica Despot kako bi osposobile hitnu ambulantu i operacionu salu za prijem ranjenjika .

  

DJELATNOST SLUŽBE OPERACIJE

   Operativni trakt se nalazi na VI katu bolnice.Sastoji se od 7 operacionih sala, 1 endoskopske urološke sale i 1 sale za male zahvate u visokom prizemlju.

Sestre instrumentarke sudjeluju kod sljedećih operativnih zahvata :

Ortopedija:

 • Totalna i parcijalna endoproteza kuka
 • Totalna proteza koljena
 • Križni ligament koljena
 • Operacija Halux valgusa
 • Artroskopija koljena

Kirurgija:

 • Abdominalna kirurgija
 • Vaskularna kirurgija
 • Plastična kirurgija
 • Dječja kirurgija
 • Traumatologija : - osteosinteza intramedularnim čavlima, osteosinteza svim vrstama pločica i vijaka
 • Kirurgija dojke

Ginekologija:

 • laparoskopija
 • histeroskopija
 • abdominalna histerektomija
 • vaginalna histerektomija
 • konizacija, serklaža,
 • carski rez

Urologija:

 • Transuretralne operacije prostate i mjehura
 • Otvorene operacije prostate
 • Ureterorenoskopija sa razbijanjem kamena
 • Operacije bubrega, mjehura, epididmisa
 • Razne druge operacije mokraćnog sustava 

Okulistika:

 • Ultrazvučna (Faco) operacija katarakte
 • Klasična operacija katarakte
 • Strabizam
 • Blefaroplastika
 • Razni tumori i promjene na kapcima        

Otorina i oralna kirurgija:

 • Septoplastika
 • Rinoplastika
 • Laringektomija
 • Operacija parotidne žljezde
 • Plastika uha, kapaka
 • Razne operacije sinusa
 • Operacije mandula
 • Razni tumori licai glave
 • Maksilofacijalna kirurgija

Osim u operativnom traktu sestre instrumentarke sudjeluju na sljedećim radilištima : na Rtg-u kod postavljanja Pace – makera i Angiografije, u Jil – u kod torakodrenaže i velikih previjanja, na raznim odjelima kada kirurg treba izvršiti neku intervenciju.

Iz gore navedenih razloga instrumentarke se moraju stalno educirati jer moraju biti profesionalci u svom poslu.

Prolaze edukacije iz svih operativnih djelatnosti : kirurgije, ginekologije, ortopedije, urologije, otorine, okulistike.

Sudjeluju aktivno na raznim seminarima diljem Hrvatske.