Broj telefona: 047 / 608 – 300

Radno vrijeme: 07:00 – 21:00h od ponedjeljka do petka

                         07:00 – 14:00h subota

Nedjelja je neradna, ako treba nešto hitno sterilizirati za operativni trakt ili bolnicu potrebno je javiti se dežurnoj instrumentarki.

                           

Centralna sterilizacija sterilizira materijal i setove instrumenata za cijelu bolnicu, hitnu medicinsku pomoć i druge ustanove naše županije ako je potrebno.

Vrste sterilizacije:

  • parna sterilizacija ili sterilizacija u autoklavu
  • formalinska sterilizacija