Osoblje Odjela medicinsko-biokemijskog laboratorija

 

Specijalisti medicinske biokemije i laboratorijske medicine:

mr.sc. Daniela Galez, mag.med.biochem.spec.

mr.sc. Miljenka Maradin, mag.med.biochem.spec.

Višnja Vrane, mag. med.biochem.spec.

 

Na specijalizaciji

Magdalena Ravlić, mag.med.biochem.

Antonija Čunović, mag.med.biochem.

Zrinka Drenšek, mag.med.biochem.

 

Mag.med.biochem.

Vanja Kečkeš, mag.med.biochem.

Bacc. med. lab. diagn.

Jasminka Bekelja

Marija Brezović

Ana Rudman Čurilović

Sanja Šinkić Golubović

Vedran Klepić

Nikolina Klepić

Marina Starčević

Slavica Vukmanić

Vesna Žugčić

 

Zdravstveno – laboratorijski tehničari:

Mirjana Barac

Dara Karan

Ksenija Križan

Lidija Križan

Mihaela Mutić

Ivana Vrbanić