POVIJEST LABORATORIJA

Početci laboratorijske dijagnostike u Karlovcu, prema usmenoj predaji, nađeni su oko 1930. godine. Tek od 1952. godine postoje pouzdani podatci o radu Laboratorija u karlovačkoj Općoj bolnici Dubovac, pod vodstvom časne sestre Klemencije Špoljarić. U Laboratoriju se tada radilo nekoliko pretraga: urin, sedimentacija eritrocita, krvna slika. Paralelno je u bolnici od 1953. do 1955. godine postojao kemijski laboratorij kojeg je vodio mr. Horački. Mr. Marija Šarinić objedinjuje kemijski i hematološki laboratorij, na čelu kojeg ostaje samo godinu dana.

1957. godine za voditeljicu je imenovana Mira Petrović, mr. ph., koja na tome mjestu ostaje do svoje mirovine 1983. godine. Kroz svoj radni vijek uvela je niz novih pretraga, primjerice jetrene probe, pretrage želučanog soka, amilazu, glukozu, a kasnije elektroforezu proteina na papiru, protrombinsko vrijeme, funkcionalni jetreni test BSP. U isto vrijeme laboratorijsko osoblje radilo je i dio transfuzijskih testova, te dio mikrobioloških pretraga.

Laboratorij se često selio unutar bolničkog prostora što je kronološki teško pratiti, budući da nema mnogo pisanih dokumenata. Osim navedenog bolničkog laboratorija, u Karlovcu su do 1974. godine postojala još dva manja laboratorija, u sklopu Domova zdravlja u Domobranskoj ulici i na Baniji.

1974. godine dio Laboratorija je preseljen u Medicinski centar Švarča na dvije lokacije za potrebe preseljenih odjela.

1983. godine šef Laboratorija je postala Marta Polović, dipl.inž.medicinske biokemije.

Krajem 1986. godine laboratorijska dijagnostika je konačno dobila svoj današnji prostor od 1060 m2. U Laboratoriju je tada radilo još 7 dipl. inž. med biokemije i oko 40 tehničara (VŠS i SSS). Laboratorij se sastojao od dva odsjeka: biokemijskog i hematološkog, a opsluživao je bolnicu od 600 kreveta, te ambulantne bolesnike tadašnje Zajednice općine Karlovac.

1991. godine počeo je Domovinski rat. U ratnim okolnostima najnužnija laboratorijska oprema je preseljena u dvije podrumske prostorije. Služba je funkcionirala 24 sata, pružajući usluge za ranjenike kao i ostale bolesnike smještene po podrumskim hodnicima. Do kraja rata 1995. godine Laboratorij je nekoliko puta mijenjao lokaciju unutar bolničkog podrumskog prostora.

1994. godine osniva se novim ustrojstvom zdravstvene zaštite Laboratorij primarne zdravstvene zaštite, u Domu zdravlja Dubovac, u koji je preseljen dio kadra.

1995. godine Neda Džaja, dipl.inž.med.biokem. je imenovana šefom Odjela za laboratorijsku dijagnostiku.

1998. godine u sastavu Odjela za laboratorijsku dijagnostiku osnovan je Mikrobiološki odsjek za hospitalne infekcije pod vodstvom Ivana Stepinca, dr.med. specijalist mikrobiologije.

2004. godine Odjel laboratorijske dijagnostike Karlovac je bio prvi bolnički laboratorij u Hrvatskoj nad kojim je Povjerenstvo za stručni nadzor Hrvatske komore medicinskih biokemičara provelo stručni nadzor, i time dobio pismenu pozitivnu ocjenu rada.

Početkom 2006. godine Odjel je u potpunosti informatiziran i integriran u bolnički informatički sustav.

2007. godine šefom Laboratorija imenovana je Višnja Vrane, spec.medicinske biokemije.

Povijesne podatke je skupila Neda Džaja, dipl.inž. medicinske biokemije.

Odjel za laboratorijsku dijagnostiku uključen je u vanjsku procjenu kvalitete koju provodi Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) od 1986.godine. Certificiran je 2011. godine prema EN ISO 9001:2008 normi.

2014. Odjel mijenja naziv u Odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija.

Odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija danas zapošljava 6 magistara medicinske biokemije (3 specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine, jedna specijalizacija u tijeku) i 14 zdravstenih tehničara (9 VŠS i 5 SSS). Opremljen je suvremenom tehnologijom kojom je u mogućnosti analizirati preko 100 medicinsko-biokemijskih, hematoloških te koagulacijskih pretraga u različitom biološkom materijalu. Sve pretrage se prema zahtjevima Hrvatske komore medicinskih biokemičara analiziraju preporučenim metodama. Dnevno se u Laboratoriju obradi oko 350 bolesnika. Pouzdanost nalaza osigurana je provođenjem svakodnevne unutarnje kontrole kvalitete te vanjskom procjenom kvalitete pod pokroviteljstvom HDMBLM-a.