KATALOG PRETRAGA:

Katalog preraga s kriterijima odbijanja uzoraka i volumenima Odjela medicinsko-biokemijskog laboratorija nalazi se u prilogu: Katalog pretraga.pdf