U Odjelu općih, pravnih i kadrovskih poslova obavljaju se sljedeći poslovi:

  • poslovi iz područja pravne znanosti: praćenje i proučavanje zakonskih i podzakonskih propisa te primjene istih u radu ustanove, usklađivanje općih akata sa novim propisima, zastupanje pred sudovima, pripreme sjednica tijela upravljanja,
  • poslovi iz područja rada i radnih odnosa: raspisivanje oglasa i natječaja za primitak radnika u radni odnos, poslovi vezani za prestanak i zasnivanje radnog odnosa, obrada dokumentacije za djelatnike koji stupaju u mirovinu, te izrada odluka vezanih za ostvarivanje prava s osnova rada, izrada dokumentacije potrebne za obrazovanje kadrova, vođenje svih propisanih evidencija vezanih za radne odnose,
  • bibliotečno-informacijski poslovi,
  • poslovi prijema, upisa i dostave pošte te arhiviranje dokumenata,
  • poslovi nadzora nad objektima i imovinom Bolnice,
  • poslovi na telefonskoj centrali,
  • poslovi nosača.