Gradska bolnica u Karlovcu utemeljena je 1864. godine , a tek 1925.godine dolaskom kirurga prim dr. Ante Medanića , počinje bolničko zbrinjavanje ginekoloških bolesnica i rodilja. Doduše u bolničkim protokolima od 1850. do 1900. godine zabilježeni su slučajevi hospitaliziranih rodilja ali indikacije za bolničko liječenje bile su uglavnom socijalne prirode. Tako su u bolnici rađale neudate žene , kućne pomoćnice i siromašne rodilje iz grada i okolnih sela. U razdoblju od 1864. godine do 1925. godine žene su rađale domicilno uz asistenciju gradskih ili privatnih primalja, a samo patološke porodjaje obavljali su liječnici opće prakse, koji su bili educirani i za izvođenje složenih opstetričkih zahvata .

Od 1925. godine prim. dr Ante Medanić repertoar operacija iz različitih područja kirurgije proširuje s ginekološkim i opstetričkim operacijama. U ovom razdoblju nije bilo ginekološkog odjela a ginekološke su bolesnice bile liječene na kirurškom odjelu.U bolnici nije bilo niti rađaonice pa su se porođaji obavljali domicilno, nerijetko i bez stručne pomoći.

Takvo se stanje zadržalo do 03.05.1946. godine kada je dolaskom prim.dr Vladimira Krsnika utemeljen Ginekološko-porođajni odjel u Općoj bolnici Karlovac. Iako jedini ginekolog u teškim prostornim uvjetima i sa skromnom opremom, uspijeva u veoma kratkom razdoblju uspostaviti zaštitu žena i trudnica na modernim principima tadašnje medicinske znanosti. To se razdoblje može smatrati presudnim za budući razvoj Ginekološko-porođajne službe jer se posebna briga usmjeravala na školovanje kadrova i nabavku moderne medicinske opreme.

Godine 1958. osniva se trudnička ambulanta u Domu zdravlja koja zahvaljujući entuzijazmu prm. dr Stjepana Škrtića postaje temljem budućeg Dispanzera za žene i trudnice. Rezultati takvog rada iz temelja su izmjenili patologiju trudnoće, smanjili broj porođaja kod kuće na sporadične slučajeve, a perinatalni mortalitet doveli u okvire zagrebačkih vrijednosti.

Izgradnjom Medicinskog centra na Švarči 1976. godine Ginekološko-porođajna služba izmještena je u nove prostorije na Švarči , u kojima egzistira i danas.

Od 1981. godine sporazumom između Medicinskog fakulteta u Ginekološko-porođajnoj službi se odvijala i nastavna djelatnost i edukacija

studenata medicine , pripravnički staž liječnika , te specijlaizacije iz ginekologije i opstetricije. Dva ginekologa Službe za ženske bolesti i porode bili su nastavnici Medicinskog fakulteta, Prof.Andrija Pavić i Doc. Emil Tuškan.

Medicinski djelatnici se usavršavaju specijalizacijama, posdiplomskim studijem i usavršavanjem na Klinikama u Zagrebu i Rijeci.