Služba za ginekologiju i opstetriciju

  

Pročelnik Službe: prim. Željko Štajcer, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije, subspec. gin. onkologije

Glavna sestra Službe: Dijana Žilić, bacc.med.techn.

 

Specijalisti/uži specijalisti ginekologije i opstetricije:

Davorka Ivanko-Migalić, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije, subspec. ginekol. onkologije

Maja Pavletić-Posavec, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije, subspec. fetalne medicine i opstetricije

Mirjana Lončar, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije, subspec. humane reprodukcije

Petar Laco, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije, subspec. uroginekologije

Željko Latković, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije

Hermina Milčić Klasan, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije, subspec. fetalne medicine i opstetricije

Mario Mrgan, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije, subspec. uroginekologije

Nada Brozović, dr.med.spec.ginekologije i opstetricije

Antonija Mihalić Paić, dr.med.spec.ginekologije i opstetricije

 

Specijalisti/uži specijalisti pedijatrije:

Žaklina Spudić, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. neonatologije

Ljuba Pušelja Djaković, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. neonatologije

 

Doktori medicine na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije:

Bernarda Škrtić, dr.med.

Branko Marijan, dr.med.

Nataša Štiglić, dr.med.

 

Prvostupnice sestrinstva:

Kristina Ribar, bacc.med.techn.

Roberta Kok-Petrak, bacc.med.techn. 

Snježana Banić, bacc.obs. 

 

Medicinske sestre primaljskog smjera (primalje):

Marijana Grdošić

Nevenka Spasić

Andreja Mikšić

Dubravka Kasunić

Tatjana Lemić

Gordana Tufeković

Nikolina Janžetić

Adrijana Vuković-Planinac

Helena Šoštarić

Blanka Radobuljac

Marina Prežgaj

Silvia Petrlić

Zrinka Palajsa

Martina Valent

Tea Šegota

Biserka Lokmer

Ana Juršić

Maja Rožić

Katarina Cindrić

 

Medicinske sestre općeg smjera:

Anka Brozinić

Aida Hamzić

Mirjana Lilek

Nada Kocanjer

Zdenka Magličić

Ljubica Marjanović

Antonija Biršić

Jadranka Trupković

Milka Polović