Posjete bolesnicima:

Ginekologija - od 15:00 - 16:30 h

Rodilište - od 15:00 - 16:30 h (za babinjače ispred ulaza u rodilište)

Patologija trudnoće - od 15:00 - 16:30 (za trudnice ispred ulaza u rodilište)

Usmene informacije o bolesnicima:

Ginekologija od 13:00 - 14:00 h

Rodilište od 13:00 - 14:00 h

Patologija trudnoće od 13:00 - 14:00 h

Neonatologija od 13:00 - 14:00 h