Odjel neonatologije

V.d. voditelja Odjela: 

Žaklina Spudić, dr.med.spec.pedijatrije, uži spec. neonatologije

V.d. glavne sestre Odjela:

Roberta Kok Petrak, bacc.med.techn.