ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

1. Ravnateljstvo

1.1. Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite 

1.2. Jedinica za palijativnu skrb

2. Služba za internu medicinu

2.1. Odjel za opću internu medicinu, internističku onkologiju i hematologiju

2.1.a Odjel za nefrologiju sa hemodijalizom

2.2. Odjel za gastroenterologiju

2.3. Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom

2.4. Odjel za endokrinologiju i dijabetologiju

2.5. Odjel za pulmologiju

2.6. Odjel za dermatologiju i venerologiju

3. Služba za kirurgiju

3.1. Odjel za opću, plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

3.2. Odjel za abdominalnu kirurgiju

3.3. Odjel za ortopediju i traumatologiju

3.4. Odjel za vaskularnu kirurgiju

3.5. Odjel za dječju kirurgiju

4. Služba za ginekologiju i opstetriciju 

4.1. Odjel ginekološke onkologije, uroginekologije i opće ginekologije

4.2. Odjel fetalne medicine

4.3. Odjel neonatologije

5. Odjel za neurologiju sa jedinicom za liječenje moždanog udara

6. Odjel za pedijatriju

7. Odjel za psihijatriju

8. Odjel za infektologiju

9. Odjel za urologiju

10. Odjel za oftalmologiju

11. Odjel za otorinolaringologiju

12. Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intezivnu medicinu

13. Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

14. Odjel za radiologiju

15. Odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija

16. Odjel za mikrobiologiju

17. Odjel za transfuzijsku medicinu

18. Odjel za patologiju i citologiju

19. Odjel centralne operacije i sterilizacije

20. Bolnička ljekarna

21. Objedinjeni hitni bolnički prijam

 


 

NEZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

1. Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova

1. Odsjek za opće i pravne poslove

2. Odsjek za kadrovske poslove

2. Odjel ekonomsko-financijskih poslova

1. Odsjek za računovodstvene i financijske poslove

2. Odsjek za nabavu

3. Odsjek za faktururanje i bolničku administraciju

3. Odjel tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova

1. Odsjek za tehničke poslove i održavanje

2. Odsjek za informatiku

3. Odsjek za zaštitu na radu i zaštitu od požara

4. Odsjek za čišćenje i druge pomoćne poslove

5. Odsjek za pranje i održavanje rublja

6. Odsjek za dijetetiku i prehranu