Povijest citologije:

Prvi citološki odjel osnovala je mr.sc.Silvija Boljkovac 1971.godine u sklopu odjela za ginekologiju i porodništvo Medicinskog centra Karlovac.Kako tada nije postojala specijalizacija iz kliničke citologije dr Silvija Boljkovac vodila je citološki laboratorij sa završenim poslijediplomskim studijem iz kliničke citologije, a laboratorij se tada bavio uglavnom analizom VCE razmaza.U tom laboratoriju je radila prva citosktinerica Marija Križan, med.lab.tehn.

Osnivanjem specijalizacije iz kliničke citologije dr.Silvija Boljkovac  među prvima u bivšoj državi biva upućena na specijalizaciju.

1976.godine citološki odjel spaja se sa odjelom za patologiju

1979.godine povratkom sa specijalizacije dr Silvije Boljkovac postaje šef odsjeka za citologiju pri odjelu za patologiju.Odjel se tada uz ginekološku počinje baviti i općom citologijom.

1986.godine osnovan je samostalni Odjel za kliničku citologiju kojem je šef mr.sc.Silvija Boljkovac,dr.med sa citotehnolozima Ljiljanom Milanković, bacc.med.lab.diag.-citotehnolog

 i Katicom Rubić, bacc.med.lab.diag.-citotehnolog.

U odjelu je radila i dr stom.Marija Tuškan za završenim poslijediplomskim studijem iz kliničke citologije i dr.med. Ivana Maričević,specijalist kliničke citologije.

1998.godine u odjel dolazi Barka Horvat,bacc.med.lab.diag., a 2001.godine završava tečaj za citotehnologe.

2000.godine šef odjela po povratku sa specijalizacije postaje dr.med.Sanja Judin,specijalist kliničke citologije.

2003.godine nakon završene specijalizacije na odjelu počinje raditi dr.med.Samija Ropar,specijalist kliničke citologije.

2002.godine u odjel dolazi Ivančica Plemić,bacc.med.lab.diag., a 2010.godine završava tečaj za citotehnologe.

2013.godine  nakon završene specijalizacije na odjelu počinje raditi dr.med.Nataša Gašparić,specijalist kliničke citologije.

2016.godine u odjel dolazi Nikolina Jagunić,bacc.med.lab.diag.

2013.godine odjel citologije se ponovo spaja sa odjelom za patoplogiju i sada  je odsjek za citologiju unutar Odjela za patologiju i citologiju.

 

POVIJEST PATOLOGIJE

Godine 1968. planirano je osnivanje Službe za patologiju i odobrena je prva specijalizacija iz patološke anatomije dr.Borisu Lovriću.Za prvog šefa patološko-histološke službe Medicinskog centra Karlovac dr.Lovrić imenovan je 1972.godine.Ovu dužnost obavljao je do 1993.godine kada je imenovana dr Mira Mlinac Lucijanić.Iste godine u su počele raditi tehničarke Mira Metulj i Jelka Ognjenović.

1969.godine specijalizant postaje dr.Đuro Tomašić, a po završetku specijalizacije bavi se citologijom.

Bolničar Dušan Ivković postaje prvi službeno imenovani pomoćnik obducenta, te na toj dužnosti ostaje do sve do 1990.godine.

Izgradnjom nove bolnice na Švarči i useljenjem odjela za patologiju 1974.godine,patologija dobiva prostor kojim raspolaže i danas:prosekturu, laboratorij, mrtvačnicu s rashladnim uređajima, te administrativne prostorije i počinje raditi administrator  Radmila Prodanović.

1976.-1991.godine u odjelu počinje radi spremačica Jagica Banić.

1977.- 1990.godine radi prvi glavni tehničar odjela postaje Ljiljana Rogoz, viši laboratorijski tehničar,.

1977.godine u odjelu počinje radi Mihaela Škopić i Ljubica Fabijanić,laboratorijski tehničari.

1978.godine u Odjelu za patologiju počinje raditi Snježana Malešević, farmaceutski tehničar,

1979.godine počinje raditi Katica Grdiša, farmaceutski tehničar i iste godine prelazi u odsjek za citologiju nakon što 1979.godine prvi specijalist kliničke citologije postaje dr Silvija Boljkovac.Iste godine osniva se citološki odsjek, a 1989.godine i samostalni odjel za citologiju.

1987.godine u Odjelu za patologiju počinje raditi Slavko Nejak,pomoćnik obducenta

1990.godine u odjel dolazi Ljiljana Dobrinić Bokulić, bacc.med.lab.diag. i postaje glavni inženjer odjela.

1992.-2008.godine u odjelu je radila dr.med.Vesna Štitić,specijalist patološke anatomije.Iste godine u odjel dolazi i Drago Jakin,pomoćnik obducenta.

2001.-2012.godine u odjelu je radila dr.med.Tatjana Bujas,specijalist patološke anatomije.

Ubrzo se razvija histološki laboratorij i uvode se intraoperativne biopsije smrzavanjem, te izrada trajnih histoloških preparata u skladu s razvojem struke.Odjel do danas ostaje vezan konzultacijama i potrebnom proširenom obradom za referentne centre sa kliničkim ustanovama u Zagrebu.

2011.godine u Odjelu za patologiju počinje raditi dr Ivana Brnadić i odlazi na specijalizaciju iz patološke anatomije.

2012.godine počinju raditi Kristina Hrubi Demeter,bacc.med.diag. i pomoćnik obducenta Mile Cindrić.

2014. godine u Odjelu za patologiju počinje raditi dr.med.Afrodita Mustafa Guguli,specijalist patološke anatomije.

2015.godine zbog proširenja dijagnostičkih pretraga dolazi Tihana Tomić,bacc.med.diag.

S godinama se obrazuje novi kadar svih struktura, a od 2013.godine ponovno su spojeni Odjel za patologiju i Odjel za kliničku citologiju u jedinstven Odjel za patologiju i citologiju.