Na Odjel zaprimamo bolesnu djecu od otpusta iz rodilišta pa sve do punoljetnosti. Odjel je prostran i prilično komforan. Hodnik je primjereno oslikan u cijelosti i to predanim volonterskim radom na čelu s našim bolničkim djelatnicima Daliborom Jurasom i Josipom Jakšićem.

U sklopu Odjela radi opća pedijatrijska ambulanta u koju doktori s terena mogu uputiti svako dijete koje treba pedijatrijski pregled, i to od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00 - 15:00 h; po bilo kojoj osnovi.

Hitna ambulanta radi kontinuirano tj. od 00:00 - 24:00 h; sve dane u tjednu i kroz godinu. U njoj je uvijek prisutan specijalist pedijatar.

Dnevna bolnica je praksa koja je tek zaživjela u punom opsegu. To je ambulantno liječenje, ali koje zbog svoje specifičnosti ili težine zahtjeva višesatni nadzor i/ili terapiju, a dijete nakon istih odlazi kući - u svoje okruženje.

Važna obavijest za sve roditelje je da majka dojilja može na uputnicu boraviti besplatno uz dijete kroz prvih 6 mjeseci života, a za teško - kronično bolesno dijete ta se granica pomiče prema potrebama djeteta i do 18 godina. To na našu preporuku, a na temelju medicinske dokumentacije i pregleda odobrava HZZO.

Na besplatan dnevni smještaj putem uputnice ordinirajućeg doktora imaju pravo sve majke do navršenih 5 godina.

Dnevni smještaj podrazumijeva stolac uz dječji krevet i jedan topli obrok. 

I sve ostale majke (roditelj odnosno staratelj) mogu boraviti uz svoje dijete uz novčanu naknadu kako je određeno.

 

Posjete su dozvoljene roditeljima tijekom cijelog dana, poštujući potrebe djece za odmorom i privatnošću.

Informacije roditelji mogu dobiti uvijek iako postoji za to predviđeno vrijeme tj. od 11-13h.

 

Boravak djeci na odjelu olakšavaju i sadržajno obogaćuju djelatnici udruge „Sveta Veronika“ koja je i zaživjela s tom namjerom.

Oni nam pomažu u realizaciji akcije „Za osmjeh djeteta u bolnici“ koja je u završnom stadiju.

U nekoliko dječjih soba imamo TV prijemnike, a u dnevnom boravku uz navedene imamo i Play station i kompjuter s internetskim priključkom.