Konvencionalni RTG:

  • RTG snimanja kostiju,torakalnih organa,abdomena,dojki i zubala
  • RTG pretrage:-dijaskopije probavnog trakta ( akt gutanja,pasaža jednjaka,rtg želuca i dvanestopalčanog crijeva.pasaža tankog crijeva i irigografija).
  • urografija,retrogradna cistografija,ureterografija i pijelografija,MCUG
  • histerosalpingografija

 

Angiografska RTG dijagnostika i intervencijska radiologija:

  • DSA luka aorte i supraaortalnih ogranaka
  • DSA arterija ekstremiteta
  • PTA
  • flebografije

 

UZV dijagnostika:

  • UZV vrata,štitnjače,dojki,abdomena ,velikih zglobova,mišića i tetiva
  • citopunkcije pod kontrolom UZV-a štitnjače,limfnih čvorova,dojki i abdominalnih organa

 

Kolor Doppler UZV:

  • Doppler karotidnih arterija
  • Doppler aorte
  • Doppler arterija i vena ruku i nogu

 

MSCT dijagnostika:

  • CT glave-CT mozga, CT paranazalnih sinusa,CT orbita, CT temporalnih kostiju
  • CT vrata
  • CT prsnog koša
  • CT adomena
  • CT zdjelice
  • CT kralježnice
  • CT zglobova i mišića
  • MSCT angigrafije

 

Denzitometrija lumbalne kralježnice i kukova