Odjel za transfuzijsku medicinu obavlja sljedeće poslove:


•    prijetransfuzijsko ispitivanje bolesnika,
•    prijenatalna kontrola trudnica,
•    imunohematološka dijagnostika,
•    serološka dijagnostika - TPHA,
•    terapijska venepunkcija,
•    nabava krvi i krvnih pripravaka iz HZTM Zagreb, njihova evidencija i skladištenje, praćenje,
•    osiguranje kvalitete i haemovigilans,
•    usmjerena transfuzijska terapija,
•    promidžba dobrovoljnog davalaštva krvi.