Odjel za urologiju

 

Voditelj Odjela: Jasminka Sušanj, dr.med., spec. urologije

Glavna sestra odjela: Nada Matijević, bacc.med.techn.

 

Specijalisti/uži specijalisti:

 

Željko Poka, dr. med., spec. urologije

Prim. mr.sc. Davorin Katušin, dr.med., spec. urologije

Vedran Dejanović, dr. med., spec. urologije

  

Na odjelu rade 1 viša medicinska sestra i 6 srednjih sestara u smjenskom radu.

U urološkoj ambulanti rade 1 viša i 1 srednja medicinska sestra.