Povijest Jedinice

Dana 15.06.2009. shodno članku 88. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN br.107/07) i članku 71. Zakona o zdravstvenoj zaštiti u (NN br. 150/08) osnovana je Služba za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, kao zasebna ustrojstvena jedinica.

Izmjenom Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u ožujku, 2014. godine, postaje Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite unutar Ravnateljstva Bolnice.