Opća dermatološka ambulanta 1

ponedjeljak, utorak, petak     7 - 15 h

srijeda                                 7-11 h

četvrtak                               11-19 h

Opća dermatološka ambulanta 2

ponedjeljak                        11 - 19 h

utorak - petak                     7 - 15 h

 

Ambulanta za kronične rane

četvrtak                              7- 11 h

 

Za sve preglede i postupke pacijenti se naručuju na centralnom šalteru bolnice ili kod svog liječnika obiteljske medicine putem e-naručivanja.

 

Dijagnostički i terapijski postupci

 • prvi pregled
 • kontrolni pregled
 • hitni i konzilijarni pregled
 • krioterapija,
 • fototerapija UVA, UVB, PUVA
 • alergološko epikutano testiranje
 • atopy patch test
 • dermatoskopija
 • liječenje ulkusa aplikacijom alginata i hidrokoloida
 • dijagnostika i terapija gljivičnih bolesti
 • dijagnostika i terapija spolnih bolesti