Voditelj odjela:

Mr.sc, Bruno Kurelić, dr.med., specijalist opće i dječje kirurgije

Glavna sestra odjela:

 

Liječnik:

 

ORDINACIJA  ZA DJEČJU KIRURGIJU

Radno vrijeme:

ponedjeljak              10 – 15 h