• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Lista aktivnih javnih nabava OB Karlovac

 

Datum objave:

08.05.2023.

Predmet nabave:

Medicinska oprema za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Ev.broj nabave

256/2023-MV

Javno otvaranje ponuda

06.06.2023. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2023/S 0F2-0019806

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 

 


Datum objave:

08.05.2023.

Predmet nabave:

Dijagnostički uređaji- medicinsko biomekemijski laboratorij

Ev.broj nabave

259/2023-MV

Javno otvaranje ponuda

05.06.2023. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2023/S 0F2-0019793

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

04.05.2023.

Predmet nabave:

Aparat za CO difuziju-Pulmologija

Ev.broj nabave

249/2023-MV

Javno otvaranje ponuda

02.06.2023. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2023/S 0F2-0019345

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

04.05.2023.

Predmet nabave:

Medicinska oprema za odjel za anesteziju i intenzivnu medicinu

Ev.broj nabave

245/2023-MV

Javno otvaranje ponuda

01.06.2023. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2023/S 0F2-0019340

https://eojn.nn.hr/ponuda/


 

Datum objave:

04.05.2023.

Predmet nabave:

Oprema i uređaji za Citopatologiju

Ev.broj nabave

260/2023-MV

Javno otvaranje ponuda

31.05.2023. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2023/S 0F2-0019333

https://eojn.nn.hr/ponuda/


 

Datum objave:

03.05.2023.

Predmet nabave:

Medicinska oprema za Neurologiju

Ev.broj nabave

253/2023-MV

Javno otvaranje ponuda

26.05.2023. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2023/S 0F2-0018872

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

03.05.2023.

Predmet nabave:

Medicinska i dijagnostička oprema za Oftalmologiju

Ev.broj nabave

254/2023-MV

Javno otvaranje ponuda

25.05.2023.  u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2023/S 0F2-0018853

https://eojn.nn.hr/ponuda/