• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Lista aktivnih javnih nabava OB Karlovac

 

 


Datum objave:

23.11.2021.

Predmet nabave:

Materijal za potrebe intervencijske radiologije i pribor za biopsije dojke

Ev.broj nabave

20/2021-MV

Javno otvaranje ponuda

16.12.2021. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2021/S 0F2-0042264

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

22.11.2021.

Predmet nabave:

Usluga godišnjeg održavanja programa IBIS-a

Ev.broj nabave

215/2021-MV

Javno otvaranje ponuda

15.12.2021. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2021/S 0F2-0042152

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

22.11.2021.

Predmet nabave:

Preventivno servisno održavanje i popravak medicinske opreme Datex Ohmeda GE

Ev.broj nabave

100/2021-MV

Javno otvaranje ponuda

14.12.2021. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2021/S 0F2-0042133

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

29.10.2021.

Predmet nabave:

Reagensi, serumi i potrošni materijal za transfuziju

Ev.broj nabave

42/2021-MV-OS

Javno otvaranje ponuda

26.11.2021. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2021/S 0F2-039436

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

27.10.2021.

Predmet nabave:

Potrošni materijal za čišćenje, održavanje i higijenu

Ev.broj nabave

05/2021-MV-OS

Javno otvaranje ponuda

24.11.2021.  u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2021/S 0F2-0038947

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

06.09.2021.

Predmet nabave:

Reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biokemijski laboratorij 2

Ev.broj nabave

27/2021-VV-OS

Javno otvaranje ponuda

15.10.2021. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2021/S 0F2-0032259

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

02.09.2021.

Predmet nabave:

Usluge popravka i održavanje opreme Olympus

Ev.broj nabave

97/2021-MV

Javno otvaranje ponuda

23.09.2021. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2021/S 0F2-032064

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

03.08.2021.

Predmet nabave:

Nabava prehrambenih proizvoda

Ev.broj nabave

56/2021-VV-OS

Javno otvaranje ponuda

06.09.2021.  u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2021/S 0F2-0028621

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

09.07.2021.

Predmet nabave:

Potrošni medicinski materijal za anesteziologiju, reanimaciju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

Ev.broj nabave

22/2021-MV

Javno otvaranje ponuda

03.08.2021. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2021/S 0F2-0025279

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

06.07.2021.

Predmet nabave:

Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju

Ev.broj nabave

53/2021-MV

Javno otvaranje ponuda

29.07.2021. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2021/S 0F2-024766

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

06.07.2021.

Predmet nabave:

Reagensi i potrošni materijal za medicinsko biokemijski laboratorij 1

Ev.broj nabave

26/2021-MV

Javno otvaranje ponuda

28.07.2021. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2021/S 0F2-0024726

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

23.11.2020.

Predmet nabave:

Potrošni medicinski materijal za vaskularnu kirurgiju

Ev.broj nabave

302/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

16.12.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0042081

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

23.11.2020.

Predmet nabave:

Usluga godišnjeg održavanja programa IBIS-a

Ev.broj nabave

287/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

15.12.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0041996

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

16.11.2020.

Predmet nabave:

Preventivno servisno održavanje i popravak medicinske opreme proizvođača Datex Ohmeda G.E.

Ev.broj nabave

116/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

08.12.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0041307

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

09.11.2020.

Predmet nabave:

Potrošni medicinski materijal namijenjen za medicinske uređaje

Ev.broj nabave

54/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

02.12.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0040356

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

26.10.2020.

Predmet nabave:

Antiseptici, dezinficijensi, deterdženti, jkemikalije, farmaceutske supstance

Ev.broj nabave

17/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

20.11.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0038637

https://eojn.nn.hr/ponuda/


 

Datum objave:

20.10.2020.

Predmet nabave:

Kirurški konci

Ev.broj nabave

29/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

11.11.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0037719

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

19.10.2020.

Predmet nabave:

Potrošni medicinski materijal-zavojni-poništene grupe

Ev.broj nabave

57-1/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

10.11.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0037609

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

14.10.2020.

Predmet nabave:

Nabava uredskog potrošnog materijala (uključivo toneri i tinte i standardizirane tiskanice)

Ev.broj nabave

01/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

05.11.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0036857

https://eojn.nn.hr/ponuda/


 

Datum objave:

02.10.2020.

Predmet nabave:

Potrošni materijal za čišćenje, održavanje i higijenu

Ev.broj nabave

08/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

23.10.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0035058

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

23.09.2020.

Predmet nabave:

Servisno održavanje radiološke opreme proizvođača Siemens Healthcare AG

Ev.broj nabave

108/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

16.10.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0034080

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

23.09.2020.

Predmet nabave:

Materijal za potrebe intervencijske radiologije i pribor za biopsije dojke

Ev.broj nabave

25/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

15.10.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0034071

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave:

23.09.2020.

Predmet nabave:

Infuzijske otopine

Ev.broj nabave

15/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

14.10.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0034056

https://eojn.nn.hr/ponuda/Datum objave:

02.09.2020.

Predmet nabave:

Usluga popravka i održavanje opreme Olympus

Ev.broj nabave

113/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

23.09.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0031741

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

13.07.2020.

Predmet nabave:

Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu

Ev.broj nabave

19/2020-VV-OS

Javno otvaranje ponuda

24.08.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0025756

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

06.07.2020.

Predmet nabave:

Usluga preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopsanog medicinskog otpada

Ev.broj nabave

203/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

29.07.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0024800

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

06.07.2020.

Predmet nabave:

Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju-poništene grupe

Ev.broj nabave

59-1/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

27.07.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0024580

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave:

18.06.2020.

Predmet nabave:

Potrošni medicinski materijal-zavojni i ostali sanitetski materijal

Ev.broj nabave

57/2020-MV

Javno otvaranje ponuda

13.07.2020. u 12,00

Broj objave – link na EOJN

2020/S 0F2-0022542

https://eojn.nn.hr/ponuda/