• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

untitled

NAZIV PROJEKTA: "Uređenje prostora dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Opće bolnice Karlovac“

KORISNIK: Opća bolnica Karlovac

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 35.755.341,66 kuna

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA:  projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“  2014. – 2020. u iznosu 35.731.867,90 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:  od 11. 1. 2016. do 30. 6. 2018.

PROJEKTNI TIM:  Zdenka Mažuran, dipl. oec, voditeljica projekta; Tatjana Bokun, univ. bacc. oec., voditeljica nabave; Ivana Kendjel, administratorica

OPIS PROJEKTA: projekt obuhvaća rekonstrukciju, uređenje i opremanje prostora za rad:

-         Dnevne bolnice za alkohologiju

-         Dnevne bolnice za psihoterapiju

-         Dnevne bolnice za infektologiju

-         Dnevne bolnice za internu medicinu

-         Dnevne bolnice za dijabetes

-         Dnevne bolnice za hematologiju i onkologiju

-         Dnevne bolnice za neurologiju

-         Dnevne bolnice za ginekologiju

-         Dnevne bolnice za pedijatriju

-         Dnevne bolnice za otorinolaringologiju

-         Operacijskih dvorana za potrebe jednodnevne kirurgije

Projekt  se provodi u dvije faze:

1. Faza – građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi adaptacije prostora

U prvoj bolničkoj zgradi Švarča I, u prizemlju zgrade, uređuje se prostor  površine 517,13 m2 za smještaj dnevne bolnice alkohologiju i infektologiju.

U glavnoj zgradi Švarča II, na prvom katu poliklinike, uređuje se prostor površine 985,18 m2 za smještaj dnevne bolnice za pedijatriju, ginekologiju, internu medicinu, dijabetes, otorinolaringologiju i neurologiju.

U glavnoj zgradi Švarča II, u niskom prizemlju, uređuje se  prostor površine 185,03 m2 za potrebe dnevne bolnice za hematologiju i onkologiju.

Na šestom katu glavne zgrade Švarča II uređuju se 4 operacijske dvorane za jednodnevnu kirurgiju površine 479,33 m2.

2. Faza – opremanje

Svi prostori opremaju se medicinsko–tehničkom opremom i dijagnostičko-terapijskim uređajima te ostalom nemedicinskom opremom u iznosu 18.838.825 kuna.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI: cilj projekta je povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava Opće bolnice Karlovac poboljšanjem učinkovitosti  te pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama, a sa ciljem smanjenja prijama na akutne bolničke odjele za 10%.

Realizacija ovog projekta očitovat će se u povećanju kapaciteta dnevnih bolnica, uvođenju novih i povećanju postojećih usluga i kapaciteta dnevnih kirurgija, većem broju obrtaja pacijenata, smanjenju broja prijama na akutne odjele, smanjenju prosječne duljine boravka pacijenata u Bolnici, smanjenju liste čekanja te povećanju razine strukturne i organizacijske kvalitete zdravstvenih usluga Opće bolnice Karlovac.

Također se očekuje da će se ostvariti dodana vrijednost prijenosom  novih znanja, tehnologija i iskustava između dionika; nastavak dobre prakse u poslovanju koja će se ogledati u izvrsnosti, stručnosti  i održivom razvoju te koristi za društvo poboljšanjem  psihofizičkog stanja stanovništva.

 

projektni tim
Projektni tim Opće bolnice Karlovac i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa
i projekata Europske unije

SVEČANO PREDSTAVLJANJE NOVOUREĐENIH PROSTORA

U Općoj bolnici Karlovac 6. prosinca 2018. g. održana je svečanost predstavljanja uspješno provedenog projekta financiranog bespovratnim sredstvima Europske unije naziva „Uređenje prostora dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Opće bolnice Karlovac“.

U sklopu događanja Bolnicu je posjetio predsjednik Vlade RH Andrej Plenković u pratnji ministra zdravstva Milana Kujundžića, ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijele Žalac, ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, ministrice demografije obitelji mladih i socijalne politike Nade Murganić, ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića te saborskih zastupnika Marije Jelkovac i Tomislava Lipošćaka

Predstavljanju provedbe projekta nazočio je i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petrić.

Ravnatelj bolnice prim. dr. sc. Ervin Jančić predstavio je projekt od početka njegove provedbe, osvrnuo se na tijek projektnih aktivnosti te uspješnu realizaciju istih u lipnju 2018. g.

Prigodnim govorom nazočnima se uz premijera Andreja Plenkovića obratio i župan Karlovačke županije Damir Jelić nakon čega su uzvanici razgledali novouređene prostore dnevnih bolnica.

predstavljanje db 3

predstavljanje db 2

predstavljanje db

 

Ministarstvo zdravstva - Opća bolnica Karlovac je prva bolnica koja je provela projekt sufinanciran sredstvima ESI fondova

 

ZAVRŠETAK PROVEDBE PROJEKTA

Nakon 29 mjeseci Opća bolnica Karlovac uspješno je provela Projekt financiran bespovratnim sredstvima Europske unije naziva: „Uređenje prostora dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Opće bolnice Karlovac“.

Provedbu projektnih aktivnosti Bolnica je započela 11. siječnja 2016. g., a iste su uspješno realizirane do 30. lipnja 2018. g. u skladu s opisom i opsegom Projekta.

Od ukupno dodijeljenih bespovratnih sredstava u iznosu 35.731.867,90 kuna, za projektne elemente utrošeno je 35.251.753,75 kuna.

Provedbom Projekta povećana je isplativost i održivost zdravstvenog sustava OB Karlovac. Povećani su kapaciteti dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija čime je poboljšana učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite te omogućeno uvođenje novih zdravstvenih usluga. Stvoreni su uvjeti za preusmjeravanje akutnih prijema na liječenje putem dnevne bolničke skrbi i dnevne kirurgije kao ekonomičnijeg i efikasnijeg vida liječenja.

Ostvareni rezultati bit će vidljivi kroz povećanje broja pacijenata u dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama za 10%, skraćivanje prosječne duljine boravka na akutnim krevetima za 10 % te smanjenje listi čekanja za pojedine zdravstvene usluge za 10%.

Projektom je rekonstruirano i uređeno 10 dnevnih bolnica i 4 operacijske dvorane za operativne zahvate jednodnevne kirurgije.

Novouređeni prostori opremljeni su visokokvalitetnom medicinskom opremom i uređajima najnovije tehnologije, tipskom opremom te opremom po mjeri u cilju povećanja kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga.

Ciljana skupina, korisnici zdravstvenih usluga OB Karlovac, dugoročno će se koristiti rezultatima ovog projekta, dok će krajnji korisnici zaposlenici OB Karlovac, kao dionici na projektu, sva usvojena znanja i vještine dugoročno koristiti u svom radu te će ih prenositi na druge osobe.

dscn1322   dscn1271  

 dscn1277   dscn1305 

 dscn1310   dscn1312 

 dscn1327   dscn1348

dscn1356   dscn1370 

 dscn1374   dscn1379 

 dscn1397   dscn1432

dscn1437   dscn1441 

 dscn1446   

DAN OTVORENIH VRATA EU PROJEKATA

U Općoj bolnici Karlovac, u srijedu 9. svibnja 2018., održan je Dan otvorenih vrata za projekt financiran iz bespovratnih sredstava EU “Uređenje prostora dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Opće bolnice Karlovac“ na kojem je sudjelovalo 50-ak posjetitelja.

Voditeljica projekta, Zdenka Mažuran, dipl. oec., sudionike je upoznala s iskustvima Bolnice u pripremi i provedbi Projekta te s daljnim aktivnostima koje Bolnicu očekuju do 30. lipnja 2018. g. kada je planiran završetak Projekta.

Liječnici Opće bolnice Karlovac prikazali su način rada te mogućnosti i prednosti liječenja u dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama. Prezentirali su namjenu i značaj medicinskih uređaja i opreme nabavljene u okviru projekta. Radi se o visokokvalitetnim uređajima, najnovije tehnologije koji će omogućiti bržu i kvalitetniju dijagnostiku za pacijente liječene u dnevnim bolnicama te operativno liječenje pacijenata uz brži oporavak i mogućnost odlaska kući nekoliko sati nakon provedenog postupka.

U sklopu događanja sudionici su obišli lokacije na kojima na kojima se obavljaju završni radovi rekonstrukcije i uređenja prostora 10 dnevnih bolnica i 4 operacijske dvorane jednodnevne kirurgije.

dscn1059

20180509 102942

20180509 103244

dscn1081

 

OPREMA ZA OPREMANJE DNEVNIH BOLNICA I JEDNODNEVNIH KIRURGIJA

Novouređeni prostori dnevnih bolnica i operacijskih dvorana jednodnevne kirurgije opremaju se medicinskom i nemedicinskom opremom, tipskom opremom te opremom po mjeri ukupne vrijednosti 10.670.186,28 kuna. U sklopu projekta nabavljena je oprema kako slijedi:

OPERACIJSKE DVORANE JEDNODNEVNE KIRURGIJE

DNEVNE BOLNICE

RADOVI NA UREĐENJU/REKONSTRUKCIJI PROSTORA

Nakon svečanog potpisivanja Ugovora za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova s 3 gospodarska subjekta dana 14. prosinca 2017. g. započeli su radovi na uređenju i rekonstrukciji prostora na 4 lokacije u dvije bolničke zgrade.

Tvrtka Kolos d.o.o., nakon uvođenja u posao, započela je s radovima rušenja i demontaže u prostoru Dnevne bolnice za alkohologiju, psihijatriju i infektologiju na lokaciji Švarča I, prizemlje, te u prostoru Dnevne bolnice za internu medicinu, pedijatriju, neurologiju, otorinolaringologiju, ginekologiju i dijabetologiju na lokaciji Švarča 2, I kat.

Na lokaciji Švarča 2, nisko prizemlje, u prostoru Dnevne bolnice za hematologiju, nakon uvođenja u posao, radove rušenja i demontaže izvodi tvrtka Suhomont d.o.o.

Na uređenju i rekonstrukciji prostora operacijskih dvorana jednodnevne kirurgije koje se nalaze na lokaciji Švarča 2 na VI katu angažirana je tvrtka Termorad d.o.o. koja je nakon pripremnih radova počela s izvođenjem I. faze građevinsko-obrtničkih radova.

 

NABAVA MEDICINSKIH UREĐAJA

Opća bolnica Karlovac bogatija je za 13 novih medicinskih uređaja ukupne vrijednosti 6.682.917,13 kuna nabavljenih iz bespovratnih sredstava Europska unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“.

Uređaji su nabavljeni za potrebe projekta „Uređenje prostora dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Opće bolnice Karlovac“, a u cilju povećanja kvalitete zdravstvene zaštite i smanjenja listi čekanja za pojedine dijagnostičke postupke i operativne zahvate.

Radi se o visokokvalitetnim uređajima, najnovije tehnologije, renomiranih proizvođača, koji će omogućiti bržu i kvalitetniju dijagnostiku za pacijente liječene u dnevnim bolnicama te operativno liječenje pacijenata uz brži oporavak i mogućnost odlaska kući nekoliko sati nakon provedenog postupka.

Povjerenstva za primopredaju sastavljena od predstavnika Opće bolnice Karlovac i dobavljača zaprimila su medicinske uređaje koji će biti smješteni u novoređenim prostorima dnevnih bolnica i operacijskim dvoranama jednodnevne kirurgije kako slijedi:

DNEVNA BOLNICA ZA PEDIJATRIJU

Ultrazvučni uređaj color doppler visoke klase za primjenu u pedijatriji i pedijatrijskoj kardiologiji
Digitalni video EEG uređaj za pedijatriju

DNEVNA BOLNICA ZA INTERNU MEDICINU

Ultrazvučni uređaj color doppler sa dvije linearne i jednom konveksnom sondom
Fleksibilni HDTV videogastroskop

DNEVNA BOLNICA ZA NEUROLOGIJU

Ultrazvučni aparat – transkranijalni prijenosni color doppler (TCD)

DNEVNA BOLNICA ZA ORL

• ORL radno mjesto s dijagnostičkim i terapijskim modulima

OPERACIJSKE DVORANE JEDNODNEVNE KIRURGIJE

Aparat za urodinamiku
Bipolarno-monopolarni histero-resektoskop
• Digitalna retinalna kamera
• Kombinirani aparat za operaciju prednjeg segmenta oka (fakoemulzifikaciju) i stražnjeg segmenta oka (vitrektomiju)
Laparoskopski stup s instrumentima za ginekologiju
• Laser za liječenje bolesti prednjeg segmenta oka
Laser za razbijanje kamenaca u urotraktu s fleksibilnim ureteroskopom

 

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA I POTPISIVANJE UGOVORA ZA IZVOĐENJE RADOVA I NABAVU MEDICINSKIH UREĐAJA

Dana 23. studenog 2017. g. u Općoj bolnici Karlovac održana je prezentacija projekta "Uređenje prostora dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Opće bolnice Karlovac"  u sklopu koje su potpisani ugovori s odabranim gospodarskim subjektima za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova i nabavu medicinskih uređaja.

Projekt se financira bespovratnim sredstvima EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija  2014. – 2020".

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije  8. veljače 2017. g. potpisali su Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao upravljačko tijelo, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, kao posredničko tijelo razine 2, i Opća bolnica Karlovac, kao korisnik bespovratnih sredstava. 

Ukupna vrijednost projekta je 35.755.341,66 kuna, dodijeljena bespovratna sredstva 35.731.867,90 kuna, a razdoblje provedbe od 11. siječnja 2016. g. do 30. lipnja 2018. g.

Svrha projekta je povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava Republike Hrvatske s ciljem poboljšanja učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama te smanjenja prijema na akutne bolničke odjele za 10%. 

Projekt obuhvaća rekonstrukciju, uređenje i opremanje medicinskom i nemedicinskom opremom i uređajima prostora:

-         Dnevne bolnice za alkohologiju

-         Dnevne bolnice za psihoterapiju

-         Dnevne bolnice za infektologiju

-         Dnevne bolnice za internu medicinu

-         Dnevne bolnice za dijabetes

-         Dnevne bolnice za hematologiju i onkologiju

-         Dnevne bolnice za neurologiju

-         Dnevne bolnice za ginekologiju

-         Dnevne bolnice za pedijatriju

-         Dnevne bolnice za otorinolaringologiju

-         Operacijskih dvorana za potrebe jednodnevne kirurgije.

Ukupna vrijednost ugovora za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova iznosi 18.836.637,72 kuna s PDV-om, a radove će izvoditi odabrani gospodarski subjekti na 4 lokacije u dvije bolničke zgrade.

U sklopu projekta, a sa ciljem povećanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga te smanjenja listi čekanja za pojedine dijagnostičke pretrage i operativne zahvate nabavljeno je 13 medicinskih uređaja u ukupnom iznosu 6.682.917,13 kn s PDV-om kako slijedi:

• Ultrazvučni uređaj color doppler visoke klase za primjenu u pedijatriji i pedijatrijskoj kardiologiji

• Digitalni video EEG uređaj za pedijatriju

• Aparat za urodinamiku, 

• Color doppler s dvije linearne i jednom konveksnom sondom

• Fleksibilni HDTV videogastroskop

• Ultrazvučni aparat - transkranijalni prijenosni doppler uređaj (TCD

• Bipolarno-monopolarni histero-resektoskop

• Digitalna retinalna kamera

• Kombinirani aparat za operaciju prednjeg segmenta oka (fakoemulzifikaciju) i stražnjeg segmenta oka (vitrektomiju

• Laparoskopski stup s instrumentima za ginekologiju

• Laser za liječenje bolesti prednjeg segmenta oka

• Laser za razbijanje kamenaca u urotraktu s fleksibilnim ureteroskopom

• ORL radno mjesto s dijagnostičkim i terapijskim modulima

Voditeljica projektnog tima Opće bolnice Karlovac gđa Zdenka Mažuran održala je  prezentaciju o pripremi i provedbi projekta. Detaljno je obrazložila što je sve učinjeno od početka projekta, pojasnila je svrhu i cilj projekta kao i dodatne doprinose koji se njime ostvaruju te iznijela daljnje aktivnosti koje očekuju Bolnicu u provedbi  i osiguranju trajnosti projekta.

Tijekom svečanosti nazočnima se prigodnim govorom obratio ravnatelj Opće bolnice Karlovac prim. dr. sc. Ervin Jančić, dr. med., zamjenik gradonačelnika Grada Karlovca g. Ivan Mrzljak te predsjednik Odbora za zdravstvo Karlovačke županije dr. Amirudin Talakić kao izaslanik župana Damira Jelića. 

pb230192

pb230164

pb230166

pb230188

 

SVOJE UPITE VEZANO ZA PROJEKT MOŽETE POSLATI NA:

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt telefon: +385 47 608 177

Fax: +385 47 431 325

 

Važni linkovi:

Europski strukturni i investicijski fondovi

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)

 

"Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Opće bolnice Karlovac"