• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Upravno vijeće

 Upravno vijeće Opće bolnice Karlovac

Predsjednik: Kristijan Čujko, dipl.iur.

Članovi: Igor Šoštarić, struč.spec.oec.

              prof.prim.dr.sc. Josip Žunić, dr.med.

             Rudolf Devčić, dipl.oec.

            Višnja Gašpar, dipl.oec.

            Jasminka Sušanj, dr.med.

            Sanela Keserović, mag.med.techn.

 Poslovnik o radu Upravnog vijeća.

Pozivi na sjednice

 

 

 

Odluke i zaključci