Odsjek za čišćenje i druge pomoćne poslove

Voditelj Odsjeka: Ivanka Volarić, dipl.ing.

Spremačice:

 

Bartolić Marija
Begić Kado
Benković Marina
Bezjak Nada
Bosiljevac Maršić Branka
Božić Anka
Brcković Anita
Britvec Marija
Brletić Veronika
Bursić Melita
Butorajac Snježana
Car Elvira
Cindrić Kata
Cindrić Zdenka
Čurilović Snježana
Dutković Anita
Galović Nada
Golik Ankica
Grašić Kata
Halovanić Branka
Hrastovčak Alenka
Kalem Kata
Kamić Ljubica
Kasunić Željka
Knežević Anđelka
Koš Senka
Mamić Vera
Manjerović Esma
Milčić Vesna
Muhvić Anica
Obrovac Marica
Petrak Spudić Blaženka
Radaković Stojanka
Sebešić Vesna
Sigmund Anđelka
Stepić Marija
Studen Branka
Šegavić Anica
Špečić Renata
Špehar Mirjana
Teodorović Božana
Tomas Zdenka
Tomičić Evica
Tonžetić Đurđica
Turkalj Danica
Tuškan Vesna
Vidervolj Marijana
Višnjić Višnja
Vranešić Vjekoslava