Voditelj odsjeka:

Mirjana Maradin, dipl. inž. preh.

Telefon: 047 / 608 - 144

 

Kontakt brojevi:

Dijetetika: 

Telefon: 047 / 608 - 288

Obračun jelovnika:

Telefon: 047 / 608 - 092 

Kuhinja:

Telefon: 047 / 608 - 333

Društvena prehrana:

Telefon: 047 / 608 - 344