• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti

Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti  provodi se  i utemeljen je u sinergiji Klinike za očne boleti „Sveti Duh“, Ministarstva zdravstva, Povjerenstva za provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti Ministarstva zdravstva, HZJZ; HZZO-a te 142 oftlamologa u 72 hrvatske zdravstvene ustanove.

U OB Karlovac se preventivni oftalmološki pregled za djecu od navršene 4 godine života provodi u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti od 2019. godine. Odaziv na pregled u RH je 50%, a u Karlovačkoj županiji, odnosno OB Karlovac 75-80%.  Godišnje se u OB Karlovac obavi 500 pregleda djece. Ministarsvo zdravstva RH organizira navedeni program na način da roditelji dobiju poziv za preventivni pregled djece.