• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

POZIV NA PREDAVANJE ČLANOVIMA HKF

Poziv Hrvatske komore fizioterapeuta na predavanje koje će se održati dana 27.04.2022.g. u 15.00 h u Stručnoj knjižnici Opće bolnice Karlovac.

POZIV