• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Obavijest o privremenom preseljenju infektološke ambulante

Obavijest o privremenom preseljenju infektološke ambulante nalazi se ovdje.

 

Obavijest o preseljenju psihijatrijskih ambulanti

Obavijest o preseljenju psihijatrijskih ambuanti nalazi se ovdje.

 

TRIJAŽA PACIJENATA U OB KARLOVAC

S obzirom na epidemiološku situaciju od 01.09.2021. počinje trijaža pacijenata na ulazima OB Karlovac. Trijaža će se provoditi na ulazu 1 (poliklinika), ulazu 3 (stacionar) i ulazu za fizikalnu terapiju. Mole se pacijenti da ne dolaze puno prije naručenog vremena za pregled/pretragu, izuzev radilišta za koja nema narudžbe.

Zahvaljujemo na suradnji.

OB Karlovac

42. KARLOVAČKI ZDRAVSTVENI DANI / Druga obavijest

Pozivamo Vas na aktivno sudjelovanje u programu 42. KARLOVAČKIH ZDRAVSTVENIH DANA, koji će se održati 24. rujna 2021.g. u Atriju znanja Veleučilišta u Karlovcu.

U privitku pogledajte detalje iz Druge obavijesti.

PRIVITAK

42. KARLOVAČKI ZDRAVSTVENI DANI / Prva obavijest

Pozivamo Vas na aktivno sudjelovanje u programu 42. KARLOVAČKIH ZDRAVSTVENIH DANA, koji će se održati 24. rujna 2021. u Atriju znanja Veleučilišta u Karlovcu, i to u hibridnom (fizičkom i virtualnom) obliku. Ovogodišnja je tema "Karlovačko zdravstvo u pandemiji COVID-19", a u privitku pogledajte detalje iz Prve obavijesti.

PRIVITAK