• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Postupci medicinske sestre u operacijskoj dvorani

Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 23.05.2013. u 15.15 h u Stručnoj biblioteci OB Karlovac.

Predavanje: Planiranje zdravstvene njege pacijenta s poremećajem hemodinamike

Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 25.04.2013. u 14.15 h u Stručnoj biblioteci OB Karlovac.

 PREDAVAČ : Melita Javorski, prvostupnica sestrinstva