• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti

Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti  provodi se  i utemeljen je u sinergiji Klinike za očne boleti „Sveti Duh“, Ministarstva zdravstva, Povjerenstva za provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti Ministarstva zdravstva, HZJZ; HZZO-a te 142 oftlamologa u 72 hrvatske zdravstvene ustanove.

U OB Karlovac se preventivni oftalmološki pregled za djecu od navršene 4 godine života provodi u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti od 2019. godine. Odaziv na pregled u RH je 50%, a u Karlovačkoj županiji, odnosno OB Karlovac 75-80%.  Godišnje se u OB Karlovac obavi 500 pregleda djece. Ministarsvo zdravstva RH organizira navedeni program na način da roditelji dobiju poziv za preventivni pregled djece.

Obavijest o privremenom preseljenju infektološke ambulante

Obavijest o privremenom preseljenju infektološke ambulante nalazi se ovdje.

 

Obavijest o preseljenju psihijatrijskih ambulanti

Obavijest o preseljenju psihijatrijskih ambuanti nalazi se ovdje.

 

TRIJAŽA PACIJENATA U OB KARLOVAC

S obzirom na epidemiološku situaciju od 01.09.2021. počinje trijaža pacijenata na ulazima OB Karlovac. Trijaža će se provoditi na ulazu 1 (poliklinika), ulazu 3 (stacionar) i ulazu za fizikalnu terapiju. Mole se pacijenti da ne dolaze puno prije naručenog vremena za pregled/pretragu, izuzev radilišta za koja nema narudžbe.

Zahvaljujemo na suradnji.

OB Karlovac

42. KARLOVAČKI ZDRAVSTVENI DANI / Druga obavijest

Pozivamo Vas na aktivno sudjelovanje u programu 42. KARLOVAČKIH ZDRAVSTVENIH DANA, koji će se održati 24. rujna 2021.g. u Atriju znanja Veleučilišta u Karlovcu.

U privitku pogledajte detalje iz Druge obavijesti.

PRIVITAK