Arhiva bagatelne nabave 2015. g.


- Evidencija bagatelne nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000 kn – I. kvartal 2015.g.

- Evidencija bagatelne nabave procjenjene vrijednosti manje od 20.000 kn - II. kvartal 2015.g.

- Evidencija bagatelne nabave procjenjene vrijednosti manje od 20.000 kn - III. kvartal 2015.g.

- Evidencija bagatelne nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000 kn-IV kvartal 2015.g.

- Evidencija ugovora 2015 - Nabava roba, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn a do 200.000,00 kn za robu i usluge i do 500.000,00 kn za radove


BN-120/2015 Popravak optike za ORL proizvođača Richard Wolf

BN-120-2015 Poziv na dostavu ponude - popravak optike za ORL

BN-120-2015 Troškovnik - popravak optike za ORL

BN-120-2015-Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

BN-120-2015-Odluka o odabiru

 BN-119/2015 Usluga izrade znakova sigurnosti (znakovi zabrane, opasnosti, informacije, obaveze i zaštite od požara)

BN-119-2015 Poziv na dostavu ponude - izrada znakova sigurnosti

BN-119-2015 Troškovnik - izrada znakova sigurnosti

BN-119-2015-Odluka o odabiru

BN-119-2015-Zapisnik o otvaranju prgledu i ocjeni ponuda

 

 

BN 118/2015 Usluga sigurnosno tehničke provjere elekstroskalpela i ultrazvučnih noževa

-BN-118 Poziv na dostavu ponude-sigurnosno tehnicka provjera elektroskalpela i uzv.nozeva

-BN -118-2015 Troskovnik-sig.teh.provjera elektroskalpela i uzv nozeva

BN-118-2015-Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-118-2015-Odluka o odabiru

BN-118-2015-Odluka o ponistenju


BN-117/2015 Usluga preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog medicinskog otpada i RTG filmova

-BN 117-2015 Poziv na dostavu ponude

-BN-117 Specifikacija-otpad   

BN-117-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - opasni i neopasni med. otpad

BN-117-2015 Odluka o odabiru - opasni i neopasni med. otpad


BN-116/2015 Pribor za biopsije dojke

BN-116-2015 Poziv na dostavu ponude - pribor za biopsije dojke

BN-116-2015 Specifikacija - pribor za biopsije dojke

BN-116-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - pribor za biopsije

BN-116-2015 Odluka o odabiru - pribor za biopsije dojke


BN-115/2015 Održavanje oprme Drager, Hillroom, Airshields

-BN-115-2015- Poziv na dostavu ponude

BN-115-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - održavanje opreme Drager

BN-115-2015 Odluka o odabiru - servisno održavanje opreme Drager


BN-114/2015 Periodično ispitivanje gromobranskih instalacija

BN-114-2015 Poziv na dostavu ponude - ispitivanje gromobranskih instalacija

BN-114-2015 Troškovnik - specifikacija

BN-114-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - gromobranske instalacije

BN-114-2015 Odluka o odabiru - gromobranske instalacije


BN-113/2015 Jednogodišnja nabava potrošnog materijala za liječenje rana negativnim tlakom

BN-113-2015 Poziv na dostavu ponude - vac terapija

BN-113-2015 specifikacija - liječenje rana negativnim tlakom (VAC)

-BN-13-2015-Pojašnjenje trokovnika

BN-113-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - vac

BN-113-2015 Odluka o odabiru - vac


BN-112/2015 Nabava akvizicijskog monitora za hitni RTG

BN-112-2015 Poziv na dostavu ponude - monitor za hitni RTG

BN-112-2015 Specifikacija - monitor za hitni RTG

BN-112-2015 Poziv na dostavu ponude - monitor za hitni RTG - IZMJENA

BN-112-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - monitor za hitni RTG

BN-112-2015 Odluka o odabiru - monitor za hitni RTG


 BN-111/2015 Periodično ispitivanje niskonaponskih električnih instalacija na objektima, lokacija Švarča i Dubovac

BN-111-2015 Poziv na dostavu ponude - ispitivanje električnih instalacija

BN-111-2015 Troškovnik - specifikacija

BN-111-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - ispitivanje elekt. instalacija

BN-111-2015 Odluka o odabiru - ispitivanje elekt. instalacija


BN-110/2015 Isporuka i montaža klima uređaja (10 kom)

BN-110-2015 Poziv na dostavu ponude - klima uređaji

BN-110-2015 specifikacija - klima uređaji

BN-110-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - klime

BN-110-2015 Odluka o odabiru - klima uređaji


BN-109/2015 Nabava patrona i filter uložaka za deionizaciju vode u medicinsko-biokemijskom laboratoriju

BN-109-2015 Poziv na dostavu ponude - filteri i patrone za deionizaciju vode

BN-109-2015 Specifikacija - filteri za deionizaciju vode

BN-109-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - patrone i filteri

BN-109-2015 Odluka o odabiru - patrone i filteri za deionizaciju vode


 BN-108/2015 Pribor za biopsije dojke

BN-108-2015 Poziv na dostavu ponude - pribor za biopsije dojke

BN-108-2015 Specifikacija - pribor za biopsije dojke

BN-108-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - pribor za biopsije dojke

BN-108-2015 Odluka o poništenju - pribor za biopsije dojke


BN-107/2015 Levobupivakain

-BN-107-2015 Poziv na dostavu ponude-levobupivakain

-BN-107-2015 Specifikacija levobupivakain

BN-107-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - levobupivakain

BN-107-2015 Odluka o odabiru - levobupivakain


 BN-106/2015 Uredski potrošni materijal

-BN-106-2015-Poziv na dostavu ponude-uredski potrošni materijal

-BN-106-2015 Specifikacija uredski papir, uredski potrošni, obrasci

BN-106-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - uredski mat. 1.

BN-106-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - uredski mat. 2

BN-106-2015 odluka o odabiru uredski mat.


BN-105/2015 Izrada, doprema i ugradnja namještaja po mjeri za Odjel za neurologiju

-BN-105-2015 Poziv na dostavu ponude-izrada namjestaja neurologija

-BN-105-2015 Troskovnik-neurologija-namjestaj-sheme

-SHEME-neurologija

BN-105-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - namještaj po mjeri

BN-105-2015 Odluka o odabiru - namještaj po mjeri


BN-104/2015 Usluga preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog medicinskog otpada i rtg filmova

-BN-104-2015 Poziv na dostavu ponude otpad.pdf

-BN-104-2015 Specifikacija-troskovnik-otpad

BN-104-2015 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - scan

BN-104-2015 Odluka o poništenju - scan


BN-103/2015 Instrumentarij za ORL kirurgiju

-BN-103-2015 Poziv na dostavu ponude-instr.za orl.kir.

-BN-103-2015 Specifikacija instrumentarij orl kirurgiju 

BN-103-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - instrumentarij za oralnu kirurgiju

BN-103-2015 Odluka o odabiru - kir. instrumentarij za oralnu kirurgiju


 BN-102/2015 Lijekovi-TOBRAMICIN

-BN-102-2015 Poziv na dostavu ponude-tobramicin

-BN-102-2015 Specifikacija tobramicin

-BN-102-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda-scan

-BN-102-2015 Odluka o odabiru scan


 BN-101/2015 Lijekovi-INTERVENTNI UVOZ (anagrelid i ketamin-klorid)

BN-101-2015 Poziv za dostavu ponude-lijekovi-interventni uvoz

-BN-101-2015s Specifikacija interventni uvoz

-BN-101-2015 Odluka o odabiru

-BN-101-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


BN-100/2015 Izvođenje radova na sanaciji krova Opće bolnice Karlovac

BN-100-2015 Poziv na dostavu ponude - sanacija krova

BN-100-2015 troškovnik - sanacija krova

-BN-100-2015 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-sanacija krova

-BN-100-2015 Odluka o odabiru sanacija krova


BN-99/2015 Nabava antivirus licenci (375 kom) za potrebe Odsjeka za informatiku

BN-99-2015 Poziv na dostavu ponude - licence

BN-99-2015 Specifikacija licence

-BN-99-2015 Odluka o odabiru

-BN-99-2015 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


 BN-98/2015 Nabava aspiratora - 6 kom

BN-98-2015 Poziv na dostavu ponude - aspiratori

BN-98-2015 Specifikacija - aspiratori

BN-98-2015-Odluka o odabiru-aspiratori

BN-98-2015 Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda


BN-97/2015 Nabava infuzomata - 3 kom za Odjel za onkologiju i 5 kom za Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

BN-97-2015 Poziv na dostavu ponude - infuzomati

BN-97-2015 Specifikacija - infuzomati

BN-97-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - infuzomati

BN-97-2015 Odluka o odabiru - infuzomati


BN-96/2015 Potrošni materijal za liječenje rana negativnim tlakom

-BN-96-2015 Poziv na dostavu ponude -liječenje negativnim tlakom

-BN-96-2015 Specifikacija-liječenje rana negativnim tlakom

BN-96-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - pot.mat.za liječenje rana

BN-96-2015 Odluka o poništenju - pot.mat.za liječenje rana


 BN-95/2015 Obloge za rane

-BN-95-2015 Poziv na dostavu ponude-obloge za rane

-BN-95-2015 Specifikacija-obloge za rane

BN 95-2015 Poziv na dostavu ponude - obloge za rane - IZMJENA

BN-95-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - obloge za rane

BN-95-2015 Odluka o odabiru - obloge za rane


BN-94/2015 Tabletirana sol

BN-94-2015 Poziv na dostavu ponude - tabletirana sol

BN-94-2015 specifikacija tabletirana sol

BN-94-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - tabletirana sol

BN-94-2015 Odluka o odabiru - tabletirana sol


BN-93/2015 Jednogodišnja nabava lijekova

BN-93-2015 Poziv za dostavu ponude - lijekovi

BN-93-2015 specifikacija lijekovi

BN-93-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - lijekovi

BN-93-2015 Odluka o odabiru - lijekovi

BN-93-2015 Odluka o poništenju - lijekovi


BN-92/2015 Stolica za stereotaksijsku biopsiju dojke (1 kom) za Odjel za radiologiju

BN-92-2015 Poziv na dostavu ponude - stolica za biopsiju dojke

BN-92-2015 specifikacija - stolica za stereotaksijsku biopsiju dojke

BN-92-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - stolica

BN-92-2015 Odluka o odabiru - stolica za biopsiju dojke


BN-91/2015 Horizontalni ormar sa pretincima za čuvanje peroralnih lijekova pakiranih za potrebe slaganja jedinične terapije (2 kom)

BN-91-2015 Poziv na dostavu ponude - horizontalni ormar

BN-91-2015 specifikacija - ormar

BN-91-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - horizontalni ormar

BN-91-2015 Odluka o poništenju - horizontalni ormar


BN-90/2015 Multiblist aparat za dizajn signature jediničnog pakiranja lijekova sa softverom

BN-90-2015 Poziv na dostavu ponude - multiblist aparat

BN-90-2015 tehnička specifikacija - multiblist aparat

BN-90-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - multiblist aparat

BN-90-2015 Odluka o odabiru - multiblist aparat


BN-89/2015 Histokinet (1 kom) za Odjel za patologiju i citologiju

BN-89-2015 Poziv na dostavu ponude - histokinet

BN-89-2015 specifikacija - histokinet

-BN-89-2015 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

-BN-89-2015 Odluka o odabiru


 BN-88/2015 Hladna ploča za odlaganj parafinskih blokova (1 kom) za Odjel za patologiju i citologiju

-BN-88-2015-Poziv na dostavu ponude-hladna ploča za odlaganje parafinskih blokova

-BN-88-2015 Specifikacija-hladna ploča

 - BN-88-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - hladna ploča

BN-88-2015 Odluka o odabiru - hladna ploča


BN-87/2015 Nabava čitača barkoda za EKG uređaj - učitavanje barkoda sa narukvice pacijenta (2 kom) - OHBP

BN-87-2015 Poziv na dostavu ponude - čitač barkoda za EKG uređaj

BN-87-2015 specifikacija čitač barkoda za EKG

BN-87-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - čitač barkoda

BN-87-2015 Odluka o odabiru - čitač barkoda


BN-86-2015-Jednogodišnja nabava vrećica za uzorke hrane s zatvaračem

-BN-86-2015- Vrećice za uzorke hrane s zatvaračem

-BN-86-2015-specifikacija

BN-86-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - vrećice za uzorke

BN-86-2015 Odluka o odabiru - vrećice za uzorke


BN-85-2015-Usluga izrade pečata i štambilja

-BN-85-2015 Poziv na dostavu ponude pečati i štambilji

BN-85-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni - pečati i štambilji

BN-85-2015 Odluka o poništenju - pečati i štambilji


BN-84/2015 Zaštitne ograde za bolesničke krevete Eleganza Smart

-BN-84-2015-Poziv na dostavu ponude - zaštitne ograde

-BN-84-2015 ZaŠtitne ograde za bolesničke krevete

BN-84-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - zaštitne ograde

BN-84-2015 Odluka o odabiru - zaštitne ograde


BN-83/2015 Popravak MSCT- glavna kontrolna ploča

-BN-83-2015 Poziv na dostavu ponude-popravak MSCT MX8000Q

-BN-83-2015- Troškovnik MSCT

BN-83-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - popravak MSCT

BN-83-2015 Odluka o odabiru - popravak MSCT


BN-82/2015 Preventivno servisno održavanje radiološke opreme firme PHILIPS HEALTHCARE

bn-82-2015 poziv na dostavu ponude - održavanje opreme Philips Healthcare

BN-82-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - održavanje opreme Philips

BN-82-2015 Odluka o odabiru - održavanje opreme Philips


BN-81/2015 Usluga preventivnog servisnog održavanja i popravaka medicinske opreme proizvođača Olympus

-BN-81-2015-Poziv na dostavu ponude-održavanje opreme Olympus   

BN-81-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - serv. održavanje opreme Olympus

BN-81-2015 Odluka o odabiru - servisno održavanje opreme Olympus


BN-80/2015 Usluga grafičke izrade plana evakuacije - Zaštita na radu

BN 80-2015 Poziv na dostavu ponude - grafička izrada plana evakuacije

BN-80-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - plan evakuacije

BN-80-2015 Odluka o odabiru - plan evakuacije


BN-79/2015 Nabava poštanskih usluga

-BN-79-2015-Poziv na dostavu ponude-postanske usluge

BN-79-2015 troškovnik - pošta

BN-79-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - poštanske usluge

BN-79-2015 Odluka o odabiru - poštanske usluge


BN-78/2015 Usisavač za mokro i suho usisavanje (1 kom) za Bolničku arhivu

BN-78-2015 Poziv na dostavu ponude - usisavač

BN-78-2015 troškovnik - usisavač za mokro i suho usisavanje

BN-78-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - usisavač za mokro i suho usisavanje

BN-78-2015 Odluka o odabiru - usisavač za mokro i suho usisavanje


 BN-77/2015- Kirurški instrumentarij za operacije

-BN-77-2015 Poziv na dostavu ponude - instr. za operacije

-BN-77-2015-specifikacija kir.instrumentarij za operacije

-BN-77-2015-Pojasnjenje dopis scan

BN-77-2015-Specifikacija grupa 5-izmjena

BN-77-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - instrumentarij

BN-77-2015 Odluka o odabiru - instrumentarij

BN-77-2015 Odluka o poništenju - instrumentarij


BN-76/2015 Kombinirani sigurnosni ventilirani ormar za kiseline, lužine, otrove i zapaljiva otapala (1 kom) za Odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija

BN-76-2015 Poziv na dostavu ponude - sigurnosni ormar

BN-76-2015 troškovnik - sigurnosni ormar

BN-76-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - sigurnosni ormar

BN-76-2015 Odluka o odabiru - sigurnosni ormar


 BN-75/2015 Periodično ispitivanje strojeva i uređaja, te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima na lokaciji Švarča i Dubovac

BN-75-2015 Poziv na dostavu ponude - ispitivanje strojeva i uređaja

BN-75-2015 troškovnik - ispitivanje strojeva i uređaja

BN-75-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - ispitivanje strojeva i uređaja

BN-75-2015 Odluka o odabiru - periodično ispitivanje strojeva i uređaja


BN-74/2015 Uređenje prostorije za ortopan i denzitometar na Odjelu za radiologiju

BN-74-2015 Poziv na dostavu ponude - uređenje prostorije za ortopan i denzitometar

BN-74-2015 troškovnik - uređenje prostorije za ortopan i denzitometar

BN-74-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - uređenje prostora za ortopan

BN-74-2015 Odluka o odabiru - uređenje prostorije ortopana


 BN-73/2015 Nadzor nad izvođenjem radova na Odjelu za neurologiju

-BN-73-2015-Poziv na dostavu ponude

-BN 73-2015 Specifikacija nadzor nad izvođenjem radova

BN-73-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - nadzor

BN-73-2015 Odluka o odabiru - nadzor nad izvođenjem radova


BN-72/2015 Horizontalni ormar sa pretincima za čuvanje peroralnih lijekova pakiranih za potrebe slaganja jedinične terapije (2 kom)

BN-72-2015 Poziv na dostavu ponude - horizontalni ormar

BN-72-2015 Tehnička specifikacija - horizontalni ormar

BN-72-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - horizontalni ormar

BN-72-2015 Odluka o poništenju - horizontalni ormar


BN-71/2015 Kolica sa softverom za distribuciju jediničnog pakiranja lijekova na odjele (2 kom)

BN-71-2015 Poziv na dostavu ponude - kolica sa softverom

BN-71-2015 Tehnička specifikacija - kolica sa softverom

BN-71-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - kolica sa softverom

BN-71-2015 Odluka o odabiru - kolica sa softverom


 BN-70/2015 Instrumentarij za ORL kirurgiju

-BN-70-2015 Poziv na dostavu ponude - instr. za orl. kir

-BN-70-2015-specifikacija instrumentarij orl kirurgija

BN-70-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - kir inst. za orl

BN-70-2015 Odluka o poništenju - kir. instrumentarij za orl


BN-69-2015-Sonde tza lasersku ablaciju vena

-BN-69-2015-Poziv na dostavu ponude

-69-specifikacija-sonde za operacije vena

-BN-69-2015-Odluka o odabiru

-BN-69-2015-Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 


BN-68/2015 Popravak aparata za urodinamiku

-BN-68-2015 Poziv na dostavu ponude - popravak aparata za urodinamiku

-BN-68-2015 Troškovnik - popravak aparata za urodinamiku 

-BN-68-2015-Odluka o odabiru

-BN-68-2015-Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


BN-67/2015 Popravak ureterorenoskopa proizvođača Richard Wolf

BN-67-2015 Poziv na dostavu ponude - popravak ureterorenoskopa

BN-67-2015 troškovnik - popravak ureterorenoskopa

-BN-67-2015-Odluka o odabiru

-BN-67-2015 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


BN-66/2015 Zamjena šamota na kotlu br. 3/BKG 40 - A u kotlovnici Švarča

BN-66-2015 Poziv na dostavu ponude - šamotiranje kotla

BN-66-2015 troškovnik - šamotiranje kotla

BN-66-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - zamjena šamota

BN-66-2015 Odluka o odabiru - zamjena šamota na kotlu


 BN-65/2015 Usluga popravka stroja za pranje rublja PC100-Pv i PC40-Pv

BN-65-2015 Poziv na dostavu ponude popravak stroja za pranje rublja

BN-65-2015 troškovnik - popravak stroja za pranje rublja

-BN-65-2015-Odluka o odabiru

-BN-65-2015-Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


 BN-64/2015 Usluga redovnog godišnjeg servisa elektro agregata TORPEDO - KONČAR 180 Kva (3 kom)

BN-64-2015 Poziv na dostavu ponuda - elektro agregati

BN-64-2015 Troškovnik - servis elektro agregata

BN-64-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - servis elektro agregata

BN-64-2015 Odluka o odabiru - servis elektro agregata


 BN-63/2015 Čišćenje žljebova i zamjena dotrajalih na krovovima objekata bolnice

BN-63-2015 Poziv na dostavu ponude - čišćenje žljebova

BN-63-2015 troškovnik - čišćenje žljebova

-BN-63-2015 Odluka o odabiru

-BN-63-2015-Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


 BN-62/2015 Nabava elektrokirurškog generatora s priborom (1 komplet) za Odjel za gastroenterologiju

BN-62-2015 Poziv na dostavu ponude - elektrokir. generator

BN-62-2015 specifikacija elektrokir. generator

BN-62-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - elektrokir. generator

BN-62-2015 Odluka o odabiru - elektrokir. generator


 BN-61/2015 Nabava tekućih naftnih goriva (dizelsko gorivo i motorni benzin)

-BN-61-2015-Poziv na dostavu ponude-dizelsko gorivo imotorni benzin

 - BN-61-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - naftna goriva

BN-61-2015 Odluka o odabiru - naftna goriva


 BN-60/2015 Multiblist aparat za dizajn signature jediničnog pakiranja lijekova sa softverom

BN-60-2015 Poziv na dostavu ponude - multiblist aparat

BN-60-2015 Tehnička specifikacija - multiblist aparat

BN-60-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - multiblist aparat

BN-60-2015 Odluka o poništenju - multiblist aparat


 BN-59/2015 Nabava posuda za infektivni otpad

BN-59-2015 Poziv na dostavu ponude - posude za infektivni otpad

BN-59-2015 specifikacija - posude za infektivni otpad

BN-59-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - posude za infektivni otpad

BN-59-2015 Odluka o odabiru - posude za infekt. otpad


BN-58/2015 Instalacija i konfiguracija vatrozida (firewall)-1 komplet

-BN-58-2015-Poziv na dostavu ponude - firewall

-BN-58-2015-Odluka o odabiru

-BN-58-2015-Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


 BN-57/2015 Nabava računala, monitora, pisača

BN-57-2015 Poziv na dostavu ponude - računala, monitori, pisači

BN-57-2015 Specifikacija - računala

-BN-57-2015-Odluka o odabiru

-BN-57-2015-Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


 BN-56/2015 Nabava bežičnog polarizirajućeg dermatoskopa (1 kom) za Odjel za dermatologiju i venerologiju

BN-56-2015 Poziv na dostavu ponude - dermatoskop

BN-56-2015 specifikacija - dermatoskop

BN-56-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - dermatoskop

BN-56-2015 Odluka o poništenju - dermatoskop


 BN-55/2015 Nabava novih vatrogasnih aparata, vatrogasnih crijeva i mlaznica

BN-55-2015 Poziv na dostavu ponude - vatrogasni aparati

BN-55-2015 troškovnik - vatrogasni aparati

BN-55-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - vatrogasni aparati

BN-55-2015 Odluka o odabiru - vatrogasni aparati


 BN-54/2015 Jednogodišnja nabava usluga u svezi zaštite od požara

BN-54-2015 Poziv na dostavu ponude - zaklopke

BN-54-2015 troškovnik - zaklopke

BN-54-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - zaštita od požara

BN-54-2015 Odluka o odabiru - zaštita od požara


 BN-53/2015 Nabava posteljnog rublja

-BN-53-2015-Poziv na dostavu ponude-posteljno rublje

-BN-53-2015-Specifikacija-posteljno rublje

BN-53-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - posteljno rublje

BN-53-2015 Odluka o odabiru - posteljno rublje


BN-52/2015 Usluga godišnjeg održavanja računalnog sustava na Radiologiji

-BN-52-2015-Poziv na dostavu ponude

BN-52-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - održavanje rač. sustava

BN-52-2015 Odluka o odabiru - održavanje rač. sustava


 BN-51/2015 Usluga čišćenja mastolovca - separatora jestivih ulja i masti

BN-51-2015 Poziv na dostavu ponuda - usluga čišćenja mastolovca

BN-51-2015 specifikacija usluga čišćenja mastolovca

BN-51-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - mastolovac

BN-51-2015 Odluka o odabiru - mastolovac


 BN-50/2015 Nabava sugera za laparaskopiju (Multifunkcijski sistem za sukciju i irigaciju) - 1 kom za Službu za kirurgiju

BN-50-2015 Poziv na dostavu ponude - sauger za laparaskopiju

BN-50-2015 Specifikacija sauger za laparaskopiju

BN-50-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - suger za laparoskopiju

BN-50-2015 Odluka o odabiru - sauger za laparoskopiju


BN-49-2015 Stanica za centralni nadzor pacijenata Koronarn jedinice (1 kom)

BN-49-2015-Poziv na dostavu ponude

BN-49-Specifikacija-stanica za centralni nadzor pacijenata

BN-49-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - centralni nadzor

BN-49-2015 Odluka o odabiru - centralni nadzor


BN-48-2015 Nabava manometra (dozatora) za kisik i zrak s ovlaživačem

-BN-48-2015 Poziv na dostavu ponude-manometri za kisik i zrak

-BN-48-2015 Specifikacija 

BN-48-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - manometri

BN-48-2015 Odluka o odabiru - manometri za kisik i zrak


BN-47/2015 Nabava rezervnih dijelova računalne opreme

-BN-47-2015 Poziv na dostavu ponude

-BN-47-specifikacija-rezervni dijelovi računalne opreme 

BN-47-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - rez. dijelovi rač. opreme

BN-47-2015 Odluka o odabiru - rez. dijelovi rač. opreme


 BN-46/2015 Popravak elektroničke ugradbene komponente radiološke opreme Siemens

BN-46-2015 Poziv na dostavu ponude - popravak elektroničke ugradbene komponente siemens

BN-46-2015 troškovnik - popravak elektroničke ugradbene komponente

BN-46-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - Siemens

BN-46-2015 Odluka o odabiru - popravak radiološke opreme Siemens

  


 BN-45/2015 Jednogodišnja usluga preventivnog održavanja i servisa dizala

-BN-45-2015-Poziv na dostavu ponude-dizala

-BN-45-2015-troškovnik-dizala

-BN-45-2015-Odluka o odabiru

-BN-45-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


BN-44/2015-Usluga popravka i održavanja automobila i kamiona

-BN-44-2015 Poziv na dostavu ponude - popravak automobila

-BN-44-2015-Troškovnik -popravak automobila

-BN-44-2015-Dopis pojanjenje

-BN-44-2015-Odluka o odabiru

-BN 44-2015-Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


 BN-43/2015 Nabava instrumentnih stolića za operaciju (4 kom) i OHBP (2 kom)

BN-43-2015 Poziv na dostavu ponude - instrumentni stolići

BN-43-2015 Specifikacija - instrumentni stolići

BN-43-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - stolići

BN-43-2015 Odluka o odabiru - stolići za instrumentiranje


 BN- 42/2015 Neinvazivni monitor vitalnih funkcija (1 kom) za Odjel za pedijatriju  

BN-42-2015 Poziv na dostavu ponude - monitor vit. funkcija

BN-42-2015 specifikacija - monitor vitalnih funkcija

BN-42-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - monitor

BN-42-2015 Odluka o odabiru - neinv. monitor vitalnih funkcija


 BN-41/2015 Uređaji za fizikalnu terapiju (Kinematička šina za pasivno razgibavanje kuka i koljena, Kinetek za lakat, Dvokanalni aparat za terapiju ultrazvukom, Dvokanalni aparat za stimulaciju i terapiju boli, Lampa za terapiju IC-zrakama )

BN-41-2015 Poziv na dostavu ponude - uređaji za fizikalnu terapiju

BN-41-2015 specifikacija - uređaji za fizikalnu terapiju

BN-41-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - uređaji fizikalna

BN-41-2015 Odluka o odabiru - uređaji za fizikalnu terapiju


 BN-40/2015 Izrada i ugradnja zaštitne mreže protiv golubova

BN-40-2015 Poziv na dostavu ponude - mreža za golubove

BN-40-2015 specifikacija - mreža protiv golubova

BN-40-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - mreža protiv golubova

BN-40-2015 Odluka o odabiru - mreža protiv golubova


 BN-39/2015 Digitalni ortopan sa kefalometrijom (1 kom) za Odjel za radiologiju

-BN-39-2015-Poziv na dostavu ponude-digitalni ortopan

-BN-39-2015-Specifikacija-digitalni ortopan sa kefalometrijom

-BN-39-2015-Odluka o odabiru

-BN 39-2015- Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


 BN-38/2015 EKG uređaji sa pokretnim stolićima za Odjel za kardiologiju (2 kom) i Odjel za pedijatriju (1 kom)

BN-38-2015 Poziv na dostavu ponude - ekg uređaji

BN-38-2015 specifikacija ekg

BN-38-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - ekg uređaji

BN-38-2015 Odluka o odabiru - ekg uređaji


BN-37/2015 Revizija trafostanice visokog i niskog napona

-BN 37-2015 Poziv na dostavu ponude - revizija trafostanice visokog i niskog napona

-BN-37-2015 specifikacija - revizija trafostanice

BN-37-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - revizija trafostanice

BN-37-2015 Odluka o odabiru - revizija trafostanice


BN-36/2015 Izrada projektne dokumentacije-rekonstrukcija uljnog voda za toplovodni kotao

BN-36-2015 Poziv na dostavu ponude - izrada projektne dokumentacije-rekonstrukcija uljnog voda

BN-36-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - izrada izvedbenog projekta

BN-36-2015 Odluka o odabiru - izrada izvedbenog projekta


 BN-35/2015 Zamjena troputnog ventila u kotlovnici

-BN-35-2015 Poziv na dostavu ponude-izmjena troputnog ventila

BN-35-2015 Troškovnik -izmjena troputnog ventila

BN-35-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - troputni ventil

BN-35-2015 Odluka o odabiru - troputni ventil


 BN-34/2015 Aparati za urološku dijagnostiku (Optika 12 stupnjeva za endoskopsku salu, Urološki stol za preglede i zahvate, Set za perkutanu nefrolitotripsiju – PNCL, Uretrotom za endoskopiju)

BN-34-2015 Poziv na dostavu ponude - uređaji za urološku dijagnostiku

BN-34-2015 tehnička specifikacija - uređaji za urološku dijagnostiku

BN-34-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - uređaji za urološku dijagnostiku

BN-34-2015 Odluka o odabiru - uređaji za urološku dijagnostiku


  BN-33/2015 Respirator za Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

BN-33-2015 Poziv na dostavu ponude - respirator

BN-33-2015-specifikacija respirator

-BN-33-2015-Odluka o odabiru respirator

-BN-33-2015 -Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda-respirator


 BN-32/2015 Nabava rolera - daska za prijenos pacijenata (2 kom) za OHBP

BN-32-2015 Poziv na dostavu ponude - roler

BN-32-2015 Specifikacija roler

BN-32-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - roler OHBP

BN-32-2015 Odluka o odabiru - roler OHBP


BN-31/2015 Jednogodišnja nabava zdravstvenih usluga

-BN-31-2015-Poziv na dostavu ponude zdravstvene usluge

-BN-31-Specifikacija zdravstvene usluge-brisevi i uzorci

-BN-31-2015-Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

-BN 31-2015 Odluka o odabiru


  BN-30/2015 Jednogodišnja usluga deratizacije i dezinsekcije

BN-30-2015 Poziv na dostavu ponude - DDD mjere

BN-30-2015 Specifikacija DDD mjere

BN-30-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - deratizacija i dezinsekcija

BN-30-2015 Odluka o odabiru - deratizacija i dezinsekcija


 BN-29/2015 Sigurnosni ormar za skladištenje zapaljivih krutih i tekućih tvari (1 kom) za Odjel za patologiju i citologiju

BN-29-2015 Poziv na dostavu ponude - sigurnosni ormar

BN-29-2015 troškovnik - sigurnosni ormar

BN-29-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - sigurnosni ormar

BN-29-2015 Odluka o odabiru - sigurnosni ormar 


BN-28/2015 Nabava digestora (1 kom) za Odjel za patologiju i citologiju

BN-28-2015 Poziv na dostavu ponude - digestor za citologiju

BN-28-2015 specifikacija digestor za citologiju

Odgovor na upit - scan

BN-28-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - digestor

BN-28-2015 Odluka o odabiru - digestor


 BN-27/2015 Nabava sonde sa isporukom i montažom za UZV aparat GE Logiq E BT08 za Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

BN-27-2015 Poziv na dostavu ponude - sonda za uzv ge logiq

BN-27-2015 specifikacija ultrazvučna sonda

BN-27-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - sonda za ultrazvučni aparat

BN-27-2015 Odluka o odabiru - sonda za ultrazvučni aparat


 BN-26/2015 Uređenje prostora Odjela RTG- dijagnostika za mamografiju 

-BN-26-2015 Poziv na dostavu ponude -uređenje prostora Rtg dijagnostika za mamografiju

-BN-26-2015 Troškovnik-Uređenje prostora Odjela Rtg dijagnostika za mamografiju

BN 26-2015 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

BN-26-2015 Odluka o odabiru


 BN-25/2015 Kirurški instrumentarij za oftalmološke operacije

BN-25/2015 Poziv na dostavu ponude - kir. instrumentarij

BN-25-2015 specifikacija kirurški instrumentarij za oftalmološke operacije

BN-25-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - kirurški instrumentarij

BN-25-2015 Odluka o odabiru - kirurški instrumentarij


 BN-24/2015 Jednogodišnja nabava tiskanica po narudžbi

bn-24-2015_poziv_na_dostavu_ponude

bn-24_specifikacija_tiskanice_po_narudbi

BN-24-2015 Odluka o odabiru

BN-24-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


BN-23/2015 Usluga periodičnog servisa i unutarnjeg pregleda vatrogasnih aparata

BN 23-2015 Poziv na dostavu ponude - servis vatrogasnih aparata

BN-23-2015 troškovnik - servis vatrogasnih aparata 

BN-23-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - vatrogasni aparati

BN-23-2015 Odluka o odabiru - vatrogasni aparati


BN-22/2015 Jednogodišnja nabava hormona rasta (somatropini)

bn-22-15-poziv_na_dostavu_ponude_hormon_rasta

bn-22-2015-specifiikacija_hormoni_rasta

BN-22-2015 Odluka o odabiru

BN-22-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


  BN-21/2015 Nabava uređaja za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjeri, stetoskopi, potrošni materijal za tlakomjere i stetoskope)

BN-21-2015 Poziv na dostavu ponude - tlakomjeri i stetoskopi

BN-21-2015 troškovnik - specifikacija - tlakomjeri i stetoskopi

BN-21-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - tlakomjeri 1

BN-21-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - tlakomjeri 2

BN-21-2015 Odluka o odabiru - tlakomjeri i stetoskopi


 BN-20/2015 Holter EKG rekorder (3 kom) i Holter krvnog tlaka (3 kom) za Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom

BN-20-2015 Poziv na dostavu ponude - holter ekg rekorder i holter za mjerenje krvnog tlaka

BN-20-2015 Specifikacija holter ekg rekorder i holter za mjerenje krvnog tlaka

BN-20-2015 zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - ekg holter i holter krvnog tlaka

BN-20-2015 Odluka o odabiru - ekg holter i holter krvnog tlaka


BN-19/2015 Jednogodišnja nabava tonera i tinti za pisače koji nisu obuhvaćeni zajedničkom nabavom

BN-19-2015 Poziv na dostavu ponude - toneri i tinte

BN-19-2015 Specifikacija - toneri i tinte

-odgovor_na_upit_-pojanjenje

 - bn-19-odluka_o_odabiru

bn-19-zapisnik_o_otvaranju_pregledu_i_ocjeni_ponuda


 BN-18/2015 Testovi za serološko ispitivanje krvlju prenosivih bolesti

bn-18-2015_poziv_na_dostavu_ponude_testovi_za_seroloko_ispitivanje_krvlju_prenosivih_bolesti

bn-18-2015-specifikacija_testovi_za_seroloko_ispitivanj_krvlju_prenosivih_bolesti

BN-18-2015 Odluka o odabiru

BN-18-2015 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


 BN-17/2015 Nabava bolničkog posteljnog i operacijskog rublja

BN-17-2015 Poziv na dostavu ponude - posteljno i operacijsko rublje

BN-17-2015 Troškovnik - specifikacija - posteljno i operacijsko rublje

BN-17-2015 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - bolničko posteljno rublje

BN-17-2015 Odluka o odabiru - bolničko posteljno rublje


 BN-16/2015 Izrada projektne dokumentacije Odjela za neurologiju

-bn-16-2015-poziv_na_dostavu_ponude-projektna_dokumentacija-neurologija

-bn-16-odluka_o_odabiru

-bn-16-_zapisnik_o_otvaranju_pregledu_i_ocjeni_ponuda


 BN-15/2015 Usluga odvoza patološkog otpada u krematorij Zagreb

bn-15-2015-poziv_na_dostavu_ponude-prijevoz_anatomskog_otpada

bn-15-2015-trokovnik-specifikacija_prijevoz_anatomskog_otpada 

BN-15-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - patološki otpad

BN-15-2015 Odluka o odabiru - patološki otpad


 BN-14/2015 Jednogodišnja nabava tonera i tinti za pisače koji nisu obuhvaćeni zajedničkom nabavom

BN-14-2015 Poziv na dostavu ponude - toneri i tinte

BN-14-2015 Specifikacija - toneri i tinte

BN-14-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - toneri i tinte

BN-14-2015 Odluka o poništenju - toneri i tinte


 BN-13/2015 Nabava stolice za pregled pacijenata za Odjel za otorinolaringologiju

BN-13-2015 Poziv na dostavu ponude - stolica za pregled pacijenata - orl

BN-13-2015 Specifikacija - stolica za pregled pacijenata - orl

BN-13-2015 Zapisnik o otavaranju pregledu i ocjeni ponuda - stolica za pregled pacijenata

BN-13-2015 Odluka o odabiru - stolica za pregled pacijenata


 BN-12/2015 Uređenje prostora Odjela dječje kirurgije, prostora liječničke sobe na IV. katu i prostora Službe za kirurgiju u prizemlju bolnice

BN-12-2015 Poziv na dostavu ponude - uređenje prostora Službe za kirurgiju

BN-12-2015 troškovnik - uređenje prostora Službe za kirurgiju

BN-12-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - uređenje prostora odjela kirurgije

BN-12-2015 Odluka o odabiru - uređenje prostora odjela kirurgije


 BN-11/2015 Zamjena podne obloge u Ambulanti za bol i Anesteziološkoj ambulanti

BN-11-2015 Poziv na dostavu ponude - zamjena poda u ane.amb.

BN-11-2015 troškovnik - zamjena podne obloge

BN-11-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - zamjena podne obloge

BN-11-2015 Odluka o odabiru - zamjena podne obloge


  BN-10/2015 Jednogodišnja usluga produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede

BN-10-2015 Poziv na dostavu ponude - sanitarne iskaznice

BN 10-2015 Troškovnik - specifikacija sanitarne iskaznice

BN-10-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - sanitarne knjižice

BN-10-2015 Odluka o odabiru - sanitarne knjižice


 BN-09/2015 Jednogodišnja nabava filtera za sterilizaciju vode

BN-09-2015 Poziv na dostavu ponude - filteri za sterilizaciju vode

BN-09-2015 Specifikacija - filteri za sterilizaciju vode

BN-09-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - filteri za sterilizaciju vode

BN-09-2015 Odluka o odabiru - filteri za sterilizaciju vode


 BN-08/2015 Nabava ortopedskih implantata - artroskopskih implantata

BN-08-2015 - Poziv za dostavu ponuda - ortopedski implantati

BN-08-2015 specifikacija - ortopedski implantati

BN-08-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - ortopedski implantati

BN-08-2015 Odluka o odabiru - ortopedski implantati


 BN-07/2015 Jednogodišnja nabava usluga obavljanja stručnih poslova zaštite od ionizirajućih zračenja i provedbe osobne dozimetrije

BN-07-2015 - Poziv na dostavu ponude - dozimetrija

BN-07-2015 specifikacija - dozimetrija

BN-07-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - dozimetrija

BN-07-2015 Odluka o odabiru - dozimetrija


  BN-06/2015 Popravak krova iznad bravarske radionice

BN-06-2015 Poziv na dostavu ponude - popravak krova iznad bravarske radionice

BN-06-2015 troškovnik - radovi krov limarske radionice

BN-06-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - krov iznad bravarske radionice

BN-06-2015 Odluka o odabiru - popravak krova iznad bravarske radionice


 BN-05/2015 Periodično ispitivanje radnog okoliša (fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika) lokacija Švarča i Dubovac

BN 05-2015 Poziv na dostavu ponude - ispitivanje radnog okoliša

BN-05-2015 troškovnik - ispitivanje radnog okoliša

BN-05-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - radni okoliš

BN-05-2015 Odluka o odabiru - radni okoliš


 BN-04/2015 Izvođenje građevinsko-obrtničkih i instalacijskih radova na Odjelu za patologiju

BN-04-2015 poziv na dostavu ponude - uređenje patologije

BN-04-2015 radovi patologija - opći dio

BN-04-2015 troškovnik radovi patologija

BN-04-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - radovi patologija

BN-04-2015 Odluka o odabiru - radovi patologija


 BN-03/2015 Nabava TENS uređaja kao N601 ili jednakovrijedno (5 kom) i kabela za TENS uređaje N601 (10 pari)

BN-03-2015 - poziv na dostavu ponude - tens uređaji

BN-03-2015 specifikacija tens uređaji

BN-03-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - tens

BN-03-2015 Odluka o odabiru - tens


BN-02/2015 Nabava zračne bušilice za kosti na komprimirani zrak COMPACT AIR DRIVE II ili jednakovrijedna za traumatologiju i ortopediju (1 kom)

BN-02-2015 Poziv na dostavu ponude - bušilica za kosti

BN-02-2015 Specifikacija BUŠILICA ZA KOSTI

BN-02-2015 zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - zračna bušilica

BN-02-2015 odluka o odabiru - zračna bušilica za kosti


BN-01/2015 Usluga kemijskog i mehaničkog čišćenja i dezinfekcije ventilacijskog sustava u Općoj bolnici Karlovac (fizikalna podstanica i podstanica 3. kat)

BN 01-2015 Poziv na dostavu ponude - čišćenje ventilacijskog sustava

BN-01-2015 troškovnik - ventilacijski sustav

BN-01-2015 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - ventilacija

BN-01-2015 Odluka o odabiru - ventilacija