-Evidencija ugovora od 20.000 do 200.000 kn-2016

-Evidencija bagatelne nabave do 20.000 kn-I kvartal 2016.

-Evidencija bagatelne nabave do 20.000 kn-II kvartal 2016

-Evidencija bagatelne nabave do 20.000 kn-III kvartal 2016

-Evidencija bagatelne nabave do 20.000 kn -IV kvartal 2016


BN-105/2016 Uređenje bolničke kuhinje

BN-105-2016 Poziv na dostavu ponude - uredenje bolničke kuhinje

BN-105-2016 Troškovnik - uređenje bolničke kuhinje

BN-105-2016 Odluka o odabiru

BN-105-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN-104/2016 Nabava bolesničkih kreveta sa madracima (11 kom) i dodatnom opremom (trapezi sa rukohvatima, nosači urinske vrečice, infuzijski stalci na krevetu, nosači temp. liste) - Odjel za infektologiju

BN-104-2016 Poziv na dostavu ponude

BN-104-2016 troškovnik - bolesnički krevet s dodatnom opremom

BN-104-2016 Dopis - pojašnjenje dokumentacije

BN-104-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-104-2016 odluka o odabiru - bolesnički keveti infektologija


BN-103/2016 Nabava rolera - daska za prijenos pacijenata (1 kom) - Odjel za infektologiju

BN-103-2016 Poziv na dostavu ponude - roler

BN-103-2016 specifikacija - roler

BN-103-2016 Poziv na dostavu ponude - roler

BN-103-2016 Zapisnik o pregledu ponuda-roler

BN-103-2016 Odluka o odabiru-roler


BN-102/2016 Sanacija parnog kotla

BN-102-2016 Poziv na dostavu ponuda - sanacija parnog kotla

BN-102-2016 troškovnik - sanacija parnog kotla

BN-102-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-BN-102-2016 Odluka o odabiru


BN-101/2016 Potrošni medicinski materijal za mikrobiologiju (lateks aglutinacija)

-BN-101-2016 poziv na dostavu ponude -potrosni mat

-BN-101-2016-troskovnik

BN-101-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

BN-101-2016 Odluka o poništenju


BN-100/2016 Usluga održavanja ginekološke opreme 2

BN-100-2016 Poziv na dostavu ponuda - održavanje ginekološke opreme

BN-100-2016 troškovnik - održavanje opreme

BN-100-2016 Odluka o odabiru

BN-100-2016 Odluka o poništenju

BN-100-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN-99/2016 Periodični servis, umjeravanje i ovjera vaga

BN-99-2016 Poziv na dostavu ponuda - umjeravanje i servis vaga

BN-99-2016 troškovnik - vage

BN-99-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-99-2016 Odluka o odabiru


BN-98/2016 Zubarski potrošni materijal

BN-98-2016 Poziv na dostavu ponude

BN-98-2016 troškovnik - zubarski potrošni materijal

- 98- dopis-izmjena specifikacije

BN-98-2016 troskovnik -zubarski potrosni materijal izmjena 1

BN-98-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-98-2016 Odluka o odabiru


BN-97/2016 Potrošni materijal za intervencijsku radiologiju

BN-97-2016_Poziv_na_dostavu_ponude

BN-97-2016 Troškovnik - specifikacija

BN-97-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-97-2016 Odluka o odabiru


BN-96/2016 Potrošni materijal za sterilizaciju (poništeno na OJN)

BN-96-2016 Poziv na dostavu ponude - potrošni mat za sterilizaciju

BN-96-2016 specifikacija - troškovnik

BN-96-2016 Odluka o odabiru

BN-96-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN-95/2016 Potrošni materijal za transfuziju (serumi za određivanje krvnih grupa, Rh faktora)

BN-95-2016 Poziv na dostavu ponude - potrošni mat

BN-95-2016 troškovnik

BN-95-2016 Odluka o odabiru

BN-95-2016 Odluka o poništenju

BN-95-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN-94/2016 Jednogodišnja nabava tehničkog potrošnog materijala - rasvjetna tijela, armature, žarulje

BN-94-2016 Poziv na dostavu ponude - tehnički potrošni mat

BN-94/2016 troškovnik

BN-94-2016 Odluka o poništenju

BN-94-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN-93/2016 Uređenje prostora u sklopu velike dvorane za rehabilitaciju kuka i koljena i ličenje prostorije za odmor osoblja

BN-93-2016 Poziv na dostavu ponude - uređenje prostora fizikalne terapije

BN-93-2016 Troškovnik - uređenje prostora fizikalne terapije

BN-93-2016 Odluka o odabiru

BN-93-2016 Odluka o poništenju

BN-93-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN-92/2016 Potrošni materijal za transfuziju

-BN-92-2016 Potrosni materijal za transfuziju

-BN-92-2016-troskovnik

-BN-92-2016 Odluka o ponistenju

-BN-92-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


BN-91/2016 Potrošni materijal za oftalmologiju

-BN-91-2016 Potrosni mat. za oftalmologiju

-BN-91-2016-troskovnik

BN-91-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-91-2016 Odluka o odabiru

BN-91-2016 Odluka o poništenju


BN-90/2016 Radno zaštitna odjeća i obuća

BN-90-2016 Poziv na dostavu ponude-radno zastitna odjeca i obuca

- BN-90-2016 Troskovnik-radno zastitna odjeca i obuca

-90-pojasnjenje dokumentacije

-BN-90-2016 troskovnik-radno zastitna odjeca i obuca-izmjena

BN-90-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

BN-90-2016 Odluka o odabiru


BN-89/2016 Uređenje vatrogasnih pristupa

BN-89-2016 Poziv na dostavu ponude - uređenje vatrogasnih pristupa

BN-89-2016 Troškovnik - uređenje vatrogasnih pristupa

BN-89-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-89-2016 Odluka o odabiru


BN-88/2016 Nabava TSplus licenci za RDP konekciju na server (5 kom)

88-Poziv na dostavu ponude-TSplus licence za RDP konekciju na server

-88-Troskovnik licence TSplus

-88-Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-88-Odluka o odabiru


BN-87/2016 Nabava usluge periodičnog ispitivanja uređaja koji proizvode neionizirajuće zračenje (optičko i magnetno)

BN-87-2016 Poziv na dostavu ponude - ispitivanje uređaja koji proizvode neionizirajuće zračenje

BN-87-2016 troškovnik - specifikacija

BN-87-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-87-2016 Odluka o poništenju


BN-86/2016 Potrošni materijal za sterilizaciju (nije obuhvaćeno objedinjenom nabavom)

BN-86-2016 Poziv na dostavu ponude - potrošni mat. za sterilizaciju

BN-86-2016 Specifikacija - troškovnik

BN-86-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

BN-86-2016 Odluka o odabiru

BN-86-2016 Odluka o poništenju


BN-85/2016 Monitor vitalnih funkcija (napredni) za nadzor bolesnika u Jedinici intenzivne medicine (1 kom)

BN-85-2016 Poziv na dostavu ponude - monitor vitalnih funkcija

BN-85-2016 Specifikacija - monitor vitalnih funkcija za JIM

BN-85-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-85-2016 Odluka o odabiru


BN-84/2016 Termostat (1 kom) za Odjel za patologiju i citologiju

BN-84-2016 Poziv na dostavu ponude - termostat

BN-84-2016 Troškovnik - termostat

BN-84-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-84-2016 Odluka o odabiru


BN-83/2016 Sigurnosni ormar za zapaljive tvari (1 kom) za Odjel za patologiju i citologiju

BN-83-2016 Poziv na dostavu ponude - sigurnosni ormar

BN-83-2016 troškovnik - sigurnosni ormar

BN-83-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-83-2016 Odluka o odabiru


BN-82/2016 Nabava dijalizatora (adsorber) s adapterima za uklanjanje citokina

BN-82-2016 Poziv na dostavu ponude - dijalizator adsorber s adapterima

BN-82-2016 Specifikacija-dijalizator s adapterima za uklanjanje citokina

BN-82-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-82-2016 Odluka o odabiru


BN-81/2016 Nabava baterijske pile i bušilice s priborom za potrebe ortopedskih i traumatoloških operacija

BN-81-2016 Poziv na dostavu ponude - baterijska pila i bušilica

BN-81-2016 Specifikacija baterijska pila i bušilica

BN-81-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-81-2016 Odluka o odabiru


BN-80/2016 Jednogodišnja nabava tonera, tinti i ostalog informatičkog potrošnog materijala

BN-80-2016 Poziv na dostavu ponude - toneri i tinte

BN-80/2016 Specifikacija toneri, tinte i ostali inform.pot.materijal

Dopis uz izmjenu specifikacije scan

BN-80/2016 Specifikacija toneri tinte i ostali inform.pot.materijal - izmjena 1

BN-80-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-80-2016 Odluka o odabiru


BN-79/2016 Nabava cirkulacionih pumpi za kotlovnicu

-BN-79-2016 Poziv na dostavu ponude-cirkulacione pumpe

-BN-79-2016 troskovnik - cirkulacione pumpe

-BN-79-2016 Odluka o odabiru

-BN-79-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN-78/2016 Usluga održavanja ginekološke opreme (CTG aparati, inf. pumpe, električne usisne pumpe)

BN-78-2016 Poziv na dostavu ponuda - održavanje ginekološke opreme

BN-78-2016 Troškovnik - održavanje ginekološke opreme

BN-78-2016 Odluka o odabiru

BN-78-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN-77/2016 Periodično ispitivanje gromobranskih instalacija

BN-77-2016 Poziv na dostavu ponude - ispitivanje gromobranskih instalacija

BN-77-2016 Troškovnik - specifikacija

BN-77-2016 Odluka o odabiru

BN-77-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN76-2016- Održavanje opreme Siemens

-BN-76-2016 Poziv na dostavu ponude

BN-76-2016 Odluka o odabiru

-BN-76-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


BN-75-2016-Sigurnosno tehnička kontrola elektroskalpela i uzv noževa

-BN-75-2016 Sigurnosno tehnicka kontrola elektroskalpela i uzv nozeva

-BN-75-2016-troskovnik

BN-75-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-75-2016 Odluka o odabiru

BN-75-2016 Odluka o ponistenju


BN-74-2016- Bolničko posteljno rublje

-BN-74-2016 Poziv na dostavu ponude bolnicko posteljno rublje

-74-troskovnik bolnicko posteljno rublje

-ambmali

-amblem

BN-74-2016 Odluka o odabiru

BN-74-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN-73-2016 Nabava operacijskog rublja

-BN 73-2016 Poziv na dostavu ponude operacijsko rublje

-73-troskovnik-operacijsko rublje

-ambmali

-amblem

BN-73-2016 Odluka o odabiru

BN-73-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN-72-2016 Nabava profesionalnog laboratorijskog hladnjaka (1 kom) za Odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija

BN-72-2016 Poziv na dostavu ponude - profesionalni hladnjak laboratorij

BN-72-2016 Specifikacija - profesionalni hladnjak

-BN-72-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

-BN-72-2016 Odluka o odabiru


BN-71-2016 - Licence za server

BN-71-2016. Poziv na dostavu ponude-licence za server

-BN-71-2016-troskovnik-licence za server

-bn-71-2016-Dopis-pojasnjenje dokumentacije

BN-71-2016 Odluka o odabiru

BN-71-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN-70/2016 Jednogodišnja nabava materijala za čišćenje, održavanje i higijenu

BN-70-2016 Poziv na dostavu ponude - mat. za čišćenje

BN-70-2016 Troškovnik - specifikacija

Dopis - odgovor na zahtjev i pojašnjenje dokumentacije

BN-70-2016 troškovnik - specifikacija IZMJENA grupa 1

BN-70-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

BN-70-2016 Odluka o odabiru


BN-69-2016 Nabava uređaja za laboratorij

BN-69-2016 Poziv na dostavu ponude uredaji za laboratorij

BN-69-2016 Troskovnik-dodatak 1

 - BN-69-2016 Odluka o odabiru

 - BN-69-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN-68/2016 Nabava obloga za rane (6 grupa)

BN-68-2016 Poziv na dostavu ponude - obloge za rane

BN-68-2016 Troškovnik - specifikacija

Dopis - Odgovor na zahtjev za izmjenom/pojašnjenjem

BN-68-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

BN-68-2016 Odluka o poništenju

BN-68-2016 Odluka o odabiru


BN-67/2016 Potrošni medicinski materijal za ortopediju

-BN-67-2016-Poziv na dostavu ponude-kuk i koljeno-do 31.12.2016

-BN-67-2016-troskovnik-potrosni-ortopedija

BN-67-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

-BN-67-2016 Odluka o odabiru 


BN-66/2016 Usluga preuzimanja i zbrinjavanja biograzgradivog otpada i jestivog ulja

-Odgovor na zahtjev

-BN-66-2016-Poziv na dostavu ponude-izmjena

-BN-66-2016-troskovnik biorazgradivi otpad-izmjena

BN-66-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-66-2016 Odluka o odabiru


BN-65-2016 Usluga preventivnog servisnog održavanja i popravaka medicinske opreme Hitachi, Medset

-BN-65-2016 Poziv na dostavu ponude 

BN-65-2016 Odluka o odabiru

BN-65-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN-64/2016 Jednogodišnja nabava tehničkog potrošnog materijala

BN-64-2016 Poziv na dostavu ponude - tehnički potrošni mat.

BN-64-2016 troškovnici - 18 grupa

BN-64-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

BN-64-2016 Odluka o odabiru


BN-63/2016 Usluga preventivnog servisnog održavanja i popravaka medicinske opreme Drager

-BN-63-2016-Poziv na dostavu ponude

-BN-63-2016 Odluka o odabiru

-BN-63-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


BN-62/2016 Nabava antivirus licenci

BN-62-2016 Poziv na dostavu ponude-licence

-BN-62-2016-specifikacija-licence

-BN-62-2016 Odluka o odabiru

-BN-62-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


BN-61/2016 Nabava patrona i filter uložaka za deionizaciju vode u medicinsko-biokemijskom laboratoriju

BN-61-2016 Poziv na dostavu ponude - filteri i patrone za deionizaciju vode

BN-61-2016 specifikacija - filteri za deionizaciju vode

-BN-61-2016 Odluka o odabiru

-BN-61-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


BN-60/2016 Jednogodišnja nabava potrošnog materijala za liječenje rana negativnim tlakom

BN-60-2016 Poziv na dostavu ponude - vac terapija

BN-60-2016 troškovnik - specifikacija

Dopis - odgovor na upit

BN-60-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

BN-60-2016 Odluka o poništenju

BN-60-2016 Odluka o odabiru


BN-59/2016 Jednogodišnja nabava uredskog potrošnog materijala (papiri, uredski potrošni, obrasci i tiskanice - standardizirane tiskanice)

BN-59-2016 Poziv na dostavu ponude - uredski materija

BN-59-2016 Troškovnik - specifikacija - uredski papir, uredski potrošni, obrasci

BN-59-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

BN-59-2016 Odluka o poništenju

BN-59-2016 Odluka o odabiru


BN-57/2016 Izrada, doprema i ugradnja namještaja po mjeri za potrebe Odjela hematologije i nefrologije

-BN-57-2016-Poziv na dostavu ponude namjestaj po mjeri hematologija i nefrologija

-57-troskovnik-namjestaj po mjeri

-sheme

-BN-57-2016 Odluka o odabiru

-BN-57-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


BN-56/2016 Nabava stolne laboratorijske centrifuge s hlađenjem (1 kom)

-BN-56-2016 Poziv na dostavu ponude-laboratorijska centrifuga

-BN-56-2015 troskovnik-centrifuga

-BN-56-2016 Odluka o odabiru

-BN-56-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


BN-55/2016 Izrada procjene rizika za sva mjesta rada u OBK - Zaštita na radu

BN-55-2016 Poziv na dostavu ponude - izrada procjene rizika

BN-55-2016 Troškovnik - specifikacija

-BN-55-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

-BN-55-2016 Odluka o odabiru


BN-54/2016 Tabletirana sol

-  Poziv na dostavu ponude - tabletirana sol

BN-54-2016 Specifiikacija - tabletirana sol

-BN-54-2016 Odluka o odabiru

-BN-54-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


BN-53/2016 Uređaj za automatizirano zaprimanje i sortiranje barkodiranih uzoraka (1 kom) - Odjel medicinsko - biokemijskog laboratorija

BN-53-2016 Poziv na dostavu ponude - uređaj za zaprimanje i sortiranje uzoraka

BN-53-2016 Specifikacija - uređaj za zaprimanje i sortiranje uzoraka

-BN-53-2016 Odluka o odabiru

-BN-53-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


BN-52/2016 - nabava modula E-PiCCO s kablovima za monitor B650, GE

-BN-52-2016 Poziv na dostavu ponude-picco

-BN-52-2016-specifikacija-modul picco za monitor B650 GE

BN-52/2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - E PICCO

BN-52/2016 Odluka o odabiru - E-PICCO


BN-51/2016 Prijenosni respirator pogodan za rad u prostoru s MRI, primjenjiv  za djecu i odrasle (1 kom) za Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

BN-51-2016 Poziv na dostavu ponude - respirator

BN-51-2016 Tehnička specifikacija - respirator

BN-51-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - respirator

BN-51/2016 Odluka o odabiru - respirator


BN-50-2016 Popravak elektroničke ugradbene komponente radiološke opreme Siemens

-BN-50-2016-Poziv na dostavu ponude-popravak elek.komp.opreme Siemens

-BN-50-2016 troskovnik-popravak radioloske opreme Siemens

BN-50-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - popravak elektroničke komponente

BN-50-2016 Odluka o odabiru - popravak elektroničke komponente


BN-49/2016 Izrada grafičkog rješenja za oslikavanje totem stupova

BN-49-2016 Poziv na dostavu ponude - izrada grafičkog rješenja za oslikavanje totem stupova

BN-49-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - grafičko rješenje

BN-49-2016 Odluka o odabiru - grafičko rješenje


BN-48/2016 Razna oprema za potrebe bolničke kuhinje (kuhinjski ormari, kuhinjska napa i termometar, kuhinjska oprema, plastične posude)

BN-48-2016 Poziv na dostavu ponuda - razna oprema za potrebe bolničke kuhinje

BN-48-2016 Troškovnik - razna oprema za potrebe bolničke kuhinje

BN-48-2016 Zapisnik o otvaranju pregedu i ocjeni ponuda - oprema za bolničku kuhinju

BN-48-2016 Odluka o odabiru - oprema za bolničku kuhinju


BN-47-2016 Nabava računala, monitora i pisača

BN-47-2016 Poziv na dostavu ponude

BN-47-2016 Računala, monitori, pisači

-BN-47-2016 Odgovor na upit

BN-47-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda-računala

BN-47-2016 Odluka o odabiru - računala


BN-46-2016-Usluga održavanja opreme Hologic Selenia Dimensions

46-2016-Poziv na dostavu ponude odrzavanje opreme Hologic Selenia Dimensions

BN-46-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-46-2016 Odluka o odabiru


BN-45-2016 Usluga održavanja opreme Olympus

BN-45-2016 Poziv na dostavu ponude održavanje opreme Olympus

BN-45-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-45-2016 Odluka o odabiru


BN-44-2016 Usluga servisnog održavanja radiološke opreme Philips

BN-44-2016 Poziv na dostavu ponude odrzavanje opreme Philips

-BN-44-2016 Poziv na dostavu ponude-odrzavanje opreme Philips-izmjena

-BN-44-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

-BN-44-2016 Odluka o odabiru


BN-43-2016 Usluga godišnjeg servisa klima sistema za ginekološku operaciju

-BN-43-2016-Poziv na dostavu ponude -klima sistem gin.op.sala

-BN-43-2016-troskovnik-klima sistem-gin.op.sala

-Izjava-potvda o obilasku

BN-43-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - servis klima sistema

BN-43-2016 Odluka o odabiru


BN-42/2016 Mobilni RTG uređaj za snimanje na odjelima (1 kom) za Odjel za radiologiju

BN-42-2016 Poziv na dostavu ponude - mobilni RTG uređaj

BN-42-2016 Specifikacija mobilni RTG uređaj

Dopis uz izmjenu dokumentacije za nadmetanje

BN-42-2016 Poziv na dostavu ponude - mobilni RTG uređaj IZMJENA

Odgovor na upit 2.

BN-42-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-42-2016 Odluka o odabiru


BN-41/2016 Usluga izrade znakova sigurnosti (znakovi zabrane, opasnosti, informacije, obaveze i zaštite od požara) – Zaštita na radu

BN-41-2016 Poziv na dostavu ponude - izrada znakova sigurnosti

BN-41-2016 Troškovnik - izrada znakova sigurnosti

BN-41-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-41-2016 Odluka o odabiru


BN-40/2016 Jednogodišnja nabava usluga u svezi zaštite od požara

BN-40-2016 Poziv na dostavu ponude - zaklopke

BN-40-2016 Troškovnik - zaklopke

BN-40-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-40-2016 Odluka o odabiru


BN-39/2016 Potrošni medicinski materijal

BN-39-2016 Poziv na dostavu ponude - potrošni medicinski materijal

BN-39-2016 Troškovnik - potrošni medicinski materijal

BN-39-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-39-2016 Odluka o odabiru


BN-38/2016 Nabava uređaja za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjeri, stetoskopi, potrošni materijal za tlakomjere i stetoskope)

BN-38-2016 Poziv na dostavu ponude - tlakomjeri i stetoskopi

BN-38-2016 Troškovnik - specifikacija tlakomjeri i stetoskopi

BN-38-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-38-2016 Odluka o odabiru


BN-37/2016 Uređaj (set) za tumescentnu anesteziju i liposukciju (1 kompl) - Odjel plastične kirurgije

BN-37-2016 Poziv na dostavu ponude - uređaj za liposukciju

BN-37-2016 Specifikacija - uređaj za liposukciju

BN-37-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - uređaj za liposukciju

BN-37-2016 Odluka o odabiru - uređaj za liposukciju


BN-36-2016 Sustav za spirometriju i FeNO s računalom

-BN-36-2016 Poziv na dostavu ponude-sustav za spirometriju i feno s racunalom

-36-Specifikacija sustav za spirometriju i feno s racunalom

BN-36-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-36-2016 Odluka o odabiru


BN-35-2016 Nabava laserskih sondi za operacije hemeroida

-BN-35-2016-Poziv na dostavu ponude-laserske sonde za op.hemeroida

-35-Specifikacija -sonde za operacije hemoroida 

BN-35-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-35-2016 Odluka o odabiru


BN-34/2016 Nabava posuda za infektivni otpad

BN-34-2016 Poziv na dostavu ponude - posude za infektivni otpad

BN-34-2016 Specifikacija- posude za infektivni otpad

BN-34-2016 - Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-34-2016 - Odluka o odabiru


BN-33/2016 usluga čišćenja mastolovca-separatora jestivih ulja i masti

BN-33-2016-Poziv na dostavu ponude- usluga ciscenja mastolovca

-BN-33-2016 Specifikacija usluga ciscenja mastolovca

BN-33-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - mastolovac

BN-33-2016 Odluka o odabiru - mastolovac


BN-32/2016 Usluga održavanja i popravka automobila i kamiona

BN-32-2016-Poziv na dostavu ponude-popravak automobila

BN-32-2016-troskovnik popravak automobila

BN-32-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - održavanje automobila

BN-32-2016 Odluka o odabiru - održavanje automobila


BN-31/2016 Usluga održavanja računalnog sustava na radiologiji

-BN-31-2016 Poziv na dostavu ponude

BN-31-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - održavanje rač. sustava

BN-31-2016 Odluka o odabiru - održavanje rač. sustava


BN-30/2016 Usluga kemijskog i mehaničkog čišćenja i dezinfekcije ventilacijskog sustava

-BN-30-2016-Poziv na dostavu ponude-ventilacijski sustav

-BN-30-2016-Troškovnik-ventilacijski sustav

-BN 30-2016 Odluka o odabiru

-BN 30-2016 -Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


BN-29/2016 Jednogodišnja nabava zdravstvenih usluga - analiza vode, brisevi

BN-29-2016 Poziv na dostavu ponude - zdravstvene usluge

BN-29-2016 Troškovnik - zdravstvene usluge - brisevi i uzorci

-BN-29-2016 Odluka o odabiru

-BN-29-2016 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN-28/2016 Usluga preventivnog održavanja i servisa dizala

BN-28-2016 Poziv na dostavu ponude dizala

BN-28-2016 Troškovnik - dizala

-BN-28-2016 Odluka o odabiru

-BN-28-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


BN-27/2016 Usluga periodičnog servisa i unutarnjeg pregleda vatrogasnih aparata

BN-27-2016 Poziv na dostavu ponude - servis vatrogasnih aparata

BN-27-2016 Troškovnik - servis vatrogasnih aparata

BN-27-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni

BN-27-2016 Odluka o odabiru 


BN-26/2016 Jednogodišnja usluga deratizacije i dezinsekcije

BN-26-2016 Poziv na dostavu ponude - DDD mjere

BN-26-2016 Specifikacija DDD mjere

BN-26-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - DDD mjere

BN-26-2016 Odluka o odabiru - DDD mjere


BN-25/2016 Rezervni dijelovi računalne opreme

-BN-25-2016 Poziv na dostavu ponude-rezervni dijelovi računalne opreme

-BN-25-2016 Specifikacija rezervni dijelovi racunalne opreme

-BN-25-2016-Odluka o odabiru

-BN-25-2016-Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda


BN-24/2016 Nabava tiskanica i obrazaca tiskanih po narudžbi

-BN-24-2016-Poziv na dostavu ponude -tiskanic i obrasci po narudžbi

-BN-24-2016-Specifikacija-tiskanice i obrasci po narudzbi

-BN-24-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

-BN-24-2016 Odluka o odabiru


BN-23/2016 Monitor vitalnih funkcija (1 kom) za Odjel za kardiologiju

BN-23-2016 Poziv na dostavu ponude - monitor vit. funkcija

BN-23-2016 Specifikacija - monitor vitalnih funkcija

BN-23-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - monitor vitalnih funkcija

BN-23-2016 Odluka o odabiru - monitor vitalnih funkcija


BN-22/2016 Nabava stolnog parnog sterilizatora (1 kom) za Odjel za oftalmologiju

BN-22-2016 Poziv na dostavu ponude - stolni sterilizator

BN-22-2016 Specifikacija - stolni sterilizator

-BN-22-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - stolni sterilizator

-BN-22-2016 Odluka o odabiru - stolni sterilizator


BN-21/2016 Nabava videogastroskopa (1 kom) za Odjel za gastroenterologiju

BN-21-2016 Poziv na dostavu ponude - videogastroskop

BN-21-2016 Specifikacija - videogastroskop

BN-21-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - videogastroskop

BN-21-2016 Odluka o odabiru - videogastroskop


BN-20/2016 Spajanje cjevovoda za hidrantsku mrežu cjevovoda

BN-20-2016 Poziv na dostavu ponude - spajanje cjevovoda

BN-20-2016 Specifikacija - cjevovod

BN-20-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - cjevovod

BN-20-2016 Odluka o odabiru - cjevovod


BN-19/2016 Jednogodišnja nabava tonera i tinti za pisače

BN-19-2016 Poziv na dostavu ponude - toneri i tinte

BN-19-2016 Specifikacija - toneri i tinte

Dopis uz izmjenu specifikacije - toneri

BN-19-2016 Specifikacija - toneri i tinte - izmjena

-BN-19-2016-Odluka o odabiru

-BN-19-2016-Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN-18/2016 Izrada, doprema i ugradnja namještaja po mjeri za potrebe Odjela za radiologiju-prostor za CT uređaj

-BN-18-2016-Poziv na dostavu ponude-CT

-Troskovnik CT oprema sheme

-NAmjestaj po mjeri za CT-rtg sheme 

BN-18-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - namještaj po mjeri

BN-18-2016 Odluka o odabiru - namještaj po mjeri


BN-17/2016 Usluga umjeravanja manometara i baždarenja sigurnosnih ventila

BN-17-2016 Poziv na dostavu ponuda - umjeravanje manometara i baždarenje sig.ventila

BN-17-2016 specifikacija - manometri i sig. ventili

BN-17-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - manometri i sig. ventili

BN-17-2016 Odluka o odabiru - manometri i sig. ventili


BN-16/2016 Isporuka i ugradnja ionskog omekšivača (1 kom)

-BN-16-2016-Poziv na dostavu ponude-ionski omeksivac

-BN-16-2016 Specifikacija-ionski omeksivac

BN-16-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - ionski omekšivač

BN-16-2016 Odluka o odabiru - ionski omekšivač


BN-15/2016 Usluga izrade studije izvodljivosti za projekt uređenje Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije

-15-Poziv na dostavu ponude-izrada studije izvodljivosti-dnevne bolnice

-BN-15-2016 Odluka o odabiru i zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


BN-14/2016 Osposobljavanje nezdravstvenih djelatnika za pružanje prve pomoći

BN-14-2016 Poziv na dostavu ponude - osposobljavanje za pružanje prve pomoći

BN-14-2016 Troškovnik - prva pomoć

BN-14-2016 Dopis uz izmjenu dokumentacije scan

IZMJENA - Poziv na dostavu ponude - osposobljavanje za pružanje prve pomoći

BN-14-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - pružanje prve pomoći

BN-14-2016 Odluka o odabiru - pružanje prve pomoći


BN-13/2016 Kolica za prijevoz pacijenata sjedeća (5 kom) i ležeća (3 kom)

-BN-13-2016- Poziv na dostavu ponude -transportna kolica

-BN-13-2016 Specifikacija -transportna lezeca i sjedeca kolica

-Ponudbeni list ispravak -transportna kolica

-BN-13-2016-Odluka o odabiru

-BN-13-2016-Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


BN-12/2016 Jednogodišnja usluga produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede

BN-12-2016 Poziv na dostavu ponude - sanitarne iskaznice

BN-12-2016 Troškovnik - specifikacija

BN-12-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - sanitarne knjižice

BN-12-2016 Odluka o odabiru - sanitarne knjižice


BN-11/2016 Jednogodišnja nabava filtera za sterilizaciju vode

BN-11-2016 Poziv na dostavu ponude - filteri

BN-11-2016 Specifikacija - filteri za sterilizaciju vode

BN-11-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - filteri

BN-11-2016 Odluka o odabiru - filteri za sterilizaciju vode


BN-10/2016 Jednogodišnja nabava usluga obavljanja stručnih poslova zaštite od ionizirajućih zračenja i provedbe osobne dozimetrije

BN-10-2016 Poziv na dostavu ponude - dozimetrija

BN-10-2016 Specifikacija - dozimetrija

BN-10-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - dozimetrija

BN-10-2016 Odluka o odabiru - dozimetrija


BN-09/2016 Jednogodišnja nabava novih vatrogasnih aparata i mlaznica, sigurnosnih ormarića za ključeve i ormarića prve pomoći

BN-09-2016 Poziv na dostavu ponude - vatrogasni aparati, ormarići

BN-09-2016 Troškovnik - vatrogasni aparati, ormarići

BN-09-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - vatrogasni aparati

BN-09-2016 Odluka o odabiru - vatrogasni aparati


BN-08/2016 Usluga zbrinjavanja i odvoza anatomsko-patološkog otpada

-BN-08-Poziv na dostavu ponude -prijevoz anatomskog otpada

-BN-08-2016-Troskovnik-specifikacija prijevoz anatomskog otpada

BN-08-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - anatomski otpad

BN-08-2016 Odluka o odabiru - anatomski otpad


BN-07/2016  Backup firewall uređaj (1 kom)

-07-Poziv na dostavu ponude-backup firewall uredaj

BN-07-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - firewall

BN-07-2016 Odluka o odabiru - firewall


BN-06/2016 Nabava sondi za laserske ablacije vena (28 kom)

BN-06-2016 Poziv na dostavu ponude - sonde za vene

BN-06-2016 Specifikacija - sonde za operacije vena

BN-06-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - sonde

BN-06-2016 Odluka o odabiru - sonde za vene


BN-05/2016 Usluga prebacivanja rada plamenika RGMS-10 Weishaupt sa goriva ulja "S" na ulje "L"

BN-05-2016-Poziv na dostavu ponude -usluga prebacivanje rada plamenika RGMS-10 Weishaupt

BN-05-2016 Troskovnik-prebacivanje rada plamenika 

BN-05-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - plamenik RGMS 10

BN-05-2016 Odluka o odabiru - plamenik RGMS-10


BN-04/2016 Usluga godišnjeg održavanja uređaja za demineralizaciju vode u laboratoriju (godišnji servis uređaja sa kalibracijom instrumentarija

-BN-04-2016 Poziv na dostavu ponuda-servis demineralizator vode

-BN-04-2016 Specifikacija -uređaj za demineralizaciju vode

BN-04-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-04-2016 Odluka o odabiru


BN-03/2016 Usluga odštopavanja i ispiranja kanalizacije pomoću specijalnog vozila za čišćenje - VOMA

BN-03-2016 Poziv na dostavu ponuda - kanalizacija

BN-03-2016 specifikacija - kanalizacija

BN-03-2016 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - voma

BN-03-2016 Odluka o odabiru - voma


BN-02/2016 Usluga izrade projektne dokumentacije Odjela hematologije

BN-02-2016-Poziv na dostavu ponude-projektna dokumentacija-hematologija

-BN-02-2016-Odluka o odabiru

-BN-02-2016-Zapisnik o otvaranju, pregeldu i ocjeni ponuda


BN-01/2016 Usluga izrade projektne dokumentacije za Dogradnju i rekonstrukciju Opće bolnice Karlovac-Zgrada kotlovnice (premještanje bolničke praonice rublja i odlagalište otpada). 

-BN-01-2015-Poziv na dostavu ponude-projektna dokumentacija-praona, otpad

-Situacija otpad praona

-BN-01-2016-Odluka o odabiru

-BN-01-2016-Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda