144-2017-BN  Usluga revizije projekta- uređenje prostora dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija

-144-2017-BN Poziv na dostavu ponuda-revizija projekta

-144-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-144-2017-BN Odluka o odabiru


142/2017-BN Nabava sektorske matrične kardiološke sonde sa isporukom i montažom za ultrazvučni digitalni 4D color doppler GE Healthcare

142-2017-BN Poziv za dostavu ponuda-kardiološka sonda za UZV uređaj

142-2017-BN specifikacija kardiološka sonda

- 142-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 142-2017-BN Odluka o odabiru


141/2017-BN Revizija trafostanice niskog i visokog napona (servis, ispitivanje i mjerenje niskog napona i visokog napona sklopnih aparata i spojeva)

141-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - revizija trafostanice

141-2017-BN specifikacija - revizija trafostanice

- 141-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 141-2017-BN Odluka o odabiru


140/2017-BN Nabava raznog potrošnog medicinskog materijala 3

140-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - razni potrošni med. mat. 3

140-2017-BN troškovnici - specifikacija

140-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

140-2017-BN Odluka o odabiru

140-2017-BN Odluka o poništenju


139/2017-BN Nabava rezervnih dijelova računalne opreme

139-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - rezervni dijelovi

139-2017-BN specifikacija - rezervni dijelovi računalne opreme

139 Dopis uz izmjenu specifikacije

139-2017-BN specifikacija rezervni dijelovi računalne opreme - izmjena 1

- 139-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 139-2017-BN Odluka o odabiru


138/2017-BN Periodični servis, umjeravanje i ovjera vaga

138-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - periodični servis i umjeravanje vaga

138-2017-BN troškovnik - vage

- 138-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 138-2017-BN Odluka o odabiru


137/2017-BN Toneri i tinte (nisu obuhvaćeni zajedničkom nabavom)

-137-2017-BN Poziv na dostavu ponude-toneri i tinte

-137-2017-BN-troskovnik

-137-2017-BN-izmjena specifikacije

-137-2017-BN-troskovnik-izmjena 1

137/2017-BN Dopis uz izmjenu 2 - toneri

137-2017-BN Poziv na dostavu ponude - toneri i tinte izmjena 2

137-2017-BN troškovnik - izmjena 2

-137-2017-BN Odgovor na zahtjev za izmjenom

137-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - toneri

137-2017-BN Odluka o odabiru - toneri


136/2017-BN Drenovi (koji nisu obuhvaćeni objedinjenom nabavom)

136-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - drenovi

136-2017-BN specifikacija - troškovnik

- 136-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 136-2017-BN Odluka o odabiru


135/2017-BN Potrošni materijal za sterilizaciju (nije obuhvaćeno objedinjenom nabavom)

135-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - sterilizacija

135-2017-BN specifikacija - troškovnik

- 135-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 135-2017-BN Odluka o odabiru


134/2017-BN Jednogodišnja nabava potrošnog med.materijala XII-ortopedija II

-134-2017-BN Poziv na dostavu ponude-ortopedija II

-134-2017-BN-Troskovnici ortopedija II

-134-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-134-2017-BN Odluka o odabiru


133/2017-BN Jednogodišnja nabava pot.med. materijala XI-transfuzija

-133-2017-BN Poziv na dostavu ponude-transfuzija

-133-2017-BN-Troskovnici-transfuzija

-133-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-133-2017-BN Odluka o odabiru


132/2017-BN nabava usluge periodičnog ispitivanja uređaja koji proizvode neionizirajuće zračenje (optičko i magnetno)

- 132-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - uređaji koji proizvode neionizirajuće zračenje

- 132-2017-BN Troškovnik - ispitivanje uređaja koji proizvode neionizirajuće zračenje

- 132-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 132-2017-BN Odluka o poništenju

- 132-2017-BN Odluka o odabiru


131/2017-BN Fiberoptički terapeutski bronhoskop s kamerom za potrebe Jedinice intenzivnog liječenja

- 131-2017-BN Poziv za dostavu ponuda - fiberoptički bronhoskop

- 131-2017-BN Specifikacija - fiberoptički terapeutski bronhoskop

- 131-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 131-2017-BN Odluka o odabiru


130/2017-BN Usluga održavanja ginekološke opreme II

130-2017-BN Poziv na dostavu ponude - održavanje ginekološke opreme II

130-2017-BN troškovnik - održavanje opreme

- 130-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 130-2017-BN Odluka o odabiru


128/2017-BN Usluga periodičnog ispitivanja niskonaponskih električnih instalacija na objektima lokacija Švarča

128-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - električne instalacije

128-2017-BN troškovnik - specifikacija

- 128-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 128-2017-BN Odluka o odabiru


127/2017-BN Usluga sigurnosno tehničke provjere elektroskalpela i ultrazvučnih noževa

127-2017-BN Poziv na dostavu ponude - sigurnosno tehnička provjera

127-2017-BN troškovnik

127-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

127-2017-BN Odluka o odabiru


126/2017-BN Nabava vreća i vrećica od plastičnih masa

-126-2017-BN-Poziv na dostavu ponuda vrece i vrecice od plasticnih masa

-126-2017-BN-Troskovnik-vrece

-126-2017-BN-Poziv na dostavu ponuda vrece i vrecice od plasticnih masa

-126-2017-BN-troskovnik-vrece-izmjena

-126-2017-BN Odluka o odabiru

-126-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


125/2017-BN Bolničko posteljno rublje

125-2017-BN Poziv na dostavu ponude - posteljno rublje

125-2017-BN troškovnik - specifikacija

- 125-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 125-2017-BN Odluka o odabiru


124/2017-BN Radno zaštitna odjeća za medicinsko osoblje (JIL)

124-2017-BN Poziv na dostavu ponude - radno zaštitna odjeća

124-2017-BN troškovnik - specifikacija odjeća

- 124-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 124-2017-BN Odluka o odabiru


123/2017-BN Nabava dijalizatora (adsorber) s adapterima za uklanjanje citokina

123-2017-BN Poziv na dostavu ponude - dijalizatori s adapterima za uklanjanje citokina

123-2017-BN specifikacija-dijalizator s adapterima za uklanjanje citokina

123-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

123-2017-BN Odluka o odabiru


122/2017-BN Usluga preuzimanja i zbrinjavanja biorazgradivog otpada i jestivog ulja

- 122-2017-BN- Poziv na dostavu ponude

- 122-2017-BN-troskovnik biorazgradivi otpad

- 122-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 122-2017-BN Odluka o odabiru


 121/2017-BN Usluga održavanja ginekološke opreme

121-2017-BN Poziv na dostavu ponude - održavanje ginekološke opreme

121-2017-BN troškovnik - održavanje opreme

- 121-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 121-2017-BN Odluka o poništenju

- 121-2017-BN Odluka o odabiru


120/2017-BN Aparat za ispitivanje evociranih slušnih potencijala kod djece i odraslih (1 kompl)

120-2017-BN Poziv za dostavu ponuda-aparat za evocirane potencijale

120-2017-BN specifikacija - aparat za evocirane potencijale

- 120-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 120-2017-BN Odluka o odabiru


119/2017-BN Nabava cirkulacione pumpe Wilo (1 kom)

- 119-2017-BN Poziv na dostavu ponuda-nabava cirkulacione pumpe Wilo

- 119-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 119-2017-BN Odluka o odabiru


117/2017-BN Uređaj za fotodinamsku terapiju (1 kom)

117-2017-BN Poziv za dostavu ponuda-uređaj za fotodinamsku terapiju

117-2017-BN specifikacija - uređaj za fotodinamsku terapiju

- 117-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 117-2017-BN Odluka o odabiru


116/2017-BN Optike za uretrocistoskopiju (2 kom)

116-2017-BN Poziv na dostavu ponude - optike za uretrocistoskopiju

116-2017-BN specifikacija - optike za urologiju

- 116-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 116-2017-BN Odluka o odabiru


115/2017-BN Automatski aparat za bojanje histoloških preparata (1 kom)

115-2017-BN Poziv za dostavu ponuda-aparat za bojanje

115-2017-BN specifikacija - aparat za bojanje

115-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu ocjeni ponuda

115-2017-BN Odluka o odabiru


114/2017-BN Mikroskop (1 kom) za Odjel za patologiju i citologiju

114-2017-BN Poziv za dostavu ponuda-mikroskop

114-2017-BN specifikacija - mikroskop

114-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponude

114-2017-BN Odluka o odabiru


113/2017-BN Potrošni medicinski materijal za Zoll defibrilatore, Burdick EKG-e, Mindray monitore i Mindray EKG-e

113-2017-BN Poziv na dostavu ponude - Zoll defibrilatori, Mindray monitori

113-2017-BN troškovnik - specifikacija

- 113-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 113-2017-BN Odluka o odabiru


112/2017-BN Namještaj izrađen po mjeri za opremanje Odjela ginekologije

112-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - namještaj po mjeri ginekologija

112-2017-BN troškovnik - ginekologija namještaj po mjeri

112-2017-BN sheme

- 112-2017-BN Odluka o odabiru

- 112-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


111/2017-BN Uređenje prilaznih cesta i parkirališnih površina Opće bolnice Karlovac

-111-2017-BN Poziv na dostavu ponuda-uredenje prilaznih cesta i parkiralisnih povrsina

-111-2017-BN Troskovnik

-111-2017-BN Odluka o odabiru

-111-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


 109/2017-BN Nabava patrona i filter uložaka za deionizaciju vode u medicinsko-biokemijskom laboratoriju

109-2017-BN Poziv na dostavu ponude - patrone i filter ulošci za deionizaciju vode

109-2017-BN specifikacija - filteri za deionizaciju vode

- 109-2017-BN Odluka o odabiru

- 109-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


108/2017-BN Pelene za j.u.

108-2017-BN Poziv na dostavu ponude - pelene

108-2017-BN Troškovnici - pelene

- 108-2017-BN Odluka o odabiru

- 108-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


107-2017-BN ANTIVIRUS LICENCE (375 kom)

- 107-2017-BN Poziv na dostavu ponuda-antivirus licence

- 107-2017-BN Odluka o odabiru

- 107-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


106-2017-BN SQL SERVER STANDARD CORE 2016 LICENCE (2 kom)

- 106-2017-BN Poziv na dostavu ponuda-SQL server 2016 licenca

- 106-2017-BN Odluka o odabiru

- 106-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


105/2017-BN Periodično ispitivanje i pregled gromobranskih instalacija na objektima

- 105-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - gromobranske instalacije

- 105-2017-BN Troškovnik - gromobranske instalacije

- 105-2017-BN Odluka o odabiru

- 105-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


104/2017-BN Usluga preventivnog servisnog održavanja i popravaka medicinske opreme proizvođača Siemens

104-2017-BN Poziv na dostavu ponude - održavanje opreme Siemens

- 104-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 104-2017-BN Odluka o odabiru


102/2017-BN Namještaj izrađen po mjeri za opremanje Odjela ginekologije

102-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - namještaj po mjeri ginekologija

102-2017-BN troškovnik - ginekologija namještaj po mjeri

102-2017-BN sheme

- 102-2017-BN Odluka o poništenju

- 102-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


100/2017-BN Udarni val -RSW aparat za terapiju radijalnim udarnim valom sa dva aplikatora (1 kom)-Odjel za fizikalnu medicinu

- 100-2017-BN Poziv za dostavu ponuda-udarni val

- 100-2017-BN Udarni val-specifikacije

- 100-2017-BN Odluka o odabiru

- 100-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


99/2017-BN Usluga preventivnog servisnog održavanja i popravaka medicinske opreme Drager

-99-2017-BN Poziv na dostavu ponude-odrzavanje Drager

-99-2017-BN Odluka o odabiru

-99-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


98/2017-BN Usluga preventivnog servisnog održavanja i popravaka medicinske opreme (Aloka, Viasonix)

-98-2017-BN- Poziv na dostavu ponude-odrzavanje Aloka

-98-2017-BN Odluka o odabiru

-98-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


97/2017-BN ugradbeni potrošni materijal za traumatologiju (vijci, pločiced, čavli, žice)- poništene grupe

-97-2017-BN - Poziv na dostavu ponude-traumatologija-poništene grupe

-97-2017-BN-Troskovnici-traumatologija ponistene grupe

-97-2017-BN Odluka o odabiru

-97-2017-BN Odluka o poništenju

-97-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


96/2017-BN Usluga projektantskog nadzora u postupku - uređenje prostora dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija

-96-2017-BN Poziv na dostavu ponuda-projektantski nadzor

-96-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-96-2017-BN Odluka o odabiru

-96-2017-BN Ispravak Odluke o odabiru


95/2017-BN Popravak uređaja za digitalizaciju RTG snimaka FUJI Capsula XL

-95-2017-BN-Poziv na dostavu ponuda-popravak uredaja za digitalizaciju

-95-2017-BN-Troskovnik Fuji Capsula XL

-95-2017-BN Odluka o odabiru

-95-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni


92/2017-BN Programski sistem za objedinjavanje nadzora vitalnih funkcija i parametara monitora respiratora i anestezioloških aparata (1 kompl) 

92-2017-BN Poziv za dostavu ponuda - programski sistem JIM

92-2017-BN Troškovnik - specifikacija

-92-2017-BN-Odluka o odabiru

-92-2017-BN-Zapisnik


91/2017-BN Instalacija razvoda pare za uređaj za sterilizaciju

91-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - instalacija razvoda pare

91-2017-BN troškovnik - specifikacija - instalacija razvoda pare

-91-2017-BN Odluka

-91-2017-BN-Zapisnik


89/2017-BN Jednogodišnja nabava usluga u svezi zaštite od požara

89-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - zaklopke, vatrodojava, hidrant

89-2017-BN troškovnik - zaklopke

- 89-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 89-2017-BN Odluka o odabiru


88/2017-BN Nadogradnja centralnog poslužiteljskog rješenja informatičkog sustava

88-2017-BN Poziv za dostavu ponuda - nadogradnja informatičkog sustava

88-2017-BN troškovnik-specifikacija

- 88-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 88-2017-BN Odluka o odabiru


87/2017-BN Instalacija razvoda pare za uređaj za sterilizaciju

87-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - instalacija razvoda pare

87-2017-BN Troškovnik - specifikacija - instalacija razvoda pare

87-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

87-2017-BN Odluka o poništenju


86/2017-BN Nabavka i ugradnja pumpnih agregata brzog razvijača pare (2 kom)

86-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - pumni agregati

86-2017-BN Troškovnik - specifikacija - pumpni agregati

- 86-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 86-2017-BN Odluka o odabiru


81/2017-BN Premještaj i ugradnja parnog kotla "Dinamika RSG 1500" u kotlovnici (sa lokacije Dubovac na lokaciju Švarča)

81-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - premještaj i ugradnja parnog kotla

81-2017-BN troškovnik - specifikacija - parni kotao

- 81-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 81-2017-BN Odluka o odabiru


80/2017-BN Preventivno servisno održavanje uređaja Hologic Selenia Dimensions 3D

80/2017-BN Poziv na dostavu ponude - održavanje mamografa

80-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

80-2017-BN Odluka o odabiru


79/2017-BN Usluga preventivnog servisnog održavanja i popravaka medicinske opreme proizvođača Olympus

79/2017-BN Poziv na dostavu ponude

79-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

79-2017-BN Odluka o odabiru


78/2017-BN Preventivno servisno održavanje radiološke opreme firme PHILIPS HEALTHCARE za dijagnostički RTG aparat Philips BuckyDiagnost CS

78/2017-BN Poziv na dostavu ponude - održavanje opreme Philips

78-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

78-2017-BN Odluka o odabiru


72/2017-BN RAdiološka kontrastna sredstva-metilensko modrilo

-72-2017-BN Radioloska kontrastna sredstva-metilensko modrilo

-72-2017-BN Troskovnik-specifikacija

72-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

72-2017-BN Odluka o odabiru


71/2017-BN Potrošni medicinski materijal za citopatologiju (nije obuhvaćeno objedinjenom nabavom)

71-2017-BN Poziv na dostavu ponude - citopatologija

71-2017-BN Troškovnik - specifikacija

71-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

71-2017-BN Odluka o odabiru

71-2017-BN Odluka o poništenju


70-2017-BN- Usluga održavanja računalnog sustava na radiologiji

-70-2017-BN-Poziv na dostavu ponuda-odrzavanje programa na radiologiji

-70-2017-BN Odluka o odabiru

-70-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponude


69/2017-BN Namještaj za opremanje pomoćnog prostora u praonici rublja (garderoba, čajna kuhinja, police)

69-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - namještaj praona

69-2017-BN troškovnik - namještaj praona

-69-2017-BN Odluka o odabiru

-69-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


68/2017-BN Barkod pisači za barkodiranje uzoraka po odjelima (25 kom) 

68-2017-BN Poziv na dostavu ponude - barkod pisači

68-2017-BN specifikacija - barkod pisači

68-2017-BN Dopis - izmjena dokumentacije

68-2017-BN Poziv na dostavu ponude - izmjena

68-2017-BN Specifikacija-barkod pisači-izmjena

-68-2017-Odgovor na upit-bar kod pisaci

-68-2017-bn poziv na dostavu ponude-izmjena 2

68-2017-BN Odluka o odabiru

68-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


67-2017-BN- Jednogodišnja nabava usluge preventivnog održavanja i servisa dizala

-67-2017-BN Poziv na dostavu ponuda-servis dizala

-67-2017-BN-Troskovnik dizala

67-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

67-2017-BN Odluka o odabiru


66/2017-BN Usluga održavanja računalnog sustava na radiologiji

-66-2017-BN-Poziv na dostavu ponuda

66-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

66-2017-BN Odluka o poništenju


64/2017-BN Usluga popravka i održavanja automobila i kamiona

-64-2017-BN Poziv na dostavu ponuda-popravak automobila

-64-2017-BN-troskovnici

64-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

64-2017-BN Odluka o odabiru


63/2017-BN Nabava posuda za infektivni otpad

-63-2017-BN Poziv na dostavu ponuda -posude za infektivni otpad

-63-2017-BN Kante za infektivni otpad

-63-2017-BN Odluka o odabiru

-63-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


62/2017-BN Usluga čišćenja  mastolovca-separatora jestivih ulja i masti

-62-2017-BN-Poziv na dostavu ponude-usluga ciscenja mastolovca

-62-2017-BN Specifikacija usluga ciscenja mastolovca

62-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

62-2017-BN Odluka o odabiru


61/2017-BN Kemijsko i mehaničko čišćenje i dezinfekcija ventilacijskog sustava

-61-2017-BN Poziv na dostavu ponuda-ciscenje ventilacijskog sustava

-61-2017-BN-troskovnik-ventilacijski sustav

61-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

61-2017-BN Odluka o odabiru


60/2017-BN Nabava tonera, tinti i ostalog informatičkog materijala

-60-2017-BN Poziv na dostavu ponude-toneri i tinte

-60-2017-BN specifikacija-toneri I tinte

-60-2017-BN Odluka o odabiru

-60-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


59/2017-BN Nabava materijala za čišćenje, održavanje, higijenske potrebe i njegu (ponovo 2)

-59-2017-BN Poziv na dostavu ponude higijena ponovo 2

-59-2017-BN troskovnik

-59-2017-BN Odluka o odabiru

-59-2017-BN Odluka o ponistenju

-59-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


58/2017- BN Stolice za vađenje krvi pacijentima (3 kom)

-58-2017-BN Pouiv na dostavu ponde - stolice za vadenje krvi pacijentima

-58-2017-BN Troskovnik stolice za vadenje krvi

58-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

58-2017-BN Odluka o odabiru


57/2017-BN Servis i ispitivanje vatrogasnih aparata

57-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - servis vatrogasnih aparata

57-2017-BN Troškovnik - specifikacija

57-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

57-2017-BN Odluka o odabiru

57/2017-BN Zapisnik o otvaranju ponovnom pregledu i ocjeni ponuda

57/2017-BN Nova odluka o odabiru


56/2017-BN Generalni remont parnih kotlova (2 kom)

56-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - remont parnih kotlova

56-2017-BN Specifikacija - remont parnih kotlova

56-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

56-2017-BN Odluka o odabiru


55/2017-BN Uredski namještaj (radni stolovi i stolice)

-55-2017-BN-Poziv na dostavu ponude-uredski namjestaj

-55-2017-BN troskovnik uredski stolovi stolice

-55-2017-BN Odluka o odabiru

-55-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


 51/2017-BN Nabava monitora, računala i pisača

-51-2017-BN Poziv na dostavu ponude-racunala monitori pisaci

-51-2017-BN troskovnik racunala monitori pisaci

-51-2017-BN Odluka o odabiru

-51-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


50/2017-BN Nabava materijala za čišćenje, održavanje, higijenske potrebe i njegu (nije ugovoreno zajedničkom nabavom/ponovljene grupe)

-50-2017-BN Poziv na dostavu ponuda-higijena

-50-2017-BN Troskovnik

-50-2017-BN Odluka o ponistenju


49/2017-BN Zdravstvene usluge (usluga ispitivanja hrane i briseva, ispitivanje vode, otopina)

-49-2017-BN Poziv na dostavu ponude-voda brisevi

-49-2017 zdravstvene usluge-voda brisevi i uzorci

-49-2017-BN Odluka o odabiru

-49-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


48/2017-BN Jednogodišnja usluga deratizacije i dezinsekcije

-48-2017-BN Poziv na dostavu ponude-DD mjere

48-2017-BN Troskovnik DD mjere 

-48-2017-BN Odluka o odabiru

-48-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


47/2017-BN Usluga produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljate zdravstvene preglede

-47-2017-BN Poziv na dostavu ponude-sanitarne knjizice

-47-2017-BN-Troskovnik

-47-2017-BN Odluka o odabiru

-47-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


46/2017-BN Jednogodišnja nabava filtera za sterilizaciju vode

-46-2017-BN Poziv na dostavu ponude-filteri za sterilizaciju vode

-46-2017-BN-Troskovnik-filteri za sterilizaciju vode

-46-2017-BN Odluka o odabiru

-46-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


44/2017-BN Potrošni materijal za liječenje rana negativnim tlakom

44-2017-BN Poziv na dostavu ponude - negativni tlak

44-2017-BN troškovnik - specifikacija

44-2017-BN Odgovor na zahtjev za izmjenom

44-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

44-2017-BN Odluka o odabiru


43/2017-BN Kemijsko čišćenje spirale parnog kotla RGS (1 kom)

43-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - kemijsko čišćenje parnog kotla

43-2017- BN specifikacija - kemijsko čišćenje spirale parnog kotla

43-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

43-2017-BN Odluka o odabiru


42/2017-BN Kemijsko čišćenje bojlera proizvođača PIREKO (4 kom)

42-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - kemijsko čišćenje bojlera

42-2017-BN specifikacija - kemijsko čišćenje bojlera

42-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

42-2017-BN Odluka o odabiru


41/2017- BN Potrošni medicinski materijal - zavojni materijal, čarape za profilaksu tromboze, flasteri, operacijski setovi, komprese (poništene grupe)

41-2017-BN Poziv na dostavu ponude - zavojni (poništene grupe)

41/2017-BN Troškovnici

41-Odgovor na upit

41-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

41-2017-BN Odluka o odabiru


40/2017-BN- Univerzalna laboratorijska centrifuga sa hlađenjem  Odjel za transfuzijsku medicinu

-40-2017-BN Poziv na dostavu ponuda-laboratorijska centrifuga

-40-2017-BN troskovnik-laboratorijska centrifuga  

-40-2017-BN-Odluka o odabiru

-40-2017-BN- Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


38/2017-BN Usluga odvoza anatomskog patološkog otpada

-38-2017-BN-Poziv na dostavu ponuda-usluga prijevoza anatomskog otpada

-38-2017-BN-troskovnik-prijevoz anatomskog otpada

-38-2017-BN Odluka o odabiru

-38-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 


37/2017-BN Nabava materijala za čišćenje, održavanje, higijenske potrebe i njegu

-37-2017-BN Poziv na dostavu ponuda

-37-2017-BN troskovnici

-37-2017-BN Odluka o odabiru

-37-2017-BN Odluka o poništenju

-37-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


33/2017-BN Popravak denzitometra  Lunar DPX-NT, proizvođača GE Healthcare

-33-2017-BN-Poziv na dostavu ponuda-popravak denzitometra

-33-2017-BN-troskovnik denzitometar

-33-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-33-2017-BN Odluka o odabiru


30/2017-BN Laboratorijska centrifuga sa hlađenjem (1 kom)

-30-2017-BN Poziv na dostavu ponuda-laboratorijska centrifuga

-30-2017-BN -troskovnik-laboratorijska centrifuga

-30-2017-BN poziv na dostavu ponuda-laboratorijska centrifuga-izmjena

-30-2017-dopis-pojasnjenje dokumentacije 

-30-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude

-30-2017-BN Odluka o odabiru


 28/2017- BN Popravak radiološke opreme Siemens

-28-2017-BN-Poziv na dostavu ponuda-popravak Siemens

-28-2017-BN-Troskovnik rtg cijev-Siemens

-28-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-28-2017-BN Odluka o odabiru


27/2017 - BN Periodično ispitivanje radnog okoliša (fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika) lokacija Švarča i Dubovac

27-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - radni okoliš

27-2017-BN troškovnik - ispitivanje radnog okoliša

27-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

27-2017-BN Odluka o odabiru


26/2017-BN Periodično ispitivanje RTG uređaja (14 kom) u Odjelu za radiološku dijagnostiku, mjesečno mjerenje i očitavanje dozimetara (130 kom) i ispitivanje ionizacijskih javljača požara (173 kom)

26-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - dozimetrija

26-2017-BN specifikacija - dozimetrija

26-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

26-2017-BN Odluka o odabiru


25/2017-BN Nabava laboratorijske centrifuge sa hlađenjem

25-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - laboratorijska centrifuga

25-2017-BN troškovnik - laboratorijska centrifuga

25-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponude

25-2017-BN Odluka o poništenju


24/2017-BN Uređenje uredskih prostora 3. kat zgrade Švarča 1

24-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - uređenje uredskih prostora

24-2017-BN troškovnik - specifikacija radovi

Dopis uz izmjenu - radovi 3. kat

24-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - uređenje uredskih prostora - izmjena

24-2017-BN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude

24-2017-BN Odluka o odabiru


22/2017-BN Demontaža, transport i montaža opreme u praonici rublja na novu lokaciju

22-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - demontaža, transport i montaža opreme u praonici rublja

22-2017-BN specifikacija - demontaža, transport, montaža praona

22-2017-BN Odluka o poništenju


21/2017-BN Generalni servis opreme u praonici rublja

21-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - servis opreme u praonici rublja

21-2017-BN specifikacija - servis opreme u praonici rublja

21-2017-BN Odluka o poništenju


20/2017-BN Nabava generalno uređenog stroja za pranje rublja kapaciteta punjenja min. 100 kg parni (2 kom)

20-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - stroj za pranje rublja

20-2017-BN tehnička specifikacija - stroj za pranje rublja

20-2017-BN Odluka o poništenju


19/2017-BN Nabava uređaja za mjerenje veličine zjenica i njenu reaktivnost

19-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - uređaj za mjerenje veličine zjenica

19-2017-BN tehnička specifikacija - uređaj za mjerenje veličine zjenica

19-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

19-2017-BN Odluka o odabiru


18/2017-BN Nabava kirurškog retraktora

18-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - kirurški retraktor

18-2017-BN Tehnička specifikacija - kirurški retraktor

18-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

18-2017-BN Odluka o odabiru


17/2017-BN Nabava sitnog inventara za kuhinju - porculansko posuđe, kuhinjske tave, pribor za jelo, ostali pribor

17-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - sitan inventar za kuhinju

17-2017-BN troškovnik - specifikacija - sitni inventar - kuhinja

BN-17-2017. Odluka o odabiru

BN-17-2017. Odluka o ponistenju


16/2017-BN Jednokratne sonde za operacije vena i hemoroida

16-2017-BN Poziv na dostavu ponuda - sonde

16-2017-BN troškovnik - specifikacija

16-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponude

16-2017-BN Odluka o odabiru


15/2017-BN Potrošni medicinski materijal za anesteziologiju (poništene grupe)

15-2017-BN Poziv na dostavu ponude - anestezija (ponovljene grupe)

15-2017-BN troškovnik-specifikacija

15-2017-BN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponude

15-2017-BN Odluka o odabiru


BN-04/2017 Potrošni materijal za mikrobiologiju (lateks aglutinacija)

BN-04-2017 Poziv na dostavu ponude - potrošni mat za mikrobiologiju

BN-04-2017 troškovnik

BN-04-2017 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-04-2017 Odluka o odabiru-mikrobiologija-lateks aglutinacija


BN-03/2017 Usluga godišnjeg održavanja uređaja za demineralizaciju vode u laboratoriju (godišnji servis uređaja sa kalibracijom instrumentarija)

BN-03-2017 Poziv na dostavu ponuda demineralizacija vode u lab

BN-03-2017 specifikacija

BN-03-2017 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-03-2017 Odluka o odabiru


BN-02/2017 Pribor za biopsije dojke

BN-02-2017 Poziv_na_dostavu_ponuda-pribor_za_biopsije_dojke

BN-02-2017 troškovnik - specifikacija

BN-02-2017 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-02-2017 Odluka o odabiru-pribor za biopsiju dojke


BN-01/2017 Usluga odštopavanja i ispiranja kanalizacije pomoću specijalnog vozila za čišćenje - VOMA

BN-01-2017 Poziv na dostavu ponuda

BN-01-2017 specifikacija

BN-01-2017 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

BN-01-2017 Odluka o odabiru-odštopavanje kanalizacije