207-2019-JN Periodični servis, umjeravanje i ovjera vaga

207-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - vage

207-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda - vage

- 207-2019-JN troškovnik - vage

- 207-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 207-2019-JN Odluka o odabiru


19-1/2019-JN Jednogodišnja nabava antiseptika, dezinficijensa, kemikalija, farmaceutskih supstanci - PONOVLJENO

19-1-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

19-1-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

19-1-2019-JN troškovnici

19-1-2019-JN Dopis uz izmjenu troškovnika

19-1-2019-JN troškovnici grupa 3 - izmjena

19-1-2019-JN Odluka o poništenju

19-1-2019-JN Odluka o odabiru

19-1-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


55/2019-JN Potrošni materijal za bušilice i pile (za ortopediju i traumatologiju)

-55-Poziv na dostavu ponude materijal za busilice i pilice

-55-Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-55-Troskovnici-potrosni za pile i busilice

-55-Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

-55-Odluka o poništenju

-55-Odluka o odabiru


37/2019-JN Potrošni materijal za hemodijalizu (kateteri, elektrode, AV linije)

-37-Poziv na dostavu ponuda

-37-Dokumentacija u pozivu na dostavu ponuda

-37-Troskovnici

-37-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-37-2019-JN Odluka o odabiru


253-2019-JN Monitor  (bedside) vitalnih funkcija ( 5 kom) Odjel za neurologiju sa jedinicom moždanog udara

-253-Poziv na dostavu ponude

-253-Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-253-Troškovnik-specifikacija monitor neuro

-253-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-253-2019-JN Odluka o odabiru 


318/2019-JN Hemodinamski monitor  ( 1 kom)

-318-2019-JN Poziv monitor

-318-2019-JN Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude-hemodinamski monitor

-318-2019-JN Troskovnik-specifikacija hemodinamski monitor

-318-Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-318-Odluka o odabiru


35/2019-JN Nabava dijalizatora (adsorber) s adapterima za uklanjanje citokina

35-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

35-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

35-2019-JN Specifikacija-dijalizator s adapterima za uklanjanje citokina

35-2019-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

35-2019-JN Odluka o odabiru


24/2019-JN Tabletirana sol

24-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - tabletirana sol

24-2019-JN Dokumentacija uz poziv za dostavu ponuda - tabletirana sol

24-2019-JN Specifiikacija - tabletirana sol

24-2019-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

24-2019-JN Odluka o odabiru


217/2019-JN Usluga preuzimanja i zbrinjavanja biorazgradivog otpada i jestivog ulja  

-217-Poziv na dostavu ponude-biorazgradivi otpad

-217-Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-217-2019-JN troskovnik biorazgradivi otpad

217-2019-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

217-2019-JN Odluka o odabiru


106-2/2019-JN Operacijsko rublje (zelena kompresa, zelena plahta, vreće za rublje zelene, tunika i hlače zelene, plahta i kompresa žutica)

106-2-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - operacijsko rublje

106-2-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda - operacijsko rublje

106-2-2019-JN troškovnici - specifikacije

106-2-2019-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

106-2-2019-JN Odluka o odabiru


316/2019-JN Gel za pripremu kiselog koncentrata za centralnu dostavu dijalizata-hemodijaliza

-316-2019-JN Poziv na dostavu ponude

-316-2019-JN Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-316-2019-JN Troskovnik-hemodijaliza

316-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

316-2019-JN Odluka o odabiru


121/2019-JN Usluga preventivnog servisnog održavanja i popravaka med.opreme proizvođača Hitachi, Viasonix, Medset

-121-Poziv na dostavu ponude-odrzavanje med.opreme Hitachi, Viasonix

-121-Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-121-Odluka o odabiru 


145/2019-JN Usluge servisa i popravka proizvođača Maquet

- 145-2019-JN Poziv na dostavu ponda

145-2019-JN Dokumentacija uz poziv

145-2019-JN Specifikacija-Troškovnik-Maquet

-145-Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

-145-Odluka o odabiru


140/2019-JN Usluga održavanja ginekološke opreme

140-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

140-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

140-2019-JN Troškovnik-specifikacija

140-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

140-2019-JN Odluka o odabiru


211/2019-JN Periodično ispitivanje niskonaponskih električnih instalacija na objektima, lokacija Švarča

211-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

211-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

211-2019-JN Troškovnik

211-2019-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

211-2019-JN Odluka o odabiru


315/2019-JN Potrošni materijal za anesteziologiju, reanimaciju, intenzivnu medicinu, liječenje boli - PONIŠTENE GRUPE

315-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - JIM

315-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude - JIM

315-2019-JN troškovnici - JIM

315-2019-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

315-2019-JN Odluka o odabiru


312/2019-JN Nabava prehrambenih proizvoda - poništene grupe

312-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - prehrana

312-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude - prehrana

312-2019-JN troškovnici - prehrambeni proizvodi

-312-Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-312-Odluka o odabiru


314/2019-JN Usluga zbrinjavanja patološkog otpada

314-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

314-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda - patološki otpad

314-2019-JN troškovnik.xls

- 314-Odgovor na upit

314-2019-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

314-2019-JN Odluka o odabiru


128-2019-JN Usluge preventivnog održavanja aparata Drager

128-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

128-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

128-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

128-2019-JN Odluka o odabiru


25/2019-JN Ugradbeni potrošni materijal za plastičnu kirurgiju - implatanti za primarnu rekonstrukciju

25-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

25-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

-25-2019-JN izmjena troskovnika

-25-2019-JN troskovnik-specifikacija-izmjena

-25-Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-25-Odluka o odabiru


80/2019-JN Nabava patrona i filter uložaka za deionizaciju vode u medicinsko-biokemijskom laboratoriju

80-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - patrone za deionizaciju vode

80-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

80-2019-JN troškovnik - specifikacija

80-2019-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

80-2019-JN Odluka o odabiru


64/2019-JN Potrošni materijal za uređaj Sentimag (magnetski senzor i magnetski obilježivač za otkrivanje i lociranje limfnih čvorova)

64-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - Sentimag

64-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude - potrošni mat. za Sentimag

64-2019-JN troškovnik - specifikacija

-64-2019-JN izmjena roka za dostavu ponuda

-64-2019-JN Poziv na dostavu ponude-potrosni mat. za Sentimag-izmjena

-64-2019-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

-64-2019-JN Odluka o odabiru


106-1/2019-JN Bolničko posteljno rublje 2 (plahte velike, plahte male, jastučnice, navlake za pokrivače, vreće za posteljno rublje)

106-1-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - bolničko posteljno rublje

106-1-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda - posteljno rublje

106-1-2019-JN troškovnik - specifikacija

106-1-2019-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

106-1-2019-JN Odluka o odabiru


93/2019-JN Nabava sitnog inventara za bolničku kuhinju (porculansko posuđe, pribor za jelo, gumeni pribor)

93-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - SI za bolničku kuhinju

93-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda - SI za bolničku kuhinju

93-2019-JN Specifikacija - troškovnici

93-2019-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

93-2019-JN Odluka o odabiru


247/2019-JN Antivirus licence (520 kom) za potrebe Odsjeka za informatiku

247-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - antivirus licence

247-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda - antivirus licence

247-2019-JN Specifikacija - licence

247-2019-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

- 247-2019-JN Odluka o odabiru


170/2019-JN Usluga kemijskog i mehaničkog čišćenja i dezinfekcije ventilacijskog sustava u fizikalnoj podstanici i podstanici na 3. katu i ventilacijskog sustava u kuhinji

170-2019-JN Poziv na dostavu

170-2019-JN Dokumentacija uz poziv

170-2019-JN Troškovnik

170-2019-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

170-2019-JN Odluka o odabiru


61/2019-JN Sonde za operaciju vena i hemeroida

61-2019-JN Poziv na dostavu

61-2019-JN Dokumentacija uz poziv

61-2019-JN Troškovnik

61-2019-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

61-2019-JN Odluka o odabiru252-1/2019-JN  Razna medicinska oprema za Centar za hemodijalizu

-252-1-2019-Poziv na dostavu ponude-dopis

-252-1-2019-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude - medicnska oprema za hemodijalizu

-252-1-2019-JN troskovnik

-252-1-2019- JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

-252-1-2019-JN Odluka o odabiru


19/2019-JN Antiseptici, dezinficijensi, kemikalije, farmaceutske supstancije

19-2019-JN - Poziv na dostavu ponude,

19-2019-JN Dokumentacija - dezinficijensi

19-2019-JN Troškovnici

19-2019-JN Dokumentacija-izmjena

19-2019-JN Odgovor na upit i izmjena troškovnika

19-2019-JN Dopis - izmjena troškovnika

19-2019-JN Troškovnici - izmjena 

- 19-2019-JN Odgovor na upit 3

19-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

19-2019-JN Odluka o poništenju

19-2019-JN Odluka o odabiru


252-2/2019-JN Oprema po mjeri za centar za hemodijalizu

252-2-2019-JN Poziv na dostavu ponude-oprema po mjeri

- 252-2-2019-JN Poziv na dostavu ponude - oprema po mjeri za hemodijalizu

- 252-2-2019-JN Troskovnik-oprema po mjeri

252-2-2019-JN Hemodijaliza - oprema (sheme)

- 252-2-2019-JN Klub stolić - shema

252-2-2019-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

252-2-2019-JN Odluka o odabiru118-1/2019-JN Preventino servisno održavanje radiloške opreme Philips Healthcare - PONOVLJENO

118-1-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

118-1-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - održavanje opreme Philips Healthcare

118-1-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

118-1-2019-JN Odluka o odabiru


118/2019-JN Preventivno servisno održavanje radiološke opreme Philips Healthcare

- 118-2019-JN Odluka o poništenju

118-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

- 118-2019-JN Poziv na dostavu ponude-odrzavanje opreme Philips


1-2/2019-JN Nabava uredskog materijala - toneri i tinte - dio koji nije obuhvaćen ZN (2. dio)

1-2-2019-JN Poziv na dostavu ponuda.pdf

1-2-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude - toneri i tinte - 2.pdf

1-2-2019-JN Troškovnik - specifikacija.xls

1-2-2019-JN Dopis uz izmjenu 1

1-2-2019-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude izmjena 1

1-2-2019-JN troškovnik - specifikacija izmjena 1

1-2-2019-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

1-2-2019-JN Odluka o odabiru


120/2019-JN- Usluga popravka i održavanje opreme Olympus

-120-Poziv-odrzavanje opreme Olympus

-120-2019-JN Poziv na dostavu ponude

-120-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-120-2019-JN Odluka o odabiru


308/2019-JN Licence za udaljeni pristup poslužiteljima za potrebe Odsjeka za informatiku

308-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - licence

308-2019-JN Dokumentacija uz poziv - licence

308-2019-JN Troškovnik - licence

-308-Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-308-Odluka o odabiru licence 


271/2019-JN UZV aparat pogodan za muskuloskeletalne pretrage (1 kompl) - Služba za kirurgiju

271-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - UZV aparat

271-2019-JN Dokumentacija uz poziv - UZV aparat za kirurgiju

271-2019-JN Specifikacija - UZV aparat za muskuloskeletalne pretrage

-271-Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-271-Odluka o odabiru


270/2019-JN Stomatološka radna jedinica (1 komplet)

270-2019-JN Poziv na dostavu ponude

270-2019-JN Dokumentacija za nabavu - stomatološka radna jedinica

270-2019-JN specifikacija - stomatološka radna jedinica

-270-Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-270-Odluka o odabiru


154/2019-JN Preventivno servisno održavanje uređaja Hologic Selenia Dimensions 3D (mamograf)

154-2019-JN Dopis uz poziv

154-2019-JN Poziv na dostavu ponude - održavanje mamograf

-154-Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-154-Odluka o odabiru


43/2019-JN Potrošni materijal za liječenje rana negativnim tlakom – V.A.C.

43-2019-JN Poziv za dostavu ponuda

43-2019-JN Prilog uz poziv na dostavu ponuda

43-2019-JN Troškovnik

43-2019-JN Dopis IZMJENA dokumentacije.pdf

43-2019-JN Dokumentacija o nabavi - negativni tlak IZMJENA 1.pdf

43-2019-JN troškovnik - specifikacija IZMJENA 1.xlsx

43-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

43-2019-JN Odluka o odabiru


84/2019-JN Brtve silikonske za vrata sterilizatora

-84-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

-84-2019-JN Prilog uz poziv na dostavu ponuda

-84-2019-JN Troškovnik

84-2019-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

- 84-2019-JN Odluka o odabiru


303-1/2019-JN Zaštitna mreža protiv golubova - PONOVLJENO

-303-1-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

-303-1-2019-JN Prilog uz poziv na dostavu ponuda

-303-1-2019-JN Troškovnik

-303-1-2019-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

-303-1-2019-JN Odluka o odabiru


51-2/2019-JN Potrošni materijal za sterilizaciju - PONIŠTENE GRUPE

-51-2-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

-51-2-2019-JN Prilog uz poziv na dostavu ponuda

-51-2-2019-JN Troškovnik

-51-2-2019 Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

-51-2-2019 Odluka o odabiru


255/2019-JN Medicinska oprema ( antidekubitalni madraci, aspiratori, mikrotom, mobilni hladnjak)

-255-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

-255-2019-JN Prilog uz poziv na dostavu ponuda

-255-2019-JN Troškovnici

-255-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-255-2019-JN Odluka o poništenju

-255-2019-JN Odluka o odabiru


-27-1/2019-JN Kateteri, sonde, drenovi - PONIŠTENE GRUPE

-27-1-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

-27-1-2019-JN Prilog uz poziv na dostavu ponuda

-27-1-2019-JN Troškovnici

-27-1-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

-27-1-2019-JN Odluka o poništenju

-27-1-2019-JN Odluka o odabiru


281/2019-JN Uređenje prostora za Oralnu kirurgiju - 2. kat poliklinike

281-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - oralna kirurgija

281-2019-JN Prilog uz poziv na dostavu ponuda - oralna kirurgija

281-2019-JN troškovnici - oralna kirurgija

- 281-2019-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

281-2019-JN Odluka o odabiru


263/2019-JN Sustav videonadzora na vanjskom prostoru oka zgrada sa 23 kamere i stalnim zapisom na DVR snimaču

263-2019-JN Poziv za dostavu

263-2019-JN Prilog uz poziv za dostavu ponuda.pdf

263-2019-JN Troškovnik - specifikacija - video nadzor

263-2019-JN Dopis uz izmjenu 1 dokumentacije

263-2019-JN Prilog uz poziv za dostavu ponuda Izmjena 1

- 263-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 263-2019-JN Odluka o odabiru


114/2019-JN Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - ličilački, zidarski, limarski, podopolagački i vodoinstalaterski radovi na Odjelima bolnice i poliklinici

114-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

114-2019-JN Privitak uz poziv na dostavu ponuda

114-2019-JN troškovnici - tekuće i investicijsko održavanje

- 114-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 114-2019-JN Odluka o odabiru


286/2019-JN Nadogradnja sustava za pohranu podataka sa 12 diskovnih jedinica (1 kompl) - Odsjek za informatiku

286-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

286-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - Privitak

286-2019-JN Troškovnik - specifikacija

286-2019-JN Zapisnk o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

286-2019-JN Odluka o odabiru


303/2019-JN Postavljanje zaštitne mreže protiv golubova - Tehnička služba

303-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

303-2019-JN Poziv na dostavu ponude - Privitak

303-2019-JN Specifikacija - troškovnik

303-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

303-2019-JN Odluka o poništenju


278/2019-JN Medicinska oprema za Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije (Hubbard kada s mlaznicama za masažu i galanizaciju - 2 kom, Compex aparati za stimulaciju - 8 kom, Lift za podizanje pacijenata u ležećem položaju - 1 kom

278-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

278-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - Privitak

278-2019-JN Specifikacija - medicinska oprema za fizikalnu terapiju

- 278-2019 JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 278-2019-JN Odluka o odabiru


304/2019-JN Popravak UZV color doplera proizvođača GE Healthcare model Logiqe na Odjelu za anesteziologiju

304-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

304-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - Privitak

304-2019-JN Troškovnik - specifikacija

304-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

304-2019-JN Odluka o odabiru


197/2019-JN Usluge popravka i održavanja automobila i kamiona

197-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

197-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - Privitak

197-2019-JN Troškovnici

197-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

197-2019-JN Odluka o odabiru


160-2019-JN Preventivno održavanje i servis dizala

160-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

160-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - Privitak

160-2019-JN Troškovnik - dizala

160-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

160-2019-JN Odluka o odabiru


305/2019-JN Medicinska oprema za ginekologiju (CTG uređaji - 2 kom, pregledne lampe - 5 kom)

305-2019-JN Poziv na dostavu ponuda.pdf

305-2019-JN Dokumentacija o nabavi - med. oprema za ginekologiju.pdf

305-2019-JN specifikacija - medicinska oprema za ginekologiju.xls

305-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

305-2019-JN Odluka o odabiru


229/2019-JN Usluga održavanja računalnog sustava na Radiologiji

- 229-2019-JN Poziv na dostavu ponude

- 229-2019-JN Dokumentacija uz Poziv na dostavu ponude

229-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

229-2019-JN Odluka o odabiru


273/2019-JN Biomikroskop s procijepnom svjetiljkom i aplanacijskim tonometrom (1 kom)

273-2019-JN Poziv za dostavu ponude - biomikroskop

273-2019-JN Dokumentacija uz Poziv za dostavu ponuda

273-2019-JN Troškovnik-specifikacija - biomikroskop

273-2019-JN Dopis uz izmjenu dokumentacije.pdf

273-2019-JN Dokumentacija uz poziv za dostavu ponuda IZMJENA 1.pdf

273-2019-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 273-2019-JN Odluka o odabiru


307/2019-JN UZV sonde za uređaj Aloka Alpha 7 (3 kom) na Odjelu za radiološku dijagnostiku

307-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - uzv sonde

307-2019-JN Dokumentacija uz Poziv na dostavu ponude

307-2019-JN Specifikacija - ultrazvučne sonde

307-2019-JN Dopis uz izmjenu specifikacije.pdf

307-2019-JN Specifikacija - ultrazvučne sonde - izmjena 1.xls

307-2019-JN Dopis uz izmjenu 2.pdf

307-2019-JN Izmjena 2 Poziv na dostavu ponuda.pdf

307-2019-JN Dokumentacija za nadmetanje izmjena 2 - ultrazvučne sonde.pdf

307-2019-JN Specifikacija ultrazvučne sonde - izmjena 2.xls

307-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

307-2019-JN Odluka o odabiru


297/2019-JN Usluga produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede

297-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

297-2019-JN Troškovnik - specifikacija

- 297-2019-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocijeni ponuda

- 297-2019-JN Odluka o odabiru


79/2019-JN Posude za infektivni otpad

79-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

79-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - Privitak

79-2019-JN Troškovnik - specifikacija

79-2019-JN Dopis - Izmjena troškovnika specifikacije

79-2019-JN Troškovnik - specifikacija - IZMJENA

79-2019-JN Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocijeni ponuda

- 79-2019-JN Odluka o odabiru


218/2019-JN Usluga zbrinjavanja i odvoza anatomsko patološkog otpada

218-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

218-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - Privitak

218-2019-JN Troškovnik - specifikacija

218-2019-JN Odgovor na upit

218-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

218-2019-JN Odluka o odabiru


171/2019-JN Usluga čišćenje mastolovca - separatora jestivih ulja i masti

171-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

171-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - Privitak

171-2019-JN Troškovnik - specifikacija

171-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

171-2019-JN Odluka o odabiru


302/2019-JN Svježe voće i povrće

- 302-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

- 302-2019-JN Poziv na dostavu ponude - Privitak

- 302-2019-JN Troškovnik - voće i povrće 

302-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

302-2019-JN Odluka o odabiru


73/2019-JN Gorivo (dizelsko gorivo i motorni benzin)

73-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

73-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - Privitak

73-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

73-2019-JN Odluka o odabiru


78/2019-JN Nabava filtera za sterilizaciju vode

78-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

78-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - Privitak

78-2019-JN Troškovnik - filteri za sterilizaciju vode

-78-2019-JN Odgovor na upit

78-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

78-2019-JN Odluka o odabiru


222/2019-JN Usluga ispitivanja otpadnih voda, voda za ljudsku potrošnju, hemodijaliza, bazena za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, analize uzoraka hrane i briseva ruku, sterilnosti aparata, proizvoda koji se izrađuju u bolničkoj ljekarni

222-2019-JN Poziv na dostavu ponude

- 222-2019-JN Poziv na dostavu ponude - Privitak

- 222-2019-JN Troškovnik - zdravstvene usluge 

-222 Odluka o odabiru

-222 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


51-1/2019-JN Potrošni materijal za sterilizaciju - PONIŠTENE GRUPE

51-1-2019-JN Poziv na dostavu ponude

51-1-2019-JN Poziv na dostavu ponude - Privitak

51-1-2019-JN Troškovnici - sterilizacija

51-1-2019 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

51-1-2019 Odluka o odabiru

51-1-2019 Odluka o poništenju


8/2019-JN Potrošni materijal za čišćenje, održavanje i higijenu - 1.dio

8-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

8-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - privitak

8-2019-JN Troškovnik - specifikacija

8-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

8-2019-JN Odluka o odabiru

8-2019-JN Odluka o poništenju


2/2019-JN Obrasci i tiskanice - tiskane po narudžbi

2-2019-JN Poziv na dostavu ponude - tiskanice po narudžbi

2-2019-JN Troškovnik - specifikacija

2-2019-JN Zapinsik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

2-2019-JN Odluka o odabiru


58-1/2019-JN Potrošni materijal za urologiju - PONIŠTENA GRUPA (Transfer set)

58-1-2019-JN Poziv na dostavu ponude - transfer set

58-1-2019-JN Troškovnik - transfer set

58-1-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

58-1-2019-JN Odluka o poništenju


33-1/2019-JN Ugradbeni i potrošni materijal za Invazivnu i interventnu kardiologiju - PONIŠTENA GRUPA (Šprice)

33-1-2019-JN Poziv na dostavu ponude - šprice

33-1-2019-JN Troškovnik - šprice

33-1-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

33-1-2019-JN Odluka o odabiru


269/2019-JN Mjerač krvnog tlaka i krutosti arterija (1 kom) - Odjel nefrologije

269-2019-JN Poziv za dostavu ponuda - mjerač krvnog tlaka i krutosti arterija

269-2019-JN Specifikacija

269-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

269-2019-JN Odluka o odabiru


27/2019-JN Kateteri, sonde i drenovi

27-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

27-2019-JN Troškovnici

27 - Dopis uz izmjenu troškovnika

27-2019-JN Izmjena 1 - grupa 16

27-2019-JN Zapinsik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

27-2019-JN Odluka o odabiru

27-2019-JN Odluka o poništenju


248-1/2019-JN Tipska oprema za opremanje Centra za endoskopiju - PONIŠTENE GRUPE

248-1-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

248-1-2019-JN troškovnici - specifikacije

248-1-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

248-1-2019-JN Odluka o odabiru


292/2019-JN Zamjena kutnih ventila s plovkom u rezervoarima u Hidro stanici - PONOVLJENO

292-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

292-2019-JN Troškovnik - specifikacija

292-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

292-2019-JN Odluka o odabiru


106-2019-JN Bolničko posteljno rublje

106-2019-JN Poziv na dostavu ponude

106-2019-JN Troškovnici - specifikacije

106-2019-JN Zapinsik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

106-2019-JN Odluka o odabiru


268-1/2019-JN UZV aparat za regionalne anestezije (1 kom) - Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje - PONOVLJENO

268-1-2019-Jn Poziv za dostavu ponuda - UZV aparat

268-1-2019-JN Specifikacija - UZV aparat

268-1-2019-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

268-1-2019-JN Odluka o odabiru


256/2019-JN Holter tlaka (5 kom) - Interna medicina

256-2019-JN Poziv za dostavu ponuda - holter tlaka

256-2019-JN Specifikacija - holter tlaka

256-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

256-2019-JN Odluka o odabiru


265/2019-JN Krevet za intenzivnu njegu - Odjel za anasteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu 

265-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - krevet za intenzivnu

265-2019-JN Specifikacija - krevet za intenzivnu njegu

265-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

265-2019-JN Odluka o odabiru


200/2019-JN Usluge obavljanja stručnih poslova radiološke sigurnosti 

200-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - dozimetrija

200-2019-JN Specifikacija - dozimetrija

200-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

200-2019-JN Odluka o odabiru


268/2019-JN UZV aparat za regionalne anestezije (1 kom) - Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

268-2019-JN Poziv za dostavu ponuda - UZV

268-2019-JN Specifikacija - UZV

268-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

268-2019-JN Odluka o poništenju


267/2019-JN Prijenosni respirator s priborom (1 kom) - Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

267-2019-JN Poziv za dostavu ponuda - respirator

267-2019-JN Specifikacija - respirator

267-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

267-2019-JN Odluka o odabiru


292/2019-JN Zamjena kutnih ventila s plovkom u rezervoarima u Hidro stanici

292-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

292-2019-JN Troškovnik - specifikacija

292-2019-JN Odluka o poništenju


290/2019-JN Popravak i montaža operacijske lampe Xten - Odjel operacije

290-2019-JN Poziv na dostavu ponude

290-2019-JN Troškovnik - specifikacija

290-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

290-2019-JN Odluka o odabiru


254/2019-JN Set za videolaringoskopiju i otežane intubacije (1 kpl) - JIM

254-2019-JN Poziv za dostavu ponuda - videolaringoskop

254-2019-JN Specifikacija - videolaringoskop

254-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

254-2019-JN Odluka o odabiru


177/2019-JN Nabava usluge tapeciranja (stolice i stolovi za pregled pacijenata)

177-2019-JN Poziv na dostavu ponude - tapeciranje stolica i stolova

177-2019-JN Troškovnik

177-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

177-2019-JN Odluka o odabiru


291/2019-JN Potrošni materijal za ginekologiju, rodilište i rađaonu

291-2019-JN Poziv na dostavu ponude

291-2019-JN Specifikacije - troškovnici

291-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

291-2019-JN Odluka o odabiru


51/2019-JN Potrošni materijal za sterilizaciju - krep papir, folije, rukavi, indikatori sterilizacije

51-2019-JN Poziv na dostavu ponude

51-2019-JN Dopis - pojašnjenje - IZMJENA troškovnika

51-2019-JN Poziv na dostavu ponude - IZMJENA

51-2019-JN Troškovnici - sterilizacija - IZMJENA

51-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

51-2019-JN Odluka o odabiru

51-2019-JN Odluka o poništenju


214/2019-JN Odštopavanje i ispiranje kanalizacije

214-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - kanalizacija

214-2019-JN Specifikacija - troškovnik

214-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

214-2019-JN Odluka o odabiru


58/2019-JN Potrošni materijal za urologiju

58-2019-JN Poziv na dostavu ponude

58-2019-JN Troškovnici - specifikacije

58 - Dopis uz izmjenu troškovnika IZMJENA 1

58-2019-JN Specifikacija - grupa 3 IZMJENA 1

58-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

58-2019-JN Odluka o odabiru

58-2019-JN Odluka o poništenju


21/2019-JN Deterdženti i dezinficijensi za medicinske instrumente u operaciji

21-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

21-2019-JN Troškovnik - specifikacija

21-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

21-2019-JN Odluka o odabiru


1-1/2019-JN Nabava uredskog potrošnog materijala - toneri i tinte (dio koji nije obuhvaćen zajedničkom nabavom)

1-1-2019-JN Poziv na dostavu ponude - toneri i tinte

1-1-2019-JN Troškovnik - specifikacija

1-1-2019-JN Dopis - izmjena Poziva na dostavu ponuda - toneri i tinte

1-1-2019-JN Poziv na dostavu ponude - toneri i tinte - IZMJENA 1

1-1-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

1-1-2019-JN Odluka o odabiru


57/2019-JN Skalpeli i rezači

57-2019-JN Poziv na dostavu ponude

57-2019-JN Troškovnik

57-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

57-2019-JN Odluka o odabiru


129/2019-JN Sigurnosno tehnička provjera elektroskalpela i generatora - Odjel operacije

129-2019-JN Poziv na dostavu ponude

129-2019-JN Troškovnik - specifikacija

129-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

129-2019-JN Odluka o odabiru33/2019-JN Ugradbeni i potrošni materijal za Invazivnu i interventnu kardiologiju

33-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

33-2019-JN Troškovnik - specifikacija

33-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

33-2019-JN Odluka o odabiru

33-2019-JN Odluka o poništenju


260/2019-JN Nabava potrošnog materijala za čišćenje, održavanje i higijenu - PONIŠTENA GRUPA

260-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

260-2019-JN Troškovnik - poništena grupa

260-2019-JNn Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

260-2019-JN Odluka o odabiru


258/2019-JN Implementacija GDPR modula u okviru projekta sukladnosti poslovanja sa zahtjevima opće EU uredbe o zaštiti osobnih podataka pojedinaca

258-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - GDPR

258-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

258-2019-JN Odluka o odabiru


248/2019-JN Tipska oprema za opremanje Centra za endoskopiju

248-2019-JN Poziv na dostavu ponuda

248-2019-JN troškovnik - specifikacija

248-2019-JN Dopis - izmjena specifikacije

248-2019-JN Poziv na dostavu ponuda - izmjena 1

248-2019-JN troškovnici - specifikacije - izmjena 1

248-2019-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

248-2019-JN Odluka o odabiru

248-2019-JN Odluka o poništenju