185-2021-JN Usluga periodičnog ispitivanja uređaja koji proizvode neionizirajuće zračenje (optičko i magnetno) - MAGNETI

- 185-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 185-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda - magneti

- 185-2021-JN troškovnik - magneti

- 185-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 185-2021-JN Odluka o odabiru


51-1/2021-JN Potrošni medicinski materijal – zavojni i ostali sanitetski materijal (operacijski setovi) – PONIŠTENE GRUPE

- 51-1-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 51-1-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 51-1-2021-JN troškovnik - specifikacija

-51-1-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

-51-1-2021-JN Odluka o odabiru


 290/2021-JN Profesionalni hladnjak za krvne pripravke (1 kom)- Odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija

-290-2021-JN Poziv na dostavu ponude-hladnjak laboratorij

290-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponuda-hladnjak laboratorij

-290-2021-JN Odluka o odabiru-hladnjak-laboratorij

-290-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


293/2021-JN Nadogradnja bolničkog modula BIS-a i LIS-a- podrška za COVID 19 (3 faze)

-293-2021-JN Poziv na dostavu ponude

-293-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-dopuna dokumentacije o nabavi u pozivu na dostavu ponude

-293-2021-JN poziv na dostavu ponude-dopuna

-293-2021-JN Odluka o odabiru

-293-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


201/2021-JN Preuzimanje i zbrinjavanje biorazgradivog otpada i jestivog ulja

- 201-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 201-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 201-2021-JN troškovnik

- 201-2021- JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 201-2021-JN Odluka o odabiru


33/2021-JN Pelene za j.u.

- 33-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 33-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

- 33-2021-JN troškovnici - specifikacije

- 33-2021-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 33-2021-JN Odluka o odabiru 


23/2021-JN Dijalizator (adsorber) sa adapterima za uklanjanje citokina

- 23-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 23-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 23-2021-JN troškovnik

- 23-2021-JN Odgovor na zahtjev za izmjenom

- 23-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 23-2021-JN Odluka o odabiru


 15/2021-JN Tabletirana sol

- 15-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 15-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 15-2021-JN troškovnik

- 15-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 15-2021-JN Odluka o odabiru


289/2021-JN Pribor za jelo za jednokratnu upotrebu

-289-2021-JN poziv na dostavu ponude-pribor za jednokratnu upotrebu

-289-2021-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-pribor za jednokratnu upotrebu

-289-2021-JN troskovnik-specifikacija

-289-2021-JN Odluka o odabiru

-289-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


247/2021-JN Defibrilator za OHBP (1 kom) 

-247-2021-JN poziv na dostavu ponude-defibrilator

-247-2021-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-defibrilator

-247-2021-JN Odluka o odabiru

-247-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


121/2021- JN Usluge servisa i popravaka (operacijskih stolova, operacijskih lampi, stativa) proizvođača Maquet

- 121-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 121-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 121-2021-JN troškovnik-specifikacija

- 121-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 121-2021-JN Odluka o odabiru


98/2021-JN Usluga preventivnog servisnog održavanja i popravaka med. opreme proizvođača Hitachi, Viasonix, Hologic, Supersonic, Natus, Aloka

- 98-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 98-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 98-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 98-2021-JN Odluka o odabiru


207/2021-JN Usluga zbrinjavanja patološkog otpada 

- 207-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 207-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 207-2021-JN troškovnik

- 207-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 207-2021-JN Odluka o odabiru


286/2021-JN Usluga popravka UZV uređaja GE Healthcare LogiqS8

-286-2021-JN Poziv na dostavu ponude-usluga popravka uzv

-286-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-286-2021-JN Odluka o odabiru

-286-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


287/2021-JN Injektor kontrasta za CT Uređaj (1 kom) Odjel za radiologiju

-287-2021-JN Poziv na dostavu ponude-injektor

-287-2021-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-injektor kontrasta za CT

-287-2021-JN Odluka o odabiru-injektor

-287-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


288/2021-JN Bežični prijenosni digitalni DR sustav za opću radiologiju (1 kom)- Odjel za radiologiju

-288-2021-JN Poziv-digitalni DR sustav radiologija

-288-2021-JN Dokumentacija u pozivu na dostavu ponuda-digitalni DR sustav radiologija

-288-2021-JN troskovnik-tehnicka specifikacija

288-2021-JN Odluka o odabiru

-288-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

  


117/2021-JN Usluga održavanja ginekološke opreme (CTG aparata, el.usisna pumpa, vakum ekstraktori, inf.pumpe Argus, monitori vit.funkcija, indkubator, lampe za grijanje beba, UZV digitalni Color dopler, šamponirka, krevet za porod)

- 117-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 117-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 117-2021-JN troškovnici - specifikacije

- 117-2021-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 1.dio

- 117-2021-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 2.dio

- 117-2021-JN Odluka o odabiru


16/2021-JN Ugradbeni i potrošni materijal za plastičnu kirurgiju – Implantati za primarnu rekonstrukciju (nakon karcinoma dojke)

- 16-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 16-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 16-2021-JN troškovnik

- 16-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 16-2021-JN Odluka o odabiru


105/2021-JN Usluge preventivnog održavanja aparata Drager

- 105-2021-JN Poziv na dostavu ponude

- 105-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude - održavanje Drager

- 105-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 105-2021-JN Odluka o odabiru


191/2021-JN Servis i ispitivanje vatrogasnih aparata (350 kom)

- 191-2021-JN Poziv na dostavu ponude

- 191-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 191-2021-JN troškovnik

- 191-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 191-2021-JN Odluka o odabiru


66/2021-JN Patrone i filter ulošci za deionizaciju vode u medicinsko - biokemijskom laboratoriju

- 66-2021-JN Poziv na dostavu ponude

- 66-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 66-2021-JN troškovnik - specifikacija

- 66-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 66-2021-JN Odluka o odabiru


123/2021-JN Usluge popravaka i održavanje opreme Olympus - mikroskopi

- 123-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 123-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 123-2021-JN troškovnik

- 123-2021-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 123-2021-JN Odluka o odabiru


22-1/2021-JN Potrošni medicinski materijal za  JIM (za respirator, sedacija inhalacijskim anestetikom, bronhoskope, za aspiraciju) - poništene grupe

-22-1-2021-JN Poziv na dostavu ponude JIM poništene grupe

-22-1-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-22-1-2021-JN troškovnici potrošni JIM poništene grupe

-22-1-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

-22-1-2021-JN Odluka o odabiru


257/2021-JN Antivirus licence za 600 računala (600 kom) - Odsjek za informatiku

- 257-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 257-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda - antivirus licence

- 257-2021-JN specifikacija - licence

- 257-2021-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 257-2021-JN Odluka o odabiru


48/2021-JN Potrošni mat. za laser za operaciju vena i hemeroida - jednokratne sonde za vene i hemeroide i sonde za minimalno invazivne laserske zahvate

- 48-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 48-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-48-2021-JN troškovnici - specifikacije

- 48-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 48-2021-JN Odluka o odabiru


70/2021-JN Brtve silikonske za vrata sterilizatora

- 70-2021-jn Poziv na dostavu ponuda

- 70-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 70-2021-JN troškovnici

- 70-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 70-2021-JN Odluka o odabiru


28-1/2021-JNReagensi i potrošni materijal za medicinsko-biokemijski laboratorij (testovi za kontrolu rada, test krv u stolici, ACE) - poništene grupe

-28-1-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-28-1-2021-JN Poziv na dostavu ponude-laboratorij 3-ponistene grupe

-28-1-2021-JN troskovnici ponistene grupe

-28-1-2021-JN Odgovor na upit

-28-1-2021 JN Odluka o odabiru

-28-1-2021 JN zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


 217/2021-JN Održavanje računalnog programa Esculap 2000 - bolnička ljekarna

- 217-2021-JN Poziv na dostavu ponuda - održavanje računalnog programa

- 217-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

-217-2021-JN Odluka o odabiru

-2017-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


 

 146-2021-JN Kemijsko i mehaničko čišćenje i dezinfekcija ventilacijskog sustava

-146-2021-JN Poziv na dostavu ponude čišćenje ventilacijskog sustava

-146-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponuda

-146-2021-JN troskovnici-specifikacije

-146-2021-JN Odluka o odabiru kemijsko i mehanicko ciscenje ventilacijskog sustava

-146-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


180/2021-JN Ispitivanje na nepropusnost klima sistema

- 180-2021- JN Poziv na dostavu ponuda

- 180-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

- 180-2021-JN troškovnik - nepropusnost klima sistema

-180-2021-JN Odluka o odabiru

-180-2021-jn Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


282/2021-JN Grijač fizioloških otopina (1 kom) - Odjel operacije

- 282-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

282-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda - grijač 

-282-2021-JN Odluka o odabiru

-282-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


90/2021-JN Radno zaštitna odjeća (medicinska)

- 90-2021-JN Poziv na dostavu ponude

- 90-2021-JN Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

- 90-2021-JN Troškovnici

- 90-2021-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 90-2021-JN Odluka o odabiru


28/2021-JN Reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biokemijski laboratorij 3 (reagensi za mjerenje kalprotektina, testovi za određivanje droga u urinu, FDP, za kontrolu rada, na sifilis Tph, za dokazivanje krvi u stolici)

- 28-2021-JN Poziv na dostavu ponude

- 28-2021-JN Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

- 28-2021-JN troškovnici

- 28-2021-JN Odgovor na upit - izmjena

- 28-2021-JN troškovnici - izmjena

- 28-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 28-2021-JN Odluka o odabiru

- 28-2021-JN Odluka o poništenju


131/2021-JN Usluga održavanja mamografskog sustava Hologic Selenia Dimensions 3D (redovito preventivno servisno održavanje i popravci kvarova)

- 131-2021-JN Poziv na dostavu ponuda - održavanje

- 131-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude - održavanje

- 131-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 131-2021-JN Odluka o odabiru


 260/2021-JN Uređaj za neprekidno napajanje letvama za strujne krugove ( 1 kompl)

-260-2021-JN Poziv na dostavu ponude uredaj za napajanje

-260-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-260-2021-JN troskovnik ups

- 260-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 260-2021-JN Odluka o odabiru


259/2021-JN Računala, monitori i pisači

-259-2021-JN Poziv na dostavu ponude racunala, monitori i pisaci

-259-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-259-2021-JN troskovnik racunala monitori pisaci

- 259-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 259-2021-JN Odluka o odabiru


181/2021-JN Usluge popravka i održavanja automobila i kamiona

-181-2021 poziv na dostavu ponude popravak i odrzavanje automobili

-181-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-181-2021-JN troskovnici - automobili

-181-2021-JN Odluka o odabiru

-181-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


54/2021-JN Potrošni medicinski materijal za citostatski postupak

-54-2021-JN poziv na dostavu ponude

-54-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-54-2021-JN troskovnik citostatski

-Odgovor na upit citostatski postupak

-54-2021-JN troskovnik citostatski-izmjena

-54-2021-JN Odluka o odabiru

-54-2021-JN Odluka o ponistenju

-54-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


 278/2021-JN Uređaj za suho otapanje plazme (1 kom) - Odjel za transfuzijsku medicinu

-278-2021-JN poziv na dostavu ponude uredaj za suho otapanje plazme

-278-2021-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-aparat za suho otapanje plazme

-278-2021-JN Odluka o odabiru

-278-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


277/2021-JN Profesionalni hladnjak za skladištenje lijekova  (1 kom) - Odjel ljekarne

-277-2021-JN poziv na dostavu ponude hladnjak

-277-2021-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-hladnjak ljekarna

-277-2021-JN Odluka o odabiru hladnjak

-277-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


279/2021- JN Zakup sustava za pohranu podataka i sustava za udaljenu kopiju - Odjel informatike  

-279-2021-JN Poziv na dostavu ponude zakup sustava

-279-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponuda 

-279-2021-JN Odluka o odabiru

-279-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


 216/2021-JN Usluga održavanja računalnog sustava na Radiologiji

- 216-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 216-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 216-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 216-2021-JN Odluka o odabiru 


14-1/2021-JN Potrošni medicinski materijal za citologiju i patologiju (reagensi, testovi i pot.materijal za patologiju i citologiju)- poništene grupe

-14-01-2021-JN poziv na dostavu ponude potrosni materijal za citologiju

-14-1-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-14-1-2021-JN troskovnici - specifikacije

- 14-1-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 14-1-2021-JN Odluka o odabiru

- 14-1-2021-JN Odluka o poništenju 


210/2021-JN Jednogodišnja usluga produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede

-210-2021-JN Poziv na dostavu ponude sanitarne iskaznice

-210-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-210-2021-JN troskovnik-specifikacija 

- 210-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda  

- 210-2021-JN Odluka o odabiru


209/2021-JN Usluga ispitivanja otpadnih voda, vode za ljudsku potrošnju, hemodijalizu, bazena, analiza uzoraka hrane

-209-2021-JN Poziv na dostavu ponude otpadne vode

-209-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-209-2021-JN troskovnik - specifikacija

- 209-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 209-2021-JN Odluka o odabiru


 204/2021-JN Usluga čišćenja mastolovca

-204-2021-JN poziv na dostavu ponude

-204-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-204-2021-JN troskovnik

-204-2021-JN Odluka o odabiru mastolovac

-204-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda mastolovac


64/2021-JN Filteri za sterilizaciju vode

-64-2021-JN Poziv na dostavu ponude

-64-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-64-2021-JN troskovnik

-64-2021-JN Odluka o odabiru filteri

-64-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


59/2021-JN Gorivo (dizelsko gorivo i motorni benzin)

-59-2021-JN Poziv na dostavu ponude

-59-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-59-2021-JN troskovnik

-59-2021 Odluka o odabiru

-59-2021 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


276/2021-JN Savjetodavne usluge za unaprijeđenje točnosti šifriranja epizoda liječenja

-276-2021-JN Poziv na dostavu ponude - savjetodavne usluge

-276-2021-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-savjetodavne usluge 

-276-2021-JN Odluka o odabiru savjetodavne usluge

-276-2021-JN zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

  


275/2021-JN UZV sonda za uređaj Avisio (1 kom)- Očni odjel

-275-2021-JN Poziv na dostavu ponude uzv.sonda

275-2021-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda -sonda za ocni uzv

-275-2021-JN Odluka o odabiru uzv sonda

-275-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

  


274/2021-JN Izvođenje elektroinstalacija na Odjelu izolacije

-274-2021-JN Poziv na dostavu ponude elektroinstalacije odjel izolacije

274-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponuda-izvodenje elektroinstalacija

274-2021-JN troskovnik elektroinstalacije

-274-2021-JN Odluka o odabiru elektroinstalacije

-274-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


273/2021-JN Izvođenje instalacija komprimiranog zraka u zgradi Švarča 1

-273-2021-JN Poziv na dostavu ponude instalacija komprimirani zrak

-273-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponuda-izvodenje instalacija

-273-2021-JN troskovnik komprimirani zrak

-273-2021-JN Odluka o odabiru

-273-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


39/2021-JN Potrošni materijal za sterilizaciju (krep papiri, folije, rukavi, indikatori sterilizacije...)

- 39-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 39-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 39-2021-JN troškovnici - specifikacije

- 39-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda 1. dio

- 39-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda 2. dio

- 39-2021-JN Odluka o odabiru


236/2021- JN Uređaj za digitalnu vizualizaciju vena

-236-2021-JN Poziv na dostavu ponude

-236-2021-JN Dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-uredaj za dig.vizualizaciju vena

-Odgovor na upit

-236-2021-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-uredaj za vene-izmjena

- 236-2021-JN Odgovor na upit 2

- 236-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 236-2021-JN Odluka o odabiru


18/2021-JN Kateteri, sonde, drenovi

- 18-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 18-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 18-2021-JN troškovnici - specifikacije

- 18-2021-JN zapisnik 1.dio

- 18-2021-JN zapisnik 2.dio

- 18-2021-JN zapisnik 3.dio

- 18-2021-JN Odluka o odabiru

- 18-2021-JN Odluka o poništenju


24/2021-JN Potrošni materijal za analizator AQT90 FLEX u vlasništvu OB Karlovac

- 24-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 24-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 24-2021-JN troškovnik - potrošni materijal za AQT90 FLEX

- 24-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 24-2021-JN Odluka o odabiru


269/2021-JN Usluga popravka bušilice AR-600, proizvođača Artrex

-269-2021-JN Poziv na dostavu ponude popravak busilice AR-600

-269-2021-JN Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-269-2021-JN Odluka o odabiru

-269-2021-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


47-1/2021-JN Potrošni materijal za urologiju - PONIŠTENE GRUPE

- 47-1-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 47-1-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 47-1-2021-JN troškovnici - specifikacije.xls

- 47-1-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 47-1-2021-JN Odluka o odabiru

- 47-1-2021-JN Odluka o poništenju


50-1/2021-JN Potrošni medicinski materijal - namijenjen za medicinske uređaje - PONIŠTENE GRUPE

- 50-1-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 50-1-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 50-1-2021-JN troškovnici - specifikacije

- 50-1-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 50-1-2021-JN Odluka o odabiru


 264-2021-JN Oprema za bolničku kuhinju

-264-2021-JN Poziv na dostavu ponude -oprema za bolničku kuhinju

- 264-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 264-2021-JN Odluka o odabiru


44-2021-JN Potrošni materijal za bušilice i pile (za ortopediju i traumatologiju)

-44-2021-JN Poziv na dostavu ponude

-44-2021-JN Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-44-2021-JN Troskovnici potrosni za pile i busilice

- 44-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 44-2021-JN Odluka o odabiru

- 44-2021-JN Odluka o poništenju


265/2021-JN  Usluga procjene stanja prema međunarodno priznatim akreditacijskim standardima za zdravstvene usluge i ISO 9001:2015

-265-2021-JN Poziv na dostavu ponude

-265-2021-JN Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-Odgovor na upit

- 265-2021-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.pdf

- 265-2021-JN Odluka o odabiru


240-2021-JN Traktorska kosilica- Odsjek za tehničke poslove i održavanje

-240-2021-JN Poziv na dostavu ponude traktorska kosilica

-240-2021-JN Dokumentacija u pozivu na dostavu ponude traktorska kosilica

-240-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda traktorska kosilica

-240-2021-JN Odluka o odabiru traktorska kosilica


184/2021-JN Usluge obavljanja stručnih poslova radiološke sigurnosti

- 184-2021-JN Poziv na dostavu ponuda - dozimetrija

- 184-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda - dozimetrija

- 184-2021-JN specifikacija - dozimetrija

- 184-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 184-2021-JN Odluka o odabiru


31/2021-JN Potrošni materijal za liječenje rana negativnim tlakom - V.A.C.

- 31-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 31-2021- JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 31-2021-JN troškovnici - specifikacije

- 31-2021-JN Dopis uz izmjenu dokumentacije

- 31-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude - Izmjena 1

- 31-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 31-2021-JN Odluka o odabiru


47/2021-JN Potrošni materijal za urologiju

- 47-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 47-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 47-2021-JN troškovnici - specifikacije

- 47-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 47-2021-JN Odluka o odabiru

- 47-2021-JN Odluka o poništenju


106/2021-JN Usluga servisa i sigurnosno tehničke provjere elektroskalpela, generatora i ultrazvučnih noževa - Odjel operacije

- 106-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 106-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

106-2021-JN Specifikacije -sigurnosno tehnička provjera -izmjena

-Dopis -obavijest

- 106-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 106-2021-JN Odluka o odabiru

- 106-2021-JN Odluka o poništenju


49-1/2021-JN Potrošni medicinski materijal za vaskularnu kirurgiju - PONIŠTENE GRUPE

- 49-1-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 49-1-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 49-1-2021-JN troškovnici - specifikacije

-49-1-2021-JN Odluka o odabiru

-49-1-2021-JN Odluka o ponistenju

-49-1-2021-JN Zapisnik otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


46/2021-JN Skalpeli i rezači

- 46-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 46-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 46-2021-JN troškovnici - specifikacije

- 46-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 46-2021-JN Odluka o odabiru

- 46-2021-JN Odluka o poništenju


41/2021-JN Potrošni materijal za ginekologiju, rodilište i rađaonu

- 41-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 41-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

Dopis-izmjena dokumentacije

-41-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude -izmjena

41-2021-JN Specifikacije-troskovnici-izmjena

- 41-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 41-2021-JN Odluka o odabiru

- 41-2021- JN Odluka o poništenju


199/2021-JN Odštopavanje i ispiranje kanalizacije

- 199-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 199-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 199-2021-JN troškovnik-specifikacija

-199-2021-JN Odluka o odabiru

-199-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


125/2021-JN  Usluga godišnjeg održavanja uređaja za demineralizaciju vode u laboratoriju i ljekarni

-125-2021-JN Poziv na dostavu ponude

-125-2021-JN Troskovnik - specifikacija

-125-2020-JN Odluka o odabiru

-125-2020-JN Zapisnik o otvaranju


92/2021-JN Poštanske usluge

-92-2021-JN Poziv na dostavu ponude

-92-2021-JN troskovnik-postanske usluge 

-92-2021-JN Odluka o odabiru

-92-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


65-2021-JN Posude za infektivni otpad

65-2021-JN Poziv na dostavu ponude-posude za infektivni otpad

65-2021-JN dokumentacija u pozvu na dostavu ponude posude za infektivni otpad

65-2021-JN troskovnik-specifikacija

-65-2020-JN Odluka o odabiru

-65-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda