Bagatelna nabava - arhiva


- Evidencija bagatelne nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000 kn – I. kvartal

- Evidencija bagatelne nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000 kn – II kvartal

- Evidencija bagatelne nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000 kn – III kvartal

- Evidencija bagatelne nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000 kn – IV kvartal

- Evidencija ugovora 2014 - Nabava roba, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn a do 200.000,00 kn za robu i usluge i do 500.000,00 kn za radove

 Sanitarne iskaznice

- Odluka o odabiru ponude

- Poziv za dostavu Ponude za Jednogodišnju uslugu produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede

- Troškovnik BN 04-2014-specifikacija sanitarne iskaznice


Vatrogasni aparati

- Odluka o odabiru ponude

- Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju nabavu usluge periodičnog servisa i unutarnjeg pregleda vatrogasnih aparata

- Troškovnik BN-03-2014


Jednogodišnja nabava usluge obavljanja stručih poslova zaštite od ionizirajućih zračenja i provdebe osobne dezimetrije

- Odluka o odabiru ponude

- Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju nabavu usluge obavljanja stručnih poslova zaštite od ionizirajućih zračenja i provedbe osobne dozimetrije


Jednogodišnja nabava filtera za sterilizaciju vode

- Odluka o odabiru ponude

- Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju nabavu filtera za sterilizaciju vode

- Specifikacija- filteri za sterilizaciju vode BN 02-2014


Hormoni rasta

- Odluka i zapisnik

- Poziv na dostavu ponude BN 06-2014

- Specifiikacija - hormoni rasta


Toneri i tinte

- Odluka i zapisnk

- Poziv na dostavu ponude BN 05-2014 toneri i tine

- Specifikacija BN 05-2014 - toneri i tinte

- Izmjena specifikacije

- Specifikacija BN 05-2014 - toneri i tinte-IZMJENA


Tiskanice i obrasci - tiskanje po narudžbi

- Odluka o odabiru i zapisnik

- Poziv na dostavu ponude BN 07-2014 - Tiskanice i obrasci

- Specifikacija BN 07- tiskanice i obrasci


Brisevi i uzorci

- Odluka o odabiru i zapisnik

- Poziv na dostavu ponude BN 08-2014 - Brisevi i uzorci

- Specifikacija brisevi i uzorci BN 08


Posteljno rublje

- Odluka o poništenju BN-09-2014

- Poziv na dostavu ponude BN 09-2014 POSTELJNO RUBLJE

- specifikacija- BN 09-2014 posteljno rublje


Vreće i vrećice od plastičnih masa i sredstva za pranje podova

- Zapisnik- vreće za smeće i sredstva za pod

- Odluka o odabiru vreće za smeće

- Odluka o poništenju sredstva za podove

- Poziv na dostavu ponude BN 10-2014 vreće i vrećice od plastičnih masa i sredstva za pranje podova

- specifikacija BN 10-2014 vreće


Jednogodišnja nabava usluge u svezi zaštite od požara

- Poziv na dostavu ponude BN - 11-2014. ZAŠTITA OD POŽARA

- troškovnik BN 11-2014 požar

- Zapisnik i Odluka o odabiru BN 11- 2014


Usluge deratizacije i dezinsekcije

- Poziv na dostavu ponude BN 12-2014

- specifikacija BN 12-2014

- Odluka i zapisnik BN 12-2014


Nabava posebno skupi lijekovi (lapatinib, boceprevir)

- Poziv na dostavu ponude BN 13-2014

- specifiikacija BN 13-2014

- Zapisnik i Odluka o odabiru BN-13-2014


Usluge popravaka i održavanja automobila i kamiona

- Poziv na dostavu ponude popravak automobila

- BN-14-2014 TROŠKOVNIK

- BN 14-2014 Zapisnik SCAN

- BN 14-2014 Odluka o odabiru SCAN


Nabava posteljnog rublja BN-15/2014

- Poziv na dostavu ponude BN 15-2014 POSTELJNO RUBLJE

- specifikacija- BN 15-2014 posteljno rublje

- BN-15-2014 Zapisnik o otvaranju i Odluka o odabiru


Sredstva za pranje podova BN -16/2014

- Poziv na dostavu ponude BN 16-2014 SREDSTVA ZA PRANJE PODOVA

- specifikacija BN 16-2014 sredstva za pranje podova

- BN 16-2014 Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda i Odluka o odabiru - SCAN


Mikroskop

- Poziv na dostavu ponude Mikroskop - BN 17-2014

- Specifikacija mikroskop BN 17-2014

- BN-17-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - mikroskop

- BN-17-2014 Odluka o odabiru- mikroskop


Peginterferon alfa-2b

- BN - 18-2014 - Poziv na dostavu ponude

- specifiikacija BN 18-2014

- BN 18-2014 ODLIKA O ODABIRU I ZAPISNIK O OTVARANJU - SCAN


Dizala

- BN - 19-2014 - Poziv na dostavu ponude DIZALA

- 19-2014 - dizala - troškovnik

- BN-19-2014 Odluka o odabiru - dizala SCAN

- BN-19-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni -dizala SCAN


Popravak stroja za pranje bijelog suđa tip Meiko B-460 VAP

- BN-20-2014 Poziv na dostavu ponude

- BN-20-2014 troškovnik

- BN 20-2014 zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - popravak stroja za pranje bijelog suđa

- BN-20-2014 Odluka o odabiru - popravak stroja za pranje bijelog suđa


Popravak aparata za četverostaničnu galvanizaciju

- BN-21-2014 Poziv na dostavu ponude popravak aparata za četverost. galv.

- BN-21-2014 troškovnik - popravak aparata za četverostaničnu galvanizaciju

- BN-21-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- BN-21-2014 Odluka o odabiru


Sanacija i popravak dimnjaka kotlovnice Švarča

- BN 22-2014 Poziv na dostavu ponude sanacija i popravak dimnjaka kotlovnice Švarča

- BN-22-2014 troškovnik -sanacija i popravak dimnjaka kotlovnice Švarča

- BN-22-2014 Odluka o odabiru - sanacija i popravak dimnjaka kotlovnica Švarča

- BN-22-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - sanacija i popravak dimnjaka kotlovnice Švarča


Popravak RTG uređaja Philips Diagnost CS

- BN-23-2014 Poziv na dostavu ponude popravak RTG uređaja Philips Diagnost CS

- BN-23-2014 troškovnik - popravak RTG uređaja Philips Diagnost

- BN -23-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda RTG uređaj Philips Bucky Diagnost CS

- BN-23-2014 Odluka o odabiru- RTG uređaj Philips Bucky Diagnost CS


Izrada pečata i štambilja BN-24-2014

- Poziv na dostavu ponude BN 24-2014

- Zapisnik - pečati - za vanjski web

- Odluka - štambilji


Usluga kemijskog čišćenja i dezinfekcije ventilacijskog sustava u kuhinji

- BN 25-2014Poziv na dostavu ponude - kemijsko čišćenje ventilacijskog sustava u kuhinji

- BN-25-2014 troškovnik - kemijsko čišćenje ventilacijskog sustava u kuhinji

- BN-25-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni čišćenja i dezinfekcije ventilacijskog sustava

- BN-25-2014 Odluka o odabiru - čišćenje i dezinfekcija ventilacijskog sustava u kuhinji


Usluga čišćenja mastolovca

- BN-26-2014 Poziv na dostavu ponuda - Usluga čišćenja mastolovca

- BN-26-2014 Specifikacija - Usluga čišćenja mastolovca

- BN-26-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - usluga čišćenja mastolovca - separatora jestivih ulja i masti

- BN-26-2014 Odluka o odabiru - usluga čišćenja mastolovca - separatora jestivih ulja i masti


Izobrazba djelatnika iz područja zaštite od ionizirajućih zračenja BN - 27/2014

- Poziv na dostavu ponude BN 27-2014

- troškovnik BN-27-2014

- BN-27-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - izobrazba iz područja zaštite od ionizirajućih zračenja

- BN-27-2014 Odluka o poništenju - izobrazba iz područja zaštite od ionizirajućih zračenja


Aparat za suho otapanje plazme (Transfuzija) BN-28/2014

- Poziv na dostavu ponude aparat za suho otapanje plazme - BN 28-2014

- Specifikacija aparat za suho otapanje plazme BN 28-2014

- BN-28-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - suho otapanje plazme

- BN-28-2014 Odluka o poništenju- suho otapanje plazme


Analizator za markere krvlju prenosivih bolesti BN-29/2014

- Poziv na dostavu ponude analizatora za markere krvlju prenosivih bolesti - BN 29-2014

- Specifikacija analizatora za markere krvlju prenosivih bolesti BN 29-2014

- BN-29-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - analizator za markere krvlju prenosivih bolesti

- BN-29-2014 Odluka o poništenju - analizator za markere krvlju prenosivih bolesti


Dizelsko gorivo i motorni benzin

- Poziv na dostavu ponude DIZELSKO GORIVO I MOTORNI BENZIN - BN 30-2014

- BN 30-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - gorivo

- BN 30-2014 Odluka o odabiru - gorivo


Paravan sa zaštitom od zračenja

- BN-31-2014 Poziv na dostavu ponude

- BN-31-2014 Specifikacija paravan

- BN 31-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - paravan

- BN 31-2014 Odluka o odabiru - paravan


Održavanje opreme - Vamstec BN-32-2014

- Poziv na dostavu ponude BN 32-2014

- BN 32-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - VAMS TEC

- BN 32-2014 Odluka o odabiru- VAMC TEC


Usluga redovnog godišnjeg servisa elektro agregata TORPEDO KONČAR 180 kVA

- Poziv na dostavu ponuda -ELEKTRO AGREGATI

- BN-33-2014 troškovnik - servis elektro agregata

- BN 33-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - elektro agregati

- BN 33-2014 Odluka o odabiru - elektro agregati


BN-34/2014 Nabava fiberbronhoskopa

- Poziv na dostavu ponude fiberbronhoskopa - BN 34-2014

- Specifikacija fiberbronhoskop

- BN 34-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda- fiberbronhoskop

- BN 34-2014 Odluka o odabiru- fiberbronhoskop


BN 35/2014 Roler - ploča za prelaganje pacijenata (2 kom)

- Poziv na dostavu ponude roler - BN 35-2014

- BN 35-2014 Specifikacija roler

- BN 35-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - roler- ploča za prelaganje pacijenata

- BN 35-2014 Odluka o odabiru - roler - ploča za prelaganje pacijenata


BN 36/2014 Posude za infektivni otpad

- BN 36-2014 - Poziv na dostavu ponude posude za infektivni otpad

- BN 36-2014 - specifikacija posude

- BN 36-2014 - specifikacija posude-izmjena

- BN 36-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - posude za infektivni otpad

- BN 36-2014 Odluka o odabiru - posude za infektivni otpad


BN 37-2014 Usluga redovnog godišnjeg servisa autoklava tip INKO Ø 400x600 mm

- BN 37-2014 Poziv na dostavu ponuda - AUTOKLAV

- BN 37-2014 Troškovnik-AUTOKLAV

- BN 37-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - AUTOKLAV scan

- BN 37-2014 Odluka o poništenju AUTOKLAV


BN 38/2014 Aparat za varenje folija (Operacija)

- BN 38-2014 Poziv na dostavu ponude aparat za varenje folija

- BN 38-2014 Specifikacija aparat za varenje folija

- BN 38-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - aparat za varenje folija

- BN 38-2014 Odluka o odabiru - aparat za varenje folija


BN 39/2014 Biološki sigurnosna komora (Mikrobiologija)

- BN 39-2014 - Poziv na dostavu ponude SIGURNOSNA KOMORA

- BN 39-2014 Specifikacija SIGURNOSNA KOMORA

- BN 39-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - biološki sigurnosna komora za rad sa zaraznim materijalom

- BN 39-2014 Odluka o odabiru - biološki sigurnosna komora za rad sa zaraznim materijalom


BN 40/2014 Umjeravanje manometara

- BN 40-2014 Poziv na dostavu ponuda -manometri

- specifikacija- BN 40-2014 manometri

- BN 40-2014 Odluka o poništenju - umjeravanje manometara

- BN 40-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - umjeravanje manometara


BN 41/2014 Popravak stroja za pranje rublja PC100-Pv i PC40-Pv

- BN-41-2014 Poziv na dostavu ponude popravak stroja za pranje rublja

- BN-41-2014 troškovnik - popravak stroja za pranje rublja

- BN 41-2014 Odluka o odabiru - Popravak stroja za pranje rublja

- BN 41-2014 Popravak stroja za pranje rublja - zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda


BN 42/2014 Biomikroskop za prednji segment oka

- BN 42-2014 Poziv na dostavu ponude - biomikroskop

- BN 42-2014 Specifikacija BIOMIKROSKOP ZA PREDNJI SEGMENT OKA

- BN-42-2014 Odluka o odabiru - biomikroskop za prednji segment oka

- BN -42-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - biomikroskop za prednji segment oka


BN 43/2014 Automatski uređaj za filtraciju vode za dijalizu putem reverzne osmoze

- BN 43-2014 Poziv na dostavu ponude uređaj za filtraciju vode

- BN 43-2014 Specifikacija uređaj za filtraciju vode

- BN-43-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - automatski uređaj za filtraciju vode

- BN-43-2014 Odluka O PONIŠTENJU - automatski uređaj za filtraciju vode


BN 44/2014 Aparat za suho otapanje plazme

- BN 44-2014 Poziv na dostavu ponude aparat za suho otapanje plazme

- BN 44-2014 Specifikacija aparat za suho otapanje plazme

- BN 44-2014 Odluka o odabiru - aparat za suho otapanje plazme

- BN 44-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - aparat za suho otapanje plazme


BN 45/2014 Digestor za Odjel za patologiju i citologiju

- BN 45-2014 Poziv na dostavu ponude

- BN 45 -2014 Specifikacija digestor

- BN 45-2014 Odluka o poništenju - digestor

- BN 45-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - digestor


BN 46-2014 Usluga izrade projektnog zadatka za uređenje operacijske dvorane za male zahvate - 2. faza

- BN 46-2014 Poziv na dostavu ponude - PROJEKTNI ZADATAK

- BN-46-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - projektni zadatak za dvoranu za male zahvate

- BN-46-2014 Odluka o odabiru - projektni zadatak za dvoranu za male zahvate


BN 47/2014 Izobrazba djelatnika iz područja zaštite od ionizirajućih zračenja

- BN 47-2014 Poziv na dostavu ponude- IZOBRAZBA - IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE

- BN-47-2014 troškovnik

- BN 47-2014 Poziv na dostavu ponude- IZOBRAZBA - IZMJENA DOKUMENTACIJE

- BN-47-2014 Dopis - izmjena dokumentacije

- BN-47-2014 troškovnik IZMJENA

- BN 47-2014 Odluka o odabiru - izobrazba djelatnika iz područja zaštite od ionizirajućih zračenja

- BN 47-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - izobrazba ionizirajuće zračenje


BN 48/2014 Uređenje prostora Odjela za pulmologiju i pulmoloških ordinacija

- BN 48-2014 Poziv na dostavu ponude - Pulmologija - radovi

- BN-48-2014 Troškovnik - uređenje prostora - pulmologija

- BN-48-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - uređenje odjela - plućni

- BN-48-2014 Odluka o odabiru - uređeje odjela - plućni


BN 49-2014 Održavanje opreme Olympus

- BN 49-2014 Poziv na dostavu ponude - OLYMPUS

- BN-49-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - preventivno servisno održavanje i popravci Olympus

- BN-49-2014 Odluka o odabiru - preventivno servisno održavanje i popravci Olympus


BN 50/2014 Sanacija poda na Odjelu centralne operacije i sterilizacije

- BN 50-2014 Poziv na dostavu ponude

- BN-50-2014 Troškovnik - sanacija poda - Odjel sterilizacije

- BN 50-2014 Odluka o poništenju - sanacija poda

- BN 50-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - sanacija poda


BN - 51/2014 Preventivno servisno održavanje radiološke operme Philips Healthcare

- BN 51-2014 Poziv na dostavu ponude

- BN-51-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - PHILIPS HEALTHCARE

- BN-51-2014 Odluka o odabiru - PHILIPS HEALTHCARE


BN 52/2014 Sigurnosni ormar za zapaljive tvari - Odjel za patologiju i citologiju

- BN 52-2014 Poziv na dostavu ponude

- BN-52-2014 Troškovnik - Sigurnosni ormar

- BN 52-2014 Odluka o odabiru - sigurnosni ormar

- BN 52-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - sigurnosni ormar


BN 53/2014 Nadzor nad izvođenjem radova na Odjelu pedijatrije

- BN 53-2014 Poziv na dostavu ponude - nadzor

- BN 53-2014 Specifikacija nadzor nad izvođenjem radova

- BN 53-2014 Odluka o odabiru - nadzor nad izvođenjem radova Odjel pedijatrije

- BN 53-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - nadzor nad izvođenjem radova Odjel pedijatrije


BN 54-2014 Redovni godišnji servis respiratora Hamilton Medical Raphael Color za potrebe Odjela za kardiologiju s koronarnom jedinicom

- BN-54-2014 Poziv na dostavu ponuda - respirator Hamilton Medical Raphael Color

- BN-54-2014 troškovnik - servis respiratora Hamilton Medical Raphael Color

- BN 54-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - servis respiratora Hamilton

- BN 54-2014 Odluka o poništenju - servis respiratora Hamilton


BN 55/2014 Popravak MSCT Philips Healthcare

- BN-55-2014 Poziv na dostavu ponude popravak MSCT Philips Healthcare

- BN-55-2014 troškovnik - popravak RTG uređaja Philips Diagnost

- BN 55-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - popravak MSCT

- BN 55-2014 Odluka o odabiru - popravak MSCT


BN - 56/2014 Poštanske usluge

- BN - 56-2014 - Poziv na dostavu ponude poštanske usluge

- BN 56-2014 - Troškovnik - poštanske usluge

- BN-56-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni - poštanske usluge

- BN-56-2014 Odluka o odabiru - poštanske usluge


BN -57/2014 Preventivno servisno održavanje i popravci medicinske opreme proizvođača Drager, Hill rom, Air shields

- BN 57-2014 Poziv na dostavu ponude

- BN-57-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - Drager, Hill rom, Air shields

- BN-57-2014 Odluka o odabiru - Drager, Hill rom, Air shields


BN-58/2014 Infektivni otpad

- Poziv na dostavu ponude BN-58-2014

- Troškovnik otpad-BN-58-2014

- BN 58-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - infektivni otpad

- BN 58-2014 Odluka o poništenju - infektivni otpad


BN 59-2014 Nabava novih vatrogasnih aparata, vatrogasnih crijeva i mlaznica

- BN 59-2014 Poziv na dostavu ponude

- BN 59-2014 - Troškovnik - vatrogasni aparati

- BN 59-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - vatrogasni aparati

- BN 59-2014 Odluka o odabiru - vatrogasni aparati


BN-60/2014 Sigurnosno tehnička provjera elektroskalpela i uzv. noževa

- Poziv na dostavu ponuda -BN-60-2014.- ELEKTROSKALPELI I UZV.NOZEVI

- BN-60-2014 troškovnik-servis ELEKTROSKALPLA

- BN 60-2014 Odluka o odabiru - sigurnosno tehnička provjera

- BN 60-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - sigurnosno tehnička provjera


BN-61/2014 Profesionalni hladnjak sa kontinuiranim mjerenjem i evidentiranjem temperature unutar hladnjaka

- BN-61-2014 Poziv na dostavu ponude - profesionalni hladnjak

- BN-61-2014 Specifikacija profesionalni hladnjak

- BN 61-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - profesionalni hladnjak

- BN 61-2014 Odluka o odabiru - profesionalni hladnjak


BN 62-2014 Sigurnosni ormar za čuvanje lakozapaljivih tekućina

- BN 62-2014 Poziv na dostavu ponude sigurnosni ormar

- BN-62-2014 Troškovnik - Sigurnosni ormar

- BN 62-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - sigurnosni ormar

- BN 62-2014 Odluka o odabiru - sigurnosni ormar


BN 63-2014 Bežični sustav za nadzor temperature i vlage u hladnjacima od +2°c do +15°c

- BN 63-2014 Poziv na dostavu ponuda - sustav za kontrolu temperature

- BN 63-2014 Specifikacija - sustav za kontrolu temperature

- Odluka o odabiru BN-63-14


BN-64/2014 Digestor sa ventilirajućim radnim stolom

- BN-64-2014 Poziv na dostavu ponude - DIGESTOR

- BN-64-2014 Specifikacija digestor

- BN 64-2014 Odluka o odabiru - digestor s ventilirajućim stolom

- BN 64-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - digestor s ventilirajućim radnim stolom


BN-65/2014 Redovni godišnji servis respiratora Hamilton Medical Raphael Color

- BN-65-2014 Poziv na dostavu ponuda - respirator Hamilton Medical Raphael Color

- BN-65-2014 SPECIFIKACIJA - HAMILTON

- BN 65-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - servis respiratora

- BN 65-2014 Odluka o odabiru - servis respiratora


BN-66/2014 Laser za operacije vena i hemeroida

- Poziv na dostavu ponude-BN-66-2014

- Specifikacija LASER

- BN 66-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - laser za operacije vena i hemeroida

- BN 66-2014 Odluka o odabiru - laser za operacije vena i hemeroida


BN-67/2014 Namještaj (stolovi, stolice, ormari)

- BN-67-2014 Poziv na dostavu ponude namještaj

- BN-67-2014 specifikacija namještaja

- BN-67-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - namještaj

- BN-67-2014 Odluka o odabiru - namještaj


BN-68/2014 Potrošni materijal za liječenje rana negativnim tlakom

- Poziv na dostavu ponude-potrošni materijal za liječenje rana negativnim tlakom

- specifikacija-potrošnii liječenje rana negativnim tlakom

- BN 68-2014 Odluka o odabiru - liječenje rana negativnim tlakom

- BN 68-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni - liječenje rana negativnim tlakom


BN-69/2014 Nabava obloga za rane

- Poziv na dostavu ponude-BN 69-2014

- specifikacija-obloge za rane

- specifikacija-obloge za rane - izmjena - GRUPE II IV.xls

- BN 69-2014 Odluka o odabiru - obloge za rane

- BN 69-2014 Odluka o poništenju - obloge za rane I

- BN 69-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - obloge za rane 1. DIO

- BN 69-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - obloge za rane 2. DIO


BN-70/2014 Izrada, doprema i ugradnja namještaja

Poziv na dostavu ponude-BN-70-2014

troškovnik namještaj po mjeri

Sheme namještaja po mjeri

OB__Karlovac_Djecji odjel_Shema

BN-70-2014 Odluka o odabiru - namještaj

BN-70-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - namještaj


BN-71/2014 Usluga odštopavanja i ispiranja kanalizacije pomoću specijalnog vozila za čišćenje

- BN 71-2014 Poziv na dostavu ponuda -odštopavanje kanalizacije

- BN-71-2014 Specifikacija - Odštopavanje i ispiranje

- BN 71-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - voma

- BN 71-2014 Odluka o odabiru - voma


BN-72/2014 Ishođenje zahtjeva za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

- BN 72-2014 Poziv na dostavu ponude- obnova djelatnosti

- BN-72-2014 specifikacija - obnova djelatnosti

- BN 72-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - ionizirajuće zračenje

- BN 72-2014 Odluka o odabiru - ionizirajuće zračenje


BN-73/2014 Nabava lijekova - lista lijekova

- BN 73-2014 Poziv na dostavu ponude LIJEKOVI

- BN 73-2014 troškovnik - lijekovi I-III

- BN 73-2014 specifikacija lijekovi - LIJEKOVI I. - IZMJENA

- BN 73-2014 Odluka o odabiru - lijekovi-lista lijekova

- BN 73-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - lijekovi-lista lijekova


BN-74/2014 Nabava lijekova koji imaju generičke paralele

- BN 74-2014 Poziv na dostavu ponude koji imaju generičke paralele

- BN 74-2014 troškovnik - lijekovi koji imaju generičke paralele

- BN 74-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - lijekovi koji imaju generičke paralele

-BN 74-2014 Odluka o odabiru - lijekovi koji imaju generičke paralele


BN 75-2014 Nabava računala, monitora, pisača i UPS baterija za sistem salu

- BN 75-2014 Poziv na dostavu ponude.pdf

- BN 75-2014 Specifikacija-računalamonitoripisači.xls

- BN-75-2014 Odluka o odabiru - računala

- BN-75-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - računala 1. DIO

- BN-75-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - računala 2. DIO


BN-76/2014 Usluga preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog medicinskog i ostalog otpada

- BN-76-2014 Poziv na dostavu ponude

- BN-76-2014 Troškovnik otpad

- Odluka o odabiru BN-76-14


BN-77/2014 Nabava radno-zaštitne odjeće za medicinsko osoblje

- BN-77-2014 Poziv na dostavu ponude odjeća medicinska

- BN-77-2014 specifikacija odjeća medicinska

- BN-77-2014-Obavijest

- BN-77-2014-Poziv na dostavu ponude odjeća medicinska-IZMJENA

- BN-77-2014-ZAPISNIK-odjeća medicinska

- BN-77-2014-ODLUKA o odabiru odjeća medicinska


BN-78/2014 Nabava sondi za operacije vena

- Poziv na dostavu ponude-BN-78-2014

- BN-78-2014 Specifikacija - Sonde za operacije vena

- BN-78-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - sonde

- BN-78-2014 Odluka o odabiru - sonde


BN-79/2014- Nabava filtera za deionizaciju vode u medicinsko-biokemijskom laboratoriju

- BN-79-2014-Poziv na dostavu ponude

- BN-79-14-Specifikacija-filteri za deionizaciju vode

BN-79-2014 Odluka o odabiru - filteri

- BN-79-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - filteri


BN-80/2014-Nabava sonde za TCD uređaj DWL MultiDop X

- BN-80-2014-Poziv na dostavu ponude

- BN-80-2014-specifikacija sonda za TCD

- BN-80-2014 Odluka o odabiru - sonde za TCD uređaj

- BN-80-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - sonde za TCD uređaj


BN-81/2014 Izvođenje radova preuređenja biblioteke Odjela za dermatologiju i venerologiju u ordinaciju fototerapije

- BN-81-2014 Poziv na dostavu ponude

- BN-81-2014 Troškovnik - uređenje prostora - kožni odjel

- BN-81-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - preuređenje biblioteke Odjela za dermatologiju i venerologiju

- BN-81-2014 Odluka o odabiru - preuređenje biblioteke Odjela za dermatologiju i venerologiju


BN-82/2014 Održavanje ginekološke opreme (CTG aparati, lampa za grijanje beba, aspiratori, inf. pumpe,....)

- BN-82-2014 Poziv na dostavu ponuda - održavanje ginekološke opreme

- BN-82-2014 troškovnik - održavanje ginekološke opreme

- BN-82-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - ginekološka oprema I

- BN-82-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - ginekološka oprema II

- BN-82-2014 Odluka o odabiru - ginekološka oprema

- BN-82-2014 Odluka o poništenju - ginekološka oprema


BN-83/2014 Nabava tiskanica po narudžbi II

- BN-83-2014 Poziv na dostavu ponude

- BN-83-2014 Specifikacija tiskanice

- BN-83-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - tiskanice II

- BN-83-2014 Odluka o odabiru - tiskanice II


BN-84/2014 Izrada pečata i štambilja II

- BN-84-2014 Poziv na dostavu ponude - IZRADA PEČATA I ŠTAMBILJA

- BN-84-2014 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - pečati i štambilji II

- BN-84-2014 Odluka o odabiru - pečati i štambilji IIBN-84-2014 Odluka o odabiru - pečati i štambilji II


BN-85/2014 Nabava usluge periodičnog ispitivanja gromobranskih instalacija, učinkovitosti ventilacije i umjeravanje i ovjera tlakomjera

- BN-85-2014 Poziv na dostavu ponuda - GROMOBRANI, VENTILACIJA, TLAKOMJERI

- BN-85-2014 troškovnik

- BN-85-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - gromobrani ventilacija tlakomjeri 1.DIO

- BN-85-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - gromobrani ventilacija tlakomjeri 2. DIO

- BN-85-2014 Odluka o odabiru - gromobrani ventilacija tlakomjeri

- BN-85-2014 Odluka o poništenju - gromobrani ventilacija tlakomjeri


BN-86/2014 Limarski radovi

- BN-86-2014 Troškovnik - limarski radovi

- BN-86-2014 Poziv na dostavu ponude - LIMARSKI RADOVI

- BN-86-2014 Odluka o odabiru - limarski radovi

- BN-86-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - limarski radovi


BN-87/2014 Automatski uređaj za filtraciju vode za dijalizu putem reverzne osmoze

- BN-87-2014 Poziv na dostavu ponude - UREĐAJ ZA FILTRACIJU VODE

- Specifikacija uređaj za filtraciju vode

BN-87-2014-Odluka-osmoza

- BN-87-2014-Zapisnik-osmoza


BN-88-2014 Poziv na dostavu ponuda - popravak plamenika Weishaupt RGMS-111-D

- BN-88-2014 Poziv na dostavu ponuda - popravak plamenika Weishaupt RGMS-111-D

- BN-88-2014 troškovnik - popravak plamenika Weishaupt RGMS-11-1-D

- BN-88-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - popravak plamenika Weishaupt RGMS

- BN-88-2014 Odluka o odabiru - popravak plamenika Weishaupt RGMS


BN-89-2014 Poziv na dostavu ponude - uređaji pedijatrija

- BN-89-2014 Poziv na dostavu ponude - uređaji pedijatrija

- BN-89-2014 Specifikacija uređaji

- BN-89-2014-Odluka odabiru

- BN-89-2014-Zapisnik-1 dio

- BN-89-2014-Zapisnik-2 dio1


BN-90/2014 Ispitivanje sukladnosti izvora neionizirajućeg (optičkog) zračenja

- BN 90-2014 Poziv na dostavu ponude - ispitivanje sukladnosti izvora neionizirajućeg zračenja

- BN-90-2014 troškovnik - ispitivanje sukladnosti izvora neionizirajućeg zračenja

- BN-90-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - neionizirajuće zračenje

- BN-90-2014 Odluka o odabiru - neionizirajuće zračenje


BN-91/2014 Nabava platna molton za praonicu rublja

- BN-91-2014 - Poziv na dostavu ponude

- BN-91-2014 Troškovnik

- Odgovor na upit web

- Poziv na dostavu ponude - BN-91-2014.-IZMJENA

- BN-91-2014-Odluka-molton platno

- BN-91-2014-zapisnik-molton platno


BN-92/2014 Nabava antivirus licenci

BN-92-2014-Poziv na dostavu ponude-antivirus licence

BN-92-2014 Troškovnik

BN-92-Odluka-antivirusne licence

BN-Zapisnik-antivirusne licence


BN–93/2014 Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju operacijske dvorane za male zahvate – 2. faza

- BN-93-2014-Poziv na dostavu ponude- nadzor operacijska dvorana

- BN 93-2014 Specifikacija nadzor operacijska dvorana

- BN-93-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - nadzor dvorana za male zahvate

- BN-93-2014 Odluka o odabiru - nadzor dvorana za male zahvate


BN-94/2014 Periodični servis, umjeravanje i ovjera tlakomjera na pero i živu

- BN-94-2014 Poziv na dostavu ponuda - TLAKOMJERI

- BN-94-2014 troškovnik - TLAKOMJERI

- BN-94-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - tlakomjeri

- BN-94-2014 Odluka o odabiru - tlakomjeri


BN-95/2014 Usluga odštopavanja i ispiranja kanalizacije pomoću specijalnog vozila za čišćenje - VOMA

- BN 95-2014 Poziv na dostavu ponuda - kanalizacija

- BN-95-2014 Specifikacija - kanalizacija

- BN-95-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - kanalizacija

- BN-95-2014 Odluka o odabiru - kanalizacija


BN-96/2014 Infiltracijska pumpa za primjenu u tumescentnoj anesteziji kod liječenja proširenih vena na nogama

- Poziv na dostavu ponude - BN-96-2014

- BN-96-2014-specifikacija pumpa za tumes. anesteziju

- BN-96-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - infiltracijska pumpa

- BN-96-2014 Odluka o poništenju - infiltracijska pumpa


BN-97/2014 Nabava dijelova plamenika Weishaupt

- BN-97-2014 Poziv na dostavu ponuda-dijelovi plamenika Weishaupt RGMS-111-D

- BN-97-2014 troškovnik-dijelovi plamenika Weishaupt

- BN-97-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - plamenik Weishaupt

- BN-97-2014 Odluka o odabiru - plamenik Weishaupt


BN-98/2014 Isporuka, instalacija i konfiguracija uređaja za centralnu pohranu podataka (1 kom) za potrebe Odsjeka za informatiku

- BN-98-2014 Poziv na dostavu ponude - centralna pohrana podataka

- BN-98-2014 Troškovnik

- BN-98-2014 Poziv na dostavu ponude-centralna pohrana podataka-IZMJENA

- BN-98-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - centalna pohrana podataka

- BN-98-2014 ODLUKA O ODABIRU - centalna pohrana podataka


BN-99/2014 Nabava video stupa za bronhoskopiju

- BN-99-2014 Poziv na dostavu ponude - video stup za bronhoskopiju

- BN-99-2014 Specifikacija VIDEO STUP ZA BRONHOSKOPIJU

- BN-99-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - video stup

- BN-99-2014 Odluka o odabiru - video stup


BN-100/2014 Usluga zamjene četkica sa ugradnjom za 4-slojni MSCT uređaj Philips, tip MX8000Q

- BN-100-2014 Poziv na dostavu ponude - zamjena četkica

- BN-100-2014 troškovnik CT - zamjena četkica

- BN-100-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - zamjena četkica

- BN-100-2014 Odluka o poništenju - zamjena četkica


BN-101/2014 Nabava sitnog inventara (uredske stolice, terapeutske stolice, antidekubitalni madrac)

- BN-101-2014 Poziv na dostavu ponuda - SITNI INVENTAR

- BN-101-2014 troškovnik - sitni inventar

- BN-101-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - uredske stolice terapeutske stolice - 1. dio

- BN-101-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - uredske stolice terapeutske stolice - 2. dio

- BN-101-2014 Odluka o odabiru - uredske stolice terapeutske stolice


BN-102/2014 Usluga zamjene četkica sa ugradnjom za 4-slojni MSCT uređaj Philips, tip MX8000Q

- BN-102-2014 Poziv na dostavu ponuda - zamjena četkica

- BN-102-2014 troškovnik CT - zamjena četkica

- BN-102-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - zamjena četkica

- BN-102-2014 Odluka o odabiru - zamjena četkica


BN-103/2014 EKG 12-kanalni sa opcijom bežične mreže za EKG i pokretnim stolićem (2 kom)

- BN-103-2014 Poziv na dostavu ponude - 12-kanalni EKG

- BN-103-2014 Specifikacija 12 - kanalni EKG

- BN-103-2014 Odgovor na upit - scan

- BN-103-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - EKG - 1. dio

- BN-103-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - EKG - 2. dio

- BN-103-2014 Odluka o odabiru - EKG


BN-104/2014 Periodični servis, umjeravanje i ovjera vaga

- BN-104-2014 Poziv na dostavu ponuda - UMJERAVANJE I SERVIS VAGA

- BN-104-2014 troškovnik - VAGE

- BN-104-2014 Poziv na dostavu ponuda - UMJERAVANJE I SERVIS VAGA - IZMJENA

- BN-104-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - umjeravanje vage

- BN-104-2014 Odluka o odabiru - umjeravanje vage


BN-105/2014 Nabava sitnog inventara (mali aparati i uređaji i razna ostala oprema)

- BN-105-2014 Poziv na dostavu ponuda - SITNI INVENTAR - uređaji

- BN-105-2014 troškovnik - sitni inventar - uređaji

-Obavijest_o_izmjeni_dokumnetacije

-BN-105-2014-Poziv_na_dostavu_ponuda-sitni_inventar_uređaji-IZMJENA

-BN-105-2014_troškovnik-izmjena_grupa_3

- BN-105-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - sitni inventar 1. dio

- BN-105-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - sitni inventar 2. dio

- BN-105-2014 Odluka o odabiru - sitni inventar

- BN-105-2014 Odluka o poništenju - sitni inventar


BN-106/2014 Nabava sitnog inventara - kuhinjsko posuđe

- BN-106-2014 Poziv na dostavu ponuda - kuhinjsko posuđe

- BN-106-2014 troškovnik - kuhinjsko posuđe i pribor

- Odgovor na upit - kuhinjsko posuđe

- BN-106-2014 troškovnik-IZMJENA grupa 1

- BN-106-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - posuđe za kuhinju

- BN-106-2014 Odluka o odabiru - posuđe za kuhinju

- BN-106-2014 Odluka o poništenju - posuđe za kuhinju


BN-107/2014 Popravak ravnog krova ulaza hitnog prijama

- BN-107-2014 Poziv na dostavu ponude - krov hitnog prijama

- BN-107-2014 Popravak ravnog krova - HITNI ULAZ

- BN-107-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - ravni krov

- BN-107-2014 Odluka o odabiru - ravni krov


BN-108/2014 Usluga kemijskog čišćenja bojlera proizvođača Pireko, model: stojeći, V=5 m3

- BN-108-2014 Poziv na dostavu ponuda - USLUGA ČIŠĆENJA BOJLERA

- BN-108-2014 SPECIFIKACIJA - kemijsko čišćenje bojlera

- BN-108-2014 Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - kem. čišćenje bojlera

- BN-108-2014 Odluka o dabiru - kem. čišćenje bojlera